26 februari 2014

Katwijk laat zich een oor aannaaien
Dat schiet lekker op !

Op 6 november 2013 is binnen Holland-Rijnland afgesproken op welk niveau welke taken worden belegd rond de komende decentralisatie van de WMO. Bijna vier maanden later wordt er een voorstel aan de gemeenteraad van Katwijk voorgelegd hoe we het zouden moeten organiseren. Dat schiet lekker op ! Het is een hamerstukje dus er hoeft niet over gediscussieerd te worden. Erg vreemd dat dit stuk niet betrokken is bij het WMO agendapunt in de oordeelsvormende sessie. Dit geeft geen goede indruk. De burger heeft ondertussen geen idee wat er achter de schermen allemaal uitgevogeld wordt en dat is misschien maar goed ook want anders zouden ze zich misschien zorgen gaan maken.

In het raadstuk lezen we de volgende tekst:

Lisse, Teylingen, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Katwijk zijn de 6 gemeenten die deel uitmaken van de Duin en Bollenstreek en werken met elkaar samen in de projectorganisatie 3D Duin en Bollenstreek. Het uitgangspunt van de bestuursopdracht is deze subregionale samenwerking van de 6 gemeenten.

Voor de beleidsontwikkeling wordt samengewerkt in de 5+1 variant . Dit houdt in dat Lisse, Teylingen, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk samenwerken bij de ontwikkeling van nieuw Wmo beleid.

Voor de beleidsuitvoering wordt de 4+1+1 variant gehanteerd (Noordwijk en Katwijk varen een eigen koers bij de uitvoering van het Wmo beleid; de Bollen 4 gemeenten doen dit ook)

Katwijk kent een eigen lokale projectorganisatie en werkt op onderdelen samen met de Bollen 5 en sluit op die onderdelen aan bij de Bollen 5 projectgroep Wmo (aanvullend).

Het doel van deze manier van organiseren wordt als volgt geformuleerd:

“Duidelijkheid over de inhoud en wijze van de samenwerking in de Duin en Bollenstreek over de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het Wmo beleid.”
 N.B. het slechte Nederlands is niet van mij en doet verder het ergste vrezen

Wangedrocht

Men heeft er dus vier maanden over gedaan om dit wangedrocht qua organisatievorm te bedenken. Ik zal het kort houden en stel vast dat de duidelijkheid die dit voorstel moet brengen er volgens mij uit bestaat dat dit een erg onprofessionele indruk maakt. Als je wilt dat iets duur wordt, lang gaat duren en tot een slecht resultaat leidt dan moet je het zo organiseren.

Mijn vraag is de volgende:  Waarom willen we toch zo graag samenwerken met die Bollenstreek ?

Een oor aangenaaid ?

We gaan nog eens verder speuren. Hier heb ik een raadstuk van vorige maand: link. Het betreft een krachteloos briefje over een andere samenwerking met de Bollenstreek, de economische agenda Greenport. Katwijk wordt blijkbaar (een oor aan-) genaaid door de bollengemeenten want ze doen daar alleen maar aan promotie van bloembollen en laten de glastuinbouw stikken. Waarschijnlijk gaat dit voornamelijk op kosten van de Katwijkers. Wat moeten we toch met die bollenjongens vraag ik me nog steeds af ?

Is het Bestuur voor of tegen ons ?

Over de miljoenen die Katwijk investeert in de Bollenstreek, terwijl de Bollenstreek heel erg weinig in de Rijnlandroute en helemaal niks in de N206 bij Katwijk aan den Rijn investeren heb ik al eerder bericht: link .

Opnieuw de vraag: waarom regelt ons eigen bestuur dit zo ? Sinds we in de vroege oudheid het “Pact van Teijlingen” hebben afgesloten is er een duidelijk patroon dat zich keer op keer herhaalt. Katwijk betaalt en krijgt alle nadelen en de bollengemeenten profiteren.

Voor de gemiddelde burger is al het bestuurlijke gedoe een “ver van het bed show” en er wordt ook nauwelijks iets gedaan om burgers bij de beleidsontwikkelingen te betrekken. Over Duinvallei en de Rijnlandroute/N206 zijn alleen nog maar geheime vergaderingen geweest. De plannen rond Locatie Valkenburg zijn allemaal bekwaam geritseld, en de bevolking en de gemeenteraad zijn slechts geïnformeerd voor zover het echt niet anders kon. Als de regenten hun zin krijgen ligt er straks een bovengrondse vierbaanssnelweg met weer een nieuwe steenwoestijn er om heen. 

Maar hoe zit het met de zorg voor ouderen en gehandicapten ? Er is een WMO-adviesraad maar evenals een aantal wijkraden lijkt die niet zo communicabel te zijn. Wat zijn we nu in al die maanden opgeschoten behalve dat er papier is geproduceerd ?


Een beleidskader wast geen billen

De gemeente gaat dus opnieuw met de Bollenstreek in zee. Voorlopig gaat men grossieren in beleidskaders en beleidsnota’s. Maar over pakweg een jaartje moet die zorg ook echt draaien. Maar met beleidskaders en beleidsnota’s kun je geen billen wassen. En samen met die Bollenjongens en -meisjes gaat het vast niet lukken. Die hebben daar onlangs nog een Bollenraad bedacht, het woord zegt het al. Het is al van de gekken dat we voor de huisarts in het weekeinde naar Voorhout moeten. Hoe doe je dat eigenlijk als je geen auto hebt ?

Eerlijk gezegd maak ik me grote zorgen over de organisatorische capaciteiten van ons gemeenteapparaat. Samenwerking met de Bollenstreek maakt het alleen maar moeilijker en zal Katwijkers vooral problemen opleveren. Maar ik denk dat ik het wel begrijp. Bestuurders willen vooral weg blijven van Leiden omdat ze denken dat ze meer kunnen ritselen en regelen met het wrakkige openbare bestuur in de Bollenstreek.

Kijk uit voor bestuurders met verkeerde ambities

KiesKatwijk is van mening dat wij niets te zoeken hebben in de noordflank. Uitsluitend in de backoffice samenwerken op praktisch uitvoeringsgebied is prima, maar verder niet. Het samenwerkingsverband Holland-Rijnland is ten dode opgeschreven en bestuurders kijken dus nu hoe ze hun invloed op een alternatieve wijze kunnen vergroten. KiesKatwijk zegt: “Kijk uit voor bestuurders met grensoverschrijdende ambities”. Tot nu toe heeft dat geleid tot het verbrassen van ons geld, het verpesten van ons landschap en ondermaatse voorzieningen. Ons bestuur moet vooral het belang van de eigen inwoners dienen.KiesKatwijk heeft weinig met Noordwijk en veel met Katwijk


De samenwerking met Noordwijk is duidelijk de eerste trap van een meertrapsraket. Het is niet vrijblijvend en zet de deur open naar de volgende stap. We zien ook weer de onvermijdelijke zeejachthaven opdoemen en het toerisme. Allemaal belangen van de Bollenstreek. Hoeveel Katwijkers verdienen er eigenlijk een boterham aan het toerisme ? We komen hier later uitgebreider op terug maar vooralsnog is ons standpunt dat het prima is om samen te werken op het gebied van lantarenpalen, vuilnisbakken en andere praktische zaken. Voor de rest hebben we helemaal niets met de Bollenstreek, en zij blijkbaar ook niet met ons, tenzij ze er beter van worden. De voorgestelde samenwerking met Noordwijk gaat ons veel te ver en heeft verborgen doelstellingen.

De Katwijkse puntzak, wel bekend bij raadsleden, maar o zo ongezond

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts