9 januari 2014

Gemeente Katwijk betaalt de hoofdprijs.Focus op Duinvallei bezorgt inwoners problemen
 
Woensdagochtend 8 januari waren zowel KiesKatwijk als ook de Wijkraad Katwijk aan den Rijn aanwezig bij de provinciale commissie Verkeer & Milieu. Door een eerdere lobby van beide clubs bij de provinciale politiek en vooral door de welwillende medewerking van Statenlid Martin Loose (PVDA) werd de situatie rond de N206/Rijnlandroute op het grondgebied van de gemeente Katwijk in de commissie tegen het licht gehouden. Zowel de Wijkraad als KiesKatwijk hebben gepleit voor een onderzoek naar een tunnelvariant voor die provinciale weg. Op dit moment wordt het wegvak bij Valkenburg (Tjalmaweg) op maaiveldniveau ontworpen en is het nog onduidelijk wat er in Katwijk aan den Rijn gaat gebeuren. Door de massale publieke druk tijdens de informatieavond van de Wijkraad heeft B&W een onderzoek naar een tunnelvariant moeten toezeggen. De projectontwikkelaar Campri heeft alle grond langs de N206 opgekocht om daarmee veel geld te gaan verdienen. Men laat nu het bureau Arcadis uitzoeken wat een tunnel moet kosten. Echter hoe meer kosten aan voorzieningen en infrastructuur worden besteed, des te minder zal er aan winst overblijven op het project dat de codenaam Duinvallei heeft gekregen.

Plaatje afkomstig van http://www.christenuniekatwijk.nl/

Katwijk aan den Rijn valt buiten Rijnlandroute

Het merkwaardige feit doet zich voor dat het megaproject Rijnlandroute stopt aan het einde van de Tjalmaweg bij de afslag naar Wassenaar (N441) zodat het wegvak N206 bij Katwijk aan den Rijn apart gefinancierd moet worden. Het is niet de Provincie maar de gemeente Katwijk samen met Campri die hier het voortouw hebben. De consequentie hiervan is dat het Rijk en de gemeenten in de regio niet meebetalen aan het wegvak bij Katwijk aan den Rijn. Het project Duinvallei valt immers niet onder de scope van de Rijnlandroute zoals men dat noemt. Deze domme move is bewust beleid van de gemeente Katwijk die nu alles zelf moet betalen, op een beperkte bijdrage van de Provincie Zuid-Holland na.

Katwijk is de melkkoe van de regio

De regiogemeenten die verenigd zijn in het samenwerkingsverband Holland-Rijnland hebben met elkaar een Regionaal Investeringsfonds (RIF) gevormd dat 180 miljoen euro omvat en waaruit met 75 miljoen euro in de Rijnlandroute stopt. Maar dat bedrag komt niet ten goede aan de provinciale weg bij Katwijk aan den Rijn omdat dit buiten de scope van de Rijnlandroute valt. De gemeente Katwijk heeft meer dan 37 miljoen euro in het RIF gestopt en is per inwoner daarmee de meest betalende gemeente. Als de gemeente Leiden per inwoner net zoveel zou betalen als de Katwijkers dan zouden ze 6,5 miljoen euro meer in het fonds moeten storten. De vijf gemeenten in de Bollenstreek zouden in dat geval zelfs meer dan 30 miljoen euro meer hebben moeten betalen. Andersom zou Katwijk 16 miljoen euro terugkrijgen uit het RIF als ze hetzelfde tarief als de bollengemeenten zou betalen aan de verzameling regionale projecten.

Leiden heeft het slim gespeeld

Vanuit het RIF van 180 miljoen euro wordt 75 miljoen besteed aan de Rijnlandroute. Deze weg is in feite niets anders dan een rondweg rond Leiden. De gemeente Leiden heeft zijn infrastructuur de afgelopen decennia wat dit betreft verwaarloosd en krijgt deze nu voor het grootste deel door de regiogemeenten, de Provincie en het Rijk gefinancierd. Het feit dat er een Leidse minister van Infrastructuur is zal daar niet vreemd aan zijn. Op zichzelf zijn er overigens goede argumenten om die weg te realiseren  maar het is van de gekke dat Katwijk per inwoner de hoofdprijs betaalt. Het is nog veel gekker dat er elders tunnels en verdiepte ligging worden gerealiseerd maar dat men de Katwijkers wil opzadelen met een bovengrondse snelweg dwars door de woonwijken. Het aller gekste is dat ons eigen gemeentebestuur dit zo geregeld heeft !

Katwijk is het sulletje in de regio

Katwijk omvat 16% van de inwoners in de regio maar betaalt 32% van de investeringen in de regio. De overige projecten naast de Rijnlandroute zijn nauwelijks van belang voor Katwijk en dan is zo’n scheve lastenverdeling extra zuur voor de inwoners van Katwijk. Zo betalen Katwijkers aan de Duinpolderweg in de Bollenstreek meer dan de inwoners uit de bollengemeenten zelf. U begrijpt inmiddels waarom in Katwijk de nieuwe politieke partij KiesKatwijk echt geen overbodige luxe is.

Geld van Duinpolderweg naar Rijnlandroute

De vorige maand is de genoemde Duinpolderweg, die de N206 ter hoogte van de Zilk met de A44 moet verbinden, besproken in dezelfde provinciale commissie V & M. Daar bleek dat het nut en de noodzaak van deze weg nogal omstreden is en dat het Rijk er waarschijnlijk geen geld in gaat stoppen. Dat biedt mogelijkheden om de pakweg 20 miljoen euro van de Provincie en de 37,5 miljoen euro van Holland-Rijnland voor de Duinpolderweg te besteden aan een fatsoenlijk inpassing van de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn en Valkenburg. Dat zou bovendien een eerlijker verdeling van de lusten en lasten binnen Holland Rijnland geven. KiesKatwijk heeft dat bepleit bij de Provincie Zuid-Holland en we werden daarin volledig gesteund door zowel 50Plus als CU/SGP, terwijl D66 hier fel op tegen bleek te zijn.

Er zijn kansen als de gemeente Katwijk dat wil

In het algemeen bleken PvdD, PVV, 50Plus, CU/SGP, PvdA en SP, de een nog wat enthousiaster dan de ander, allemaal positief en onderschreven ze ons verhaal. Groen Links is principieel tegen de Rijnlandroute en bewandelde allerlei zijwegen. Alleen D66 en de VVD waren niet voor een tunnel. Het CDA zwamde een beetje in de rondte met nietszeggende praatjes en was naar eigen zeggen in ieder geval nog niet toe aan een tunnel. De gedeputeerde de Bondt (VVD) bleef zich echter verschuilen achter de gemeente Katwijk en was niet van plan op een of andere manier uit de leunstoel te komen.

Ze heeft met het College van B&W van Katwijk een dealtje gesloten waarbij ze er met 5 miljoen euro en een sigaar uit de Katwijkse doos vanaf komt. De sigaar bestaat uit bezuinigingen op de Rijnlandroute langs Valkenburg die worden besteed aan Katwijk aan den Rijn. De Bondt vindt het allemaal wel best zo net als B&W van Katwijk. De Gedeputeerde heeft nog 500 km weg te beheren en gaat voor kwantiteit en is blijkbaar wat minder in kwaliteit of leefbaarheid geïnteresseerd.

Harre vd Nat (SP)
Interessant is de opmerking van SP-voorman van der Nat, die samen met CDA en VVD ook in de leidende provinciale coalitie zit. Hij zei dat als de gemeente Katwijk het voortouw neemt hij bereid is om opnieuw naar deze kwestie te kijken.

Dit betekent dat er een opening is en dat er politieke meerderheden te halen zijn in de Provincie Zuid-Holland. Maar dan moet de gemeente Katwijk iets willen en in actie komen. Het huidige bewind in Katwijk gaat zichzelf niet aan de haren uit het zelf gecreëerde moeras trekken. Het is dus tijd voor verandering.

Beluister ook dit radio-interview op Omroep West: Link

Het videoverslag van de commissie Verkeer & milieu is hier terug te zien: Link2

Leidsch Dagblad: Link3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts