6 januari 2014

KiesKatwijk zoekt politiek talent.Waarom KiesKatwijk ?

KiesKatwijk is opgericht omdat we denken dat het anders en beter moet in Katwijk. We zitten al een paar jaar in een crisis, en mede daardoor is de wereld blijvend veranderd. En als onze wereld verandert moet ook het gemeentebestuur veranderen. In Katwijk wordt door slechts enkele mensen bepaald wat er in onze gemeente gebeurt. Ze zijn al te lang aan het bewind en krijgen te weinig tegengas. Als de kiezer daar geen verandering in brengt gaan straks dezelfde mensen gewoon weer op de oude voet verder. Een nieuw dienstbaar bestuur vraagt dus nieuwe mensen met een frisse blik. KiesKatwijk wil met die mensen de politiek opschudden en een tegenwicht bieden. Zonder tegenwicht is de balans zoek en komt er weinig terecht van de kerngedachte van democratie. De kloof tussen politiek en burger wordt dan nog groter en dat is slecht voor Katwijk en haar inwoners.


Andreasplein niet volbouwen !


Het Gemeentebestuur moet echt anders !

Politici vertellen u steeds weer dat de burger moet veranderen en dat u uw eigen problemen maar zelf moet gaan oplossen. KiesKatwijk is van mening dat vooral het Bestuur zelf moet veranderen en ons geen problemen maar oplossingen moet bezorgen. Burgers moeten meer kansen krijgen om invloed op het beleid uit te oefenen. Belangrijk zijn leefbaarheid en een nuttige besteding van ons belastinggeld. Niet alles is verkeerd in Katwijk maar er is nog veel ruimte voor verbetering. 
 
Het gaat om de belangen van onze eigen inwoners !

Het geld van de gemeente moet vooral ten goede komen aan de eigen inwoners. De inwoners worden steeds armer maar de gemeente gaat gewoon door met uw geld aan de verkeerde zaken te besteden. Een gemeentebestuur dat doet wat inwoners vragen had bijvoorbeeld net als Voorschoten al lang een ondertunnelde N206 geregeld. De ondertunneling van de N206 wordt echter met man en macht tegengewerkt. De afgelopen jaren zijn er vele miljoenen weggegeven aan de regio Holland-Rijnland voor projecten waar u echt niet op zit te wachten. Katwijk is de melkkoe voor de regio. Er zijn ook miljoenen euro’s besteed aan de inmiddels utopisch geworden woningbouw op Vliegveld Valkenburg, terwijl er bouwrijpe grond in overvloed is. KiesKatwijk vindt dat we het open landschap van deze locatie moeten behouden. We moeten er naar streven om het reeds bebouwde gedeelte te gebruiken als een broedplaats voor nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid en voor innovatieve bedrijvigheid. Wonen kan elders goedkoper en met minder schade aan de leefbaarheid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Over een zwembad dat twee keer teveel kost, over het Zeehos waar alle afspraken met omwonenden zijn geschonden, over de aanval op het Andreasplein of over de oprukkende verstening van onze dorpskernen.


Verstening van de leefomgeving door hoge bouwdichtheden


Het is tijd voor verandering !

KiesKatwijk denkt dat er een nieuwe partij en nieuwe mensen nodig zijn omdat u anders meer van hetzelfde krijgt. Wij willen de kiezers een kans geven om die wisseling van de wacht voor elkaar te krijgen. Met een splinterpartijtje gaat dat niet lukken. Onze ambitie is daarom om zo groot te worden dat we ook echt het verschil kunnen maken. We doen straks een beroep op de kiezer om dat voor elkaar te krijgen. En daarom hebben we ook meer politiek talent nodig om deze klus te kunnen klaren. We bekijken dat gewoon nuchter en zakelijk. We doen de kiezer een aanbod om de komende vier jaren de koers te verleggen. Dat is een hele onderneming. En dus adverteren we ook net als een onderneming om Katwijkers te interesseren om daar aan mee te helpen. Als raadslid of in een andere rol.


Deze groene long moet open blijven


Wie zoeken wij ?

Gewoon gezond verstand, interesse in de publieke zaak, nieuwsgierigheid, en vooral een open en op samenwerking gerichte houding maken iemand heel geschikt als vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Maar misschien zien we wel iets over het hoofd en heeft u veel betere redenen om uzelf te melden. Of misschien kent u wel een andere inwoner waarover u ons wilt tippen.

Aarzel niet !

Oud of jong, rijk of arm, man of vrouw, kortom iedereen die met ons wil gaan werken aan een ander bestuur van Katwijk roepen we op zich te melden via dit mailadres: kieskw2014@gmail.com  Kijk voor meer informatie en de profielschets van KiesKatwijk op deze site: http://kieskatwijk.nl/  of bel voor meer informatie 06 - 24 71 79 40.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts