22 januari 2014

Ongewenste koppelverkoop Duinvallei met snelweg N206Belangrijk besluit gecamoufleerd als ingezonden stuk

Voor de gemeenteraad van aanstaande donderdag 23 januari staat het onderzoek naar tunnelvarianten voor de N206 op de agenda (punt 4-11) als een ingekomen stuk. Dit betekent dat men er geen discussie over gaat voeren en dat men aldus de kiezers ongewis wil laten over de standpunten van de partijen. Dat is niet nieuw want onlangs bleek dat 15 van de 33 gemeenteraadsleden niet het lef hadden om een standpunt over het Cultuurhuis af te geven. De kwestie is hier echter nog erger want het stuk over de N206 is een vermomd voorstel. Door dit ingezonden stuk te laten afhameren gaan de partijen in de gemeenteraad akkoord met het laten maken van een stedenbouwkundig plan voor Duinvallei. Dat is een geheim plan dat het College van B&W samen met projectontwikkelaar Campri heeft gemaakt en waar we alleen iets van weten omdat een ambtenaar in het verleden per ongeluk wat gegevens op het internet heeft gezet. Over Duinvallei is nog nooit in het openbaar gesproken.


Geheim bouwprogramma

Onderdeel van zo’n plan vormt een bouwprogramma dat als wij goed geïnformeerd zijn honderden huizen omvat in het gebied langs de N206. Door hier niet over te praten geeft de gemeenteraad aan de projectontwikkelaar en B&W carte blanche om te tekenen wat ze maar willen. Wat men wil is geld verdienen en dus resulteert dit in een steenwoestijn met veel hoogbouw langs een snelweg waarvan we nog niet precies weten in welke vorm deze wordt aangelegd. Het is werkelijk een gotspe en een groot schandaal als de gemeenteraad dit laat passeren en ze blijkbaar geen enkele randvoorwaarde voor het te maken stedenbouwkundige plan mee wil geven. Hebben ze geen visie of mag u die niet weten ?

Geen wensen voor bestuurlijke overeenkomst ?

Het is ook schandalig als de Raad geen uitspraken doet over wat men in een Bestuurlijke Overeenkomst met de Provincie over de N206 wil zien opgenomen. We wezen er eerder op dat er momenteel kansen liggen om tientallen miljoenen aan provinciale gelden en investeringen van Holland-Rijnland van de Bollenstreek naar de Rijnlandroute/N206 over te boeken. Fractievoorzitter Harm Aten (CDA) gaf onlangs in het radioprogramma Nieuwsmagazine als zijn mening dat de onderhandelende vertegenwoordigers van B&W in het verleden grotelijks gefaald hebben. Hij bleek het eens te zijn met het standpunt van KiesKatwijk dat de hele N206 onder de scope van de Rijnlandroute zou moeten worden gebracht.


Van tweeën één.

Zou de Raad dan helemaal geen behoefte hebben om de wethouders enige ruggensteun te geven door aan te geven wat men precies wenst te bereiken ? Heeft het presidium dat de agenda opstelt hier zitten slapen of is er in de geheime voorbereidingscommissie een deal gesloten ? De bevolking zal graag van haar vertegenwoordigers willen horen welk standpunt zij in deze zaak innemen. Het lijkt er sterk op dat men in stilte akkoord is gegaan met de geplande megalomane bouwplannen voor Duinvallei. Want waarom zou dit voorstel anders via deze camouflage tactiek door de Raad worden geloodst ?

Tip

In plaats van zaterdags het winkelende publiek lastig te vallen zouden sommige partijen er beter aan doen om doordeweeks het college van B&W wat meer op de huid te zitten over dit soort voor de burger enorm belangrijke besluiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts