28 januari 2014

Is politiek een toverbal ?Raadsvergadering als antireclame

Politiek heeft een hele slechte naam bij veel mensen. Het is daarom jammer dat de raadsvergadering van afgelopen donderdag opnieuw geen reclame was voor het politieke bedrijf. Via de Katwijksche Post was gebleken dat een meerderheid in de Raad tegen bebouwing van het Andreasplein is.  Een motie van de ChristenUnie die alle partijen de gelegenheid gaf om dat standpunt officieel te bevestigen werd echter toch afgestemd. Hier hadden we dus opnieuw een minder fraai voorbeeld van hoe de “oude politiek” werkt. Je zegt ergens voor of tegen te zijn, maar als het puntje bij het paaltje komt stem je toch anders. De argumentatie die men daarbij geeft is natuurlijk onnavolgbare wartaal, want met logica is zo’n standpunt niet te onderbouwen. Er was zelfs een partij die het onzorgvuldig vond dat de politiek überhaupt een visie vertolkte. Volgens mij is dat nu juist de primaire taak van de politiek.

Vaagdenkers

Maar volgens deze vaagdenkers mag een partij nog niks zeggen zolang het College van B&W geen antwoord heeft gegeven op de pakweg 200 inspraakreacties. Een warrige gedachte zonder enige onderbouwing of logica. De politiek is dus in die visie blijkbaar een toverbal die automatisch de kleur aanneemt van degene die er toevallig aan likt. Of zou het lafheid zijn om in het openbaar een eigen standpunt in te nemen ? De inspraakreacties pleiten overigens bijna allemaal tegen bebouwing van het Andreasplein. Ik denk dat de burgers meer belangstelling hebben voor de reacties van de politieke partijen dan voor de inmiddels bekende argumentatie van B&W.

CDA kandidaat komt uit de kast

Persoonlijk vind ik het onzorgvuldig, of laat ik zeggen vooral grappig, dat meneer Bas D. , die enkele weken geleden nog namens de Princestraatlobby de CDA wethouder bewierookte met zijn plan om het Andreasplein vol te bouwen, nu uit de kast is gekomen als CDA kandidaat voor de gemeenteraad. En dat gebeurt dan bij een partij die altijd ten strijde trekt als men een gevalletje belangenverstrengeling bij de concurrentie denkt waar te nemen. Alhoewel, als ik op deze bekende site op het terrein van onderzoeksjournalistiek kijk ontwaar ik toch een verhaal over belangenverstrengeling bij Tripodia waar ze nooit iets aan gedaan hebben.

Wakker worden !

Een probleem met de oude politiek is dat men zaken vaak volkomen verkeerd aanvliegt en dat men het belang van de eigen inwoners niet voorop stelt. Men heeft trouwens niets geleerd want het project Duinvallei wordt op precies dezelfde wijze gelanceerd als het Cultuurhuisverhaal. Deze keer was er een dusdanig kunstig gecamoufleerd raadsvoorstel (zie vorige blogaflevering) dat sommigen zelfs na meerdere keren lezen niet doorhadden waar het om ging. Doordat KiesKatwijk enige heisa heeft geschopt zijn enkele partijen alsnog wakker geschrokken. Het voornemen om een stedenbouwkundig plan voor Duinvallei te maken komt opnieuw in het presidium. 
 
400 woningen in Duinvallei ?


Laat Katwijk deze miljoenen lopen ?

Wellicht wordt deze zaak nu na jaren van geheime vergaderingen straks voor de eerste keer in de openbaarheid besproken. Ere wie ere toekomt, ook hier heeft de ChristenUnie weer het voortouw genomen, deze keer gevolgd door PvdA en GB. Binnenkort weten we dus hopelijk wat men vindt van het plan om met een hoge bebouwingsdichtheid en heel veel hoogbouw honderden huizen langs de toekomstige (wellicht ondertunnelde) N206 te bouwen. Dan horen we misschien ook of de partijen in de raad het misschien nuttig vinden om de door KiesKatwijk en de Wijkraad Katwijk aan den Rijn bij de Provincie geforceerde opening te benutten om tientallen miljoenen van de Duinpolderweg bij de Zilk naar de N206 bij Katwijk te kunnen verschuiven. We hebben daar nog steeds niets over gehoord vanuit de Katwijkse politiek. De bevolking zou toch graag willen weten wie er nu echt een tunnel wil voor Katwijk aan den Rijn en wie maar doet alsof. Of wordt dit opnieuw een gevalletje "geen mening" ?

En hoe zit het met de Tjalmaweg ?

KiesKatwijk wil dat de Rijnlandroute ter hoogte van Valkenburg ten minste volledig verdiept wordt aangelegd. Dat is in het verleden beloofd en dat lijkt ons een minimumeis die eigenlijk nog onvoldoende bescherming biedt bezien vanuit de invalshoek van leefbaarheid en gezondheidsschade. Probleem is dat de Wijkraad Valkenburg ongeveer hetzelfde standpunt als dat van PvdA Katwijk vertolkt. Men gaat akkoord met een bovengrondse aanleg doordat men alleen enkele bezwaren naar voren brengt die te maken hebben met een paar minder belangrijke problemen betreffende aansluitingen op andere wegen. Het is niet duidelijk hoe de bevolking van Valkenburg over de bovengrondse snelweg denkt. Het is te hopen dat hier enige beweging ontstaat. Vanzelfsprekend willen wij hier desgewenst graag in ondersteunende zin in meedenken.

Onze visie op Duinvallei

Misschien dat sommigen in de oude politiek dat onzorgvuldig vinden maar ik wil u toch niet onthouden wat de visie van KiesKatwijk op Duinvallei is. Kort gezegd vinden wij dat er langs en boven de N206 een parklandschap moet komen, met recreatiegroen, gebruiksgroen en sportgroen. De N206 moet onder de scope (het financiële regime) van de Rijnlandroute komen en Katwijk haalt de vele miljoenen euro’s terug die we via Holland-Rijnland aan de regio hebben weggegeven. Woningbouw plegen we elders op eigen grond zodat we de verliezen op die bouwrijpe grond beperken. En woningbouw op Valkenburg wordt niet uitgevoerd zodat ze al die dure en lelijke viaducten in de Rijnlandroute kunnen besparen en wij onze groene long behouden. Dat we voor de ondertunneling van de N206 zijn hoef ik niet meer uit te leggen.

Jaap Haasnoot, namens KiesKatwijk


1 opmerking:

  1. Het hele CDA is uit de kast gekomen als het om het Andreasplein gaat - maar niet voordat natuurlijk eerst heel goed om de hoek was gekeken of het veilig was om dit te doen. Stel je voor dat je op een standpunt wordt betrapt die niet strookt met de helft +1 van de je kiezers. Ze zouden nog gaan denken dat je mening had! Het CDA bewijst hiermee hoezeer het een archetype is geworden voor belangenpolitiek.
    Ik verbaas mij overigens over de overdonderdende stilte van genoemde Bas D. en natuurlijk kandidaat Mevr. Irene v.d P. - in het verleden ook zo te vuur en te zwaard strijdend voor het cultuurhuis - nu het CDA tegen een theater en voor een andere locatie is.

    BeantwoordenVerwijderen

Social Icons


Featured Posts