16 december 2013

Het Cultuurhuis, update 16 decemberMevrouw van Deursen (haar echtgenoot heeft destijds het boek “In Katwijk is alles anders” gepubliceerd) is zeer begaan met wel en wee van onze gemeente. Met name het uiterlijk en de beleving van onze unieke boulevard wil ze graag beschermen. Ze is bang dat er op de plek waar voorheen “Riche” was gevestigd een gebouw komt dat uit de toon springt en dat het beeldbepalende Hotel Noordzee zou kunnen wegdrukken. 
Daarom heeft ze haar eigen (schets)ontwerp gemaakt voor een Cultuurhuis.


Een cultuurhuis op deze locatie is prima in haar visie mits het gebouw niet hoger wordt dan het naast Riche gelegen appartementengebouw op boulevard 76-78. Een vierde verdieping op het Cultuurhuis is aldus een no go voor mevrouw van Deursen, vanwege het architectonische overwicht van Hotel Noordzee met de beeldbepalende zonnegevel naar het zuiden. Mevrouw van Deursen wil ook de rooilijnen niet opschuiven. Dat is logisch in haar visie omdat ze zoveel mogelijk ruimte om Hotel Noordzee wil behouden. Ook de Princestraat wil ze graag zo open mogelijk houden. Dit heeft tot gevolg dat er in het cultuurhuis geen ruimte meer is voor een theaterzaaltje. Dat theatertje ziet ze graag op de locatie voormalig postkantoor.

Van belang is nog dat de ingang van het Cultuurhuis gepland is op de hoek Voorstraat-Princestraat. Hier is in het trappenhuis een glazen gevel gepland tot aan de dakrand die zorgt voor lichtinval en die ’s avonds ook gezelligheid moet uitstralen doordat je dan goed naar binnen kan kijken. De tekenaar van de oorspronkelijke tekening van het “glazen huis” was trouwens ook van mening dat het licht in dit gebouw altijd moet branden. Met andere woorden er moet altijd iets te doen zijn in het gebouw en er moeten zoveel mogelijk gebruikers komen. Mevrouw van Deursen is helemaal niet conservatief want in feite zou ze de hele gevel langs de Voorstraat wel van glas willen maar ze wijst dit af op grond van praktische overwegingen. Mensen die op de boulevard wonen snappen dit wel (elke dag de glazenwasser).Tenslotte wijst mevrouw van Deursen nog op een fout in de door mij getekende plattegrond. Er bevindt zich nog open ruimte achter het pand boulevard 76-78 die ook bebouwd kan worden en op die manier kan er hier meer diepte komen. Tenslotte is een belangrijk detail in het schetsontwerp van mevrouw van Deursen dat er intern op elke verdieping een glazen tussenwand is voorzien. Dit geeft doorzicht en daglicht en is essentieel om te voorkomen dat het binnen te donker wordt.

Het is erg leuk dat mensen met uitgesproken ideeën naar buiten komen met hun opvattingen als ze zich uitgenodigd voelen. Ik hoop dat dit ook bij andere mensen als trigger werkt om hun eigen varianten naar ons toe te sturen. Wij publiceren alles en sturen het door naar de gemeente. Het mooiste is een scan of foto van een plaatje die u naar kieskw2014@gmail.com stuurt, maar een papieren variant kunt u ook op duinpad 10, 2225HN bezorgen.

8 december 2013

Teken uw eigen CultuurhuisDe nieuwe politieke partij KiesKatwijk heeft met enig afgrijzen kennis genomen van de plannen van het college van B&W voor een Cultuurhuis op het Andreasplein. Ook het CDA was blijkbaar voor het blok gezet door de eigen bestuurders want ze durfden er geen standpunt over in te nemen. Men moest kiezen tussen twee kwaden, of de eigen bewindslieden afvallen of aan de andere kant de complete bevolking voor het hoofd stoten. Men heeft het Masterplan Katwijk aan Zee toen maar vroegtijdig in de inspraak gegooid zodat men de handen vrij kon houden. Anna Marie van der Plas van onze voorbereidingsgroep heeft bij de eerste behandeling in de gemeenteraad reeds via de inspraakmogelijkheid het plan geopperd om het Cultuurhuis niet op het Andreasplein maar op de locatie Voorstraat-west te bouwen. Waarom de knappe koppen op het gemeentehuis dat zelf niet bedacht hebben is een raadsel. Of eigenlijk denken we wel te weten waarom er voor het Andreasplein is gekozen. Maar daar komen we graag op een later moment op terug.

Waar het op dit moment om gaat is om de plannen voor de hoek Voorstraat-Princestraat nader uit te werken. Als de kiezers straks een kans willen geven aan KiesKatwijk dan gaan we echt serieus aan burgerparticipatie doen. Nu alvast een voorproefje. Hierboven ziet u een tekening van onze opzet die nog nadere invulling vergt. Zet uw fantasie eens aan het werk en maak de tekening af of lever zelf een nieuwe tekening in. Wij verzamelen ze en zullen ze vervolgens aan het gemeentebestuur aanbieden. Als we genoeg mooi spul binnen krijgen gaan we een deskundige jury in het leven roepen en roepen we een winnaar uit. Een knap gemeentebestuur dat zo’n wereldidee dan vervolgens naast zich neer legt ! Inwoners van Katwijk die een eigen schets maken voor het Cultuurhuis op deze plek kunnen hun tekening inzenden naar het volgende e-mailadres: kieskw2014@gmail.com
Een belangrijk punt is dat de rooilijn zowel aan de kant van de Voorstraat als aan de kant van de Princestraat met drie tot vijf meter kan worden opgeschoven. Laten we voorlopig afspreken dat we aansturen op een oppervlakte exclusief Riche van ongeveer 875 m2. Hierdoor is een beter geproportioneerd gebouw mogelijk als in de voorstelling van de massastudie die de gemeente heeft gemaakt. Wellicht kan de geplande zaal in de kelder worden aangebracht en wat de hoogte betreft lijkt het me logisch om niet hoger te gaan dan het aan de overkant gelegen Hotel Noordzee. De Voorstraat kan versmald worden doordat de gehele Princestraat autovrij wordt gemaakt en er uitsluitend een smalle uitrit nodig is voor laad- en losverkeer.Update 12 december 2013

Inmiddels is er via Facebook door de schrijver/columnist Johan Houwaard (Katwijksche Post) een idee aangeleverd. Hij stelt voor om van het gebied tussen Hotel Noordzee en het toekomstige Cultuurhuis een overdekte passage te maken. Persoonlijk vind ik dit een superidee. Dit maakt het ook mogelijk om de gevel van het Cultuurhuis aan de Voorstraatzijde flink naar voren te verplaatsen. We zijn een tochtgat kwijt en een mooiere trekker en icoon voor het centrum kan ik me niet voorstellen. Mits we natuurlijk de architectonische vormgeving niet overlaten aan de handlanger van een of andere projectontwikkelaar.

Hieronder zie je twee foto’s van de bekende Passage te Den Haag:


Wilt u meer informatie klik dan bovenin de blog op de link “Alternatief plan Cultuurhuis”.
 

Jaap Haasnoot 

Social Icons


Featured Posts