20 januari 2014

Waarom is het zo stil aan de Zeeweg ?Ja zeggen, nee denken en doen

Het College van B&W heeft destijds ingestemd met de bovengrondse aanleg van de Rijnlandroute op maaiveldniveau, zowel voor het deel langs Valkenburg (Tjalmaweg) als voor het deel van de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn. Dat lijkt me een feit dat we niet moeten vergeten. Alleen doordat er door de Wijkraad Katwijk aan den Rijn publieke druk is georganiseerd en we het geluk hebben dat het verkiezingstijd is wordt er nu onderzoek gedaan naar de kosten van ondertunneling langs Katwijk aan den Rijn. Men doet dat onderzoek echter tegen heug en meug en zowel het VVD/CDA smaldeel in de Provincie als dat in de gemeente Katwijk doet erg zijn best om voor elke oplossing een probleem te vinden. Het te verwachten scenario is dat men pas na de verkiezingen met een aantal gezochte argumenten komt waarom een tunnel echt niet kan.

Draaien en keren

Ook in het radioprogramma Nieuwsmagazine van RTVKatwijk draaide Harm Aten (CDA) er weer flink omheen. Luister hier zelf maar: LINK (begin bij 10:06). Hij wilde “de beste oplossing” maar kon het woord tunnel niet uit de mond krijgen. Het CDA van Harm Aten gaat zijn best niet doen voor een tunnel, dat was tussen de regels door wel duidelijk. Hij zag wel al veel problemen voor een landtunnel want daar kun je niet overheen kijken volgens hem. Maar als Katwijk Binnen onverhoopt een tunnel krijgt dan moet Valkenburg er ook een krijgen, dat weer wel, deelde hij ons mee. Zijn CDA collega Demoed was hem in de Statencommissie al voorgegaan door te stellen dat de provinciale CDA fractie nog lang niet toe was aan een tunnel. En ook de VVD gedeputeerde de Bondt wilde geen millimeter wijken want ze wil zoveel mogelijk meters asfalt produceren. De kwaliteit van de inpassing van die wegen in de omgeving en de leefbaarheidsproblemen en gezondheidsrisico’s zijn daarbij van ondergeschikt belang.

Even een zijpad. Dit kenmerkende draaigedrag, de vaagpraterij en het “geen mening” ventileren zoals we dat b.v. ook gezien hebben bij de standpunten over het Andreasplein van zowel CDA als Gemeentebelangen is nu precies datgene waardoor mensen doodziek worden van de politiek.

Een tunnel is mogelijk, als je het wilt

KiesKatwijk heeft wat huiswerk gedaan en heeft de provinciale politiek de suggestie gedaan om budgetten die bestemd zijn voor de weinig kansrijke Duinpolderweg te verschuiven naar de N206 binnen de gemeente Katwijk. Een bovengrondse snelweg dwars door woonwijken is absurd. Dat gereserveerde budget gaat om meer dan 20 miljoen euro van de provincie Zuid-Holland en om 37,5 miljoen die de gemeenten in de regio Holland-Rijnland hiervoor al bijeen hebben gebracht. Erg vreemd dat niemand dat niet eerder bedacht heeft !


Katwijk subsidieert de regiogemeenten

Katwijk is de melkkoe van de regio want Katwijkers betalen de hoogste bijdrage van alle andere inwoners in die regionale investeringen van Holland-Rijnland. Dat heeft ons gemeentebestuur zo geregeld. De Katwijker betaalt meer als de inwoner van Leiden voor de Rijnlandroute, die in wezen een rondweg om Leiden is. We betalen zelfs enorm veel meer aan de Duinpolderweg bij de Zilk dan de vijf gemeenten in de Bollenstreek voor wie deze weg bedoeld is. Maar de regio betaalt geen cent aan het wegvak N206 bij Katwijk aan den Rijn. Dit is een grof schandaal en wordt zorgvuldig stil gehouden door de partijen die hier boter op het hoofd hebben. KiesKatwijk wil dat ons geld terugkomt of anders voor de N206 bij Katwijk gebruikt wordt.


KiesKatwijk heeft een opening geforceerd voor de tunnel

De suggestie van KiesKatwijk om geld van de Bollenstreek naar Katwijk te verschuiven is door verschillende partijen in de Provinciale Staten goed ontvangen omdat het een terechte en voor de hand liggende creatieve oplossing is voor een nijpend probleem. Met name CU/SGP en 50Plus omarmden het idee enthousiast en ook de overige oppositiepartijen in de provincie zullen het steunen. Dit overigens met uitzondering van de provinciale D66 die weinig belang bleek te hechten aan de problemen van Katwijkers ! Het allerbelangrijkste en buitengewoon opmerkelijke politieke feit tijdens de provinciale commissievergadering bleek echter de opstelling van coalitiepartij SP te zijn. Fractievoorzitter Harre van der Nat (SP) bleek bereid te zijn om binnen de coalitie de strijd aan te gaan voor een betere oplossing van de Katwijkse problemen met de N206. De suggestie van KiesKatwijk om budgetten te verschuiven werd door hem bespreekbaar geacht mits de gemeente Katwijk hiervoor zelf  initiatieven gaat nemen. Er is dus een zeer kansrijke opening geforceerd !

Waarom hoor ik niemand van de Katwijkse politieke partijen in de gemeenteraad die hier om een standpunt en snelle reactie van B&W vraagt ? Als het gemeentebestuur van Katwijk deze (door anderen gecreëerde) kans niet grijpt en als de kiezer hier zijn knopen niet telt dan wordt het tijd om te emigreren voor

Jaap Haasnoot, namens KiesKatwijk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts