26 februari 2014

Katwijk laat zich een oor aannaaien
Dat schiet lekker op !

Op 6 november 2013 is binnen Holland-Rijnland afgesproken op welk niveau welke taken worden belegd rond de komende decentralisatie van de WMO. Bijna vier maanden later wordt er een voorstel aan de gemeenteraad van Katwijk voorgelegd hoe we het zouden moeten organiseren. Dat schiet lekker op ! Het is een hamerstukje dus er hoeft niet over gediscussieerd te worden. Erg vreemd dat dit stuk niet betrokken is bij het WMO agendapunt in de oordeelsvormende sessie. Dit geeft geen goede indruk. De burger heeft ondertussen geen idee wat er achter de schermen allemaal uitgevogeld wordt en dat is misschien maar goed ook want anders zouden ze zich misschien zorgen gaan maken.

In het raadstuk lezen we de volgende tekst:

Lisse, Teylingen, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Katwijk zijn de 6 gemeenten die deel uitmaken van de Duin en Bollenstreek en werken met elkaar samen in de projectorganisatie 3D Duin en Bollenstreek. Het uitgangspunt van de bestuursopdracht is deze subregionale samenwerking van de 6 gemeenten.

Voor de beleidsontwikkeling wordt samengewerkt in de 5+1 variant . Dit houdt in dat Lisse, Teylingen, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk samenwerken bij de ontwikkeling van nieuw Wmo beleid.

Voor de beleidsuitvoering wordt de 4+1+1 variant gehanteerd (Noordwijk en Katwijk varen een eigen koers bij de uitvoering van het Wmo beleid; de Bollen 4 gemeenten doen dit ook)

Katwijk kent een eigen lokale projectorganisatie en werkt op onderdelen samen met de Bollen 5 en sluit op die onderdelen aan bij de Bollen 5 projectgroep Wmo (aanvullend).

Het doel van deze manier van organiseren wordt als volgt geformuleerd:

“Duidelijkheid over de inhoud en wijze van de samenwerking in de Duin en Bollenstreek over de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het Wmo beleid.”
 N.B. het slechte Nederlands is niet van mij en doet verder het ergste vrezen

Wangedrocht

Men heeft er dus vier maanden over gedaan om dit wangedrocht qua organisatievorm te bedenken. Ik zal het kort houden en stel vast dat de duidelijkheid die dit voorstel moet brengen er volgens mij uit bestaat dat dit een erg onprofessionele indruk maakt. Als je wilt dat iets duur wordt, lang gaat duren en tot een slecht resultaat leidt dan moet je het zo organiseren.

Mijn vraag is de volgende:  Waarom willen we toch zo graag samenwerken met die Bollenstreek ?

Een oor aangenaaid ?

We gaan nog eens verder speuren. Hier heb ik een raadstuk van vorige maand: link. Het betreft een krachteloos briefje over een andere samenwerking met de Bollenstreek, de economische agenda Greenport. Katwijk wordt blijkbaar (een oor aan-) genaaid door de bollengemeenten want ze doen daar alleen maar aan promotie van bloembollen en laten de glastuinbouw stikken. Waarschijnlijk gaat dit voornamelijk op kosten van de Katwijkers. Wat moeten we toch met die bollenjongens vraag ik me nog steeds af ?

Is het Bestuur voor of tegen ons ?

Over de miljoenen die Katwijk investeert in de Bollenstreek, terwijl de Bollenstreek heel erg weinig in de Rijnlandroute en helemaal niks in de N206 bij Katwijk aan den Rijn investeren heb ik al eerder bericht: link .

Opnieuw de vraag: waarom regelt ons eigen bestuur dit zo ? Sinds we in de vroege oudheid het “Pact van Teijlingen” hebben afgesloten is er een duidelijk patroon dat zich keer op keer herhaalt. Katwijk betaalt en krijgt alle nadelen en de bollengemeenten profiteren.

Voor de gemiddelde burger is al het bestuurlijke gedoe een “ver van het bed show” en er wordt ook nauwelijks iets gedaan om burgers bij de beleidsontwikkelingen te betrekken. Over Duinvallei en de Rijnlandroute/N206 zijn alleen nog maar geheime vergaderingen geweest. De plannen rond Locatie Valkenburg zijn allemaal bekwaam geritseld, en de bevolking en de gemeenteraad zijn slechts geïnformeerd voor zover het echt niet anders kon. Als de regenten hun zin krijgen ligt er straks een bovengrondse vierbaanssnelweg met weer een nieuwe steenwoestijn er om heen. 

Maar hoe zit het met de zorg voor ouderen en gehandicapten ? Er is een WMO-adviesraad maar evenals een aantal wijkraden lijkt die niet zo communicabel te zijn. Wat zijn we nu in al die maanden opgeschoten behalve dat er papier is geproduceerd ?


Een beleidskader wast geen billen

De gemeente gaat dus opnieuw met de Bollenstreek in zee. Voorlopig gaat men grossieren in beleidskaders en beleidsnota’s. Maar over pakweg een jaartje moet die zorg ook echt draaien. Maar met beleidskaders en beleidsnota’s kun je geen billen wassen. En samen met die Bollenjongens en -meisjes gaat het vast niet lukken. Die hebben daar onlangs nog een Bollenraad bedacht, het woord zegt het al. Het is al van de gekken dat we voor de huisarts in het weekeinde naar Voorhout moeten. Hoe doe je dat eigenlijk als je geen auto hebt ?

Eerlijk gezegd maak ik me grote zorgen over de organisatorische capaciteiten van ons gemeenteapparaat. Samenwerking met de Bollenstreek maakt het alleen maar moeilijker en zal Katwijkers vooral problemen opleveren. Maar ik denk dat ik het wel begrijp. Bestuurders willen vooral weg blijven van Leiden omdat ze denken dat ze meer kunnen ritselen en regelen met het wrakkige openbare bestuur in de Bollenstreek.

Kijk uit voor bestuurders met verkeerde ambities

KiesKatwijk is van mening dat wij niets te zoeken hebben in de noordflank. Uitsluitend in de backoffice samenwerken op praktisch uitvoeringsgebied is prima, maar verder niet. Het samenwerkingsverband Holland-Rijnland is ten dode opgeschreven en bestuurders kijken dus nu hoe ze hun invloed op een alternatieve wijze kunnen vergroten. KiesKatwijk zegt: “Kijk uit voor bestuurders met grensoverschrijdende ambities”. Tot nu toe heeft dat geleid tot het verbrassen van ons geld, het verpesten van ons landschap en ondermaatse voorzieningen. Ons bestuur moet vooral het belang van de eigen inwoners dienen.KiesKatwijk heeft weinig met Noordwijk en veel met Katwijk


De samenwerking met Noordwijk is duidelijk de eerste trap van een meertrapsraket. Het is niet vrijblijvend en zet de deur open naar de volgende stap. We zien ook weer de onvermijdelijke zeejachthaven opdoemen en het toerisme. Allemaal belangen van de Bollenstreek. Hoeveel Katwijkers verdienen er eigenlijk een boterham aan het toerisme ? We komen hier later uitgebreider op terug maar vooralsnog is ons standpunt dat het prima is om samen te werken op het gebied van lantarenpalen, vuilnisbakken en andere praktische zaken. Voor de rest hebben we helemaal niets met de Bollenstreek, en zij blijkbaar ook niet met ons, tenzij ze er beter van worden. De voorgestelde samenwerking met Noordwijk gaat ons veel te ver en heeft verborgen doelstellingen.

De Katwijkse puntzak, wel bekend bij raadsleden, maar o zo ongezond

23 februari 2014

Italiaanse toestandenOnlangs werd ik bevraagd over de reden van het grote aantal nieuwe lokale partijen in Katwijk. Het antwoord is eenvoudig. KiesKatwijk is opgericht omdat enkele bestaande traditionele partijen het er op veel punten bij laten zitten. Dat geldt zowel voor de coalitie als voor de oppositie. Ik wijs daar wel eens op en noem meestal concrete voorbeelden of geef duidelijke argumenten. Sommigen hebben vervolgens de neiging om te roepen dat ik populist zou zijn. Er zijn door iemand anders zelfs een keer termen als leugen en bedrog gebruikt. Blijkbaar is er hier een zenuw geraakt. Een etiket plakken is makkelijk maar een tegenargument zou beter zijn.

Als ik kritiek heb dan zal dat meestal te maken hebben met beleid van de coalitie. En daarin is de combinatie CDA/VVD natuurlijk dominant. Dat komt omdat de heer Udo (VVD) zoveel steken laat vallen en dat komt ook omdat het CDA wel met drie man in het College van B&W vertegenwoordigd is. In mijn ogen hoort een benoemde burgemeester er voor alle Katwijkers te zijn, hij moet in de eerste plaats onpartijdig zijn. Onze burgemeester stelt zich vooral op als een politicus en is net als zijn penningmeester snel in zijn wiek geschoten als hem maar een strobreed in de weg wordt gelegd. Criticaster heeft het juist gezien in zijn/haar column in de Katwijksche Post vorige week.

Raadsbreed wordt gezegd dat men tegen woningbouw op Valkenburg is, alleen durven sommigen dat standpunt (nog) niet hard te maken in stemgedrag. Sommigen zijn bang straks te worden overgeslagen als er baantjes worden gegund, anderen vinden het onderwerp misschien niet boeiend genoeg. Het blijft vreemd dat men in de politiek zegt ergens tegen te zijn en toch maar voor stemt als het er op aan komt. Dat lijkt me erger dan populisme maar ik zal er geen kwalificatie aan geven om het gezellig te houden.


De bevolking ziet woningbouw op Valkenburg al helemaal niet zitten, maar omdat ze geen idee hebben hoe de politiek werkt en hoe de feiten precies in elkaar zitten denken ze dat dit al een gelopen race is. Als je dan als burgemeester dwars tegen de wil van je eigen bevolking in gaat en de raad chanteert met het angstvisioen dat de vier miljoen euro die je zelf in het project hebt gestopt wel eens verloren zouden kunnen gaan als men zou stoppen met het achterhaalde project ….. Ja dan moet je niet vreemd opkijken als je draagvlak verliest en als je schade toebrengt aan de politiek als geheel. Die kloof, weet u nog wel ?

De CDA/VVD combinatie springt ook direct in het oog omdat ze tevens in de provincie Zuid-Holland het stuur in handen hebben. En dat merken we, bij de pogingen om de ondertunneling van de Rijnlandroute/N206 te torpederen verschuilt de provincie zich bekwaam achter de gemeente, en andersom. Die tunnel vindt wethouder Binnendijk (CDA) overigens maar overbodige luxe. Maar er worden wel Katwijkse miljoenen in projecten in de Bollenstreek gepompt. Dat is Katwijks wisselgeld om de medewerking van de bollenboeren te kopen voor een bijdrage aan de Rijnlandroute. Die Leidse Rijnlandroute is weer voorwaarde om de vurige wens om het Vliegveld Valkenburg in een ordinaire vinexwijk te veranderen te kunnen realiseren. Een piramidespel dat op het punt staat om in te storten en waar de burger de rekening voor gaat betalen. 


Het CDA is een op macht georiënteerde partij en mede daarom is men nu blijkbaar in paniek. Er wordt een stevig verlies van de landelijke partijen en winst voor lokale partijen voorspeld. Men is dus benauwd dat de afbladdering van het CDA zich in Katwijk zal voortzetten. Vier jaar geleden heeft men de SGP gedumpt. Gemeentebelangen is ook buitenspel gezet, en die zijn daar zo van geschrokken dat ze daarna niet echt brutaal meer durfden te zijn. Het zou goed kunnen dat de partijen die de vorige keer achteloos aan de kant geschoven zijn wat plannen in de binnenzak hebben voor een CDA in de oppositie.

Dat verklaart misschien het opvallende paniekgedrag van het CDA. Na jaren van paternalistisch betuttelen van verenigingen en organisatoren, informeer maar eens bij de Oranjevereniging Rijnsburg, presenteert men zichzelf nu opeens als de grote belangenbehartiger van diezelfde verenigingen. Cliëntelisme heet dat. De Burgt in Rijnsburg wordt geclaimd als CDA succes, maar het Coligny debacle, de Ramplocatie Valkenburg en de bovengrondse snelweg zijn blijkbaar van iemand anders. Het dranghekkenbeleid en de totaal mislukte kerntakendiscussie, die vooral over groenonderhoud ging, zijn helemaal vergeten. Verkiezingsretoriek twitterde een hoge Katwijkse ambtenaar vorige week al. 

Maar het kon nog gekker. Een convenant afsluiten met Castellumpop om deze goedwillende burgers voor het CDA propagandakarretje te spannen vind ik beneden peil. En de recente actie rond  “Ome Dirk” vonden wij in ieder geval niet zo Kies en behoorlijk potsierlijk.


Weet u wat ik populisme vindt ? De zogenaamde “werkbezoeken” aan verenigingen in onze dorpen en het lastig vallen van het winkelende publiek met een bodywarmer of reclamejasje aan. Over die bovengrondse vierbaanssnelweg en het veel te dure zwembad zullen ze het daarbij wel niet hebben.

Jaap Haasnoot, namens KiesKatwijk 

20 februari 2014

Woningbouw op Valkenburg is nu nog te stoppen !Business as usual
Het College van B&W heeft de afgelopen jaren van de gemeenteraad in Katwijk voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Valkenburg sluipenderwijs een aantal kredieten verkregen die inmiddels zijn opgelopen tot een totaalbedrag van meer dan vier miljoen euro. Vervolgens heeft men zich samen met de projectontwikkelaar achter het prikkeldraad van het vliegkamp in het V.I.P.-gebouw verschanst. Daar heeft een stuurgroep met hulp van een legioen aan externe bureaus haar eigen plannetjes in stilte ontwikkeld. Men heeft de gemeenteraad daarbij zo min mogelijk laten participeren en de burgers zijn totaal buiten beeld gebleven. Business as usual.

Chantage
En dan chanteert men vervolgens de gemeenteraad met het argument dat we die centen kwijt zijn als we stoppen. Het College heeft met goedvinden van een meerderheid in de gemeenteraad er al sluipenderwijs vier miljoen euro ingestoken. Dezelfde mensen die dat hebben gedaan gebruiken het nu als argument om niet te stoppen met deze onzin. Dat is onbehoorlijk en geeft overigens aan dat stoppen nog heel goed mogelijk is. Want anders hoefde men deze grove middelen niet in te zetten. Men stopt blijkbaar liever op een moment als er nog meer geld verbrand is. U kent het gedrag van lemmingen ?

Foetsie
Die  vier miljoen zijn we waarschijnlijk kwijt, net zoals de overige miljoenen die door dit bestuur verbrast zijn niet meer terug zullen komen. En ook het Rijksvastgoedbedrijf gaat geen dubbeltje verdienen aan de grondverkoop. De conclusie is dat je dus maar beter direct je verlies kunt nemen dan te wachten totdat de schade nog groter wordt. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” luidt het spreekwoord. Voor de inwoners is het verstandig om goede nota te nemen van wie er hier nu eigenlijk zo graag uw geld in deze bodemloze put wil storten.


Werk i.p.v. wonen
In een slogan samengevat is het standpunt van KiesKatwijk over het voormalig Vliegkamp Valkenburg kort samen te vatten als “Werk(gelegenheid) in plaats van Wonen”. Onlangs publiceerden we een nota onder de titel “Kansen benutten, een fiasco voorkomen” waarin we dat standpunt met tal van argumenten onderbouwen. Downloaden kan hier: LINK .

Het standpunt van KiesKatwijk
Binnen het speelveld van de lokale politiek zullen wij al het mogelijke doen om woningbouw op de locatie Valkenburg te voorkomen. Door mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen geven we de inwoners van Katwijk een kans om zich uit te spreken over dit onderwerp. In die lijn zullen wij ons onder andere verzetten tegen elk bestemmingsplan dat de woonfunctie mogelijk maakt. We zullen ook proberen te voorkomen dat er op welke wijze dan ook nog meer geld van de belastingbetaler in deze kansloze gebiedsontwikkeling verdwijnt. Niemand kan ons dwingen om te investeren in woningbouw waar geen vraag naar is en waarvoor trouwens elders genoeg ruimte zou zijn. Andere politiek vraagt nieuwe mensen.


Social Icons


Featured Posts