14 februari 2014

Kansen benutten, een fiasco voorkomenVliegveld Valkenburg, een groene long in een hyper verstedelijkt gebied
De achterhaalde pogingen om het voormalig Vliegkamp Valkenburg vol te bouwen zijn een voorbeeld waarbij duidelijk wordt dat bij het gemeentebestuur niet de belangen van de inwoners van Katwijk centraal staan maar iets anders. Onder aanroeping van allerlei drogredenen en angstvisioenen poogt men het laatste stukje groene polder te koloniseren voor het geldelijk gewin. Er is voldoende bouwrijpe grond elders om huizen op te bouwen.

In de nota “Kansen benutten, een fiasco voorkomen” heeft KiesKatwijk alle argumenten op een rijtje gezet die pleiten tegen woningbouw op Valkenburg. KiesKatwijk wil het bestaande open landschap behouden en niet verder aantasten want er zijn geen deugdelijke argumenten anders dan dat de grondeigenaar wil cashen. En zelfs dat is geen goed argument op het dieptepunt van de markt, waar grond nog maar weinig waard is. Geen enkele projectontwikkelaar gaat hier voor eigen rekening en risico bouwen, wat op zichzelf voldoende reden is om die gedachte helemaal los te laten. 

Een formele reden om hier niet te bouwen is dat dit streven volledig indruist tegen het Provinciaal Afwegingskader Woningbouw. In de nota “Kansen benutten, een fiasco voorkomen” is een multi-criteria analyse opgenomen die duidelijk laat zien dat het veel verstandiger is om de Locatie Valkenburg te benutten om de economische structuur van de regio te versterken.

KiesKatwijk heeft de nota aangeboden aan de provincie Zuid-Holland als zienswijze op de provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit. 

De nota is hier te te downloaden op LINK .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts