24 maart 2014

Dank aan de kiezer
KiesKatwijk heeft uiteindelijk twee zetels in de wacht kunnen slepen. Daar moeten we denk ik blij mee zijn want het is best moeilijk om een nieuw politiek “produkt” onder de aandacht van een groot publiek te brengen. In grote lijnen hebben inwoners niet veel interesse in de lokale politiek, niet minder dan 44% van de mensen gaat niet eens naar de stembus. En bij de andere helft van het kiezersvolk hebben we ze moeten overtuigen om eens wat anders te kiezen dan de vorige keer. 

Met twee zetels gaan we de wereld natuurlijk niet veranderen maar in samenwerking met andere partijen kunnen we wellicht net het verschil maken bij de grote onderwerpen waarop we onszelf geprofileerd hebben. In ieder geval bedanken we de kiezers die ons een kans wilden geven. Die kans gaan we zeker benutten en als u dat als kiezer wilt controleren dan is het misschien een goed idee om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Geef uw e-mailadres door via kieskw2014@gmail.com dan sturen we u de komende vier jaar de nodige informatie over de gemeentepolitiek en de standpunten die we hierin innemen. En natuurlijk kunt u ons ook via die weg informeren en becommentariëren.

12 maart 2014

Katwijkse politiek, dit zijn de beschamende feitenDe nieuwe soberheid

In het vorige bericht hebben wij gemeld dat we een soberder uitgavenbeleid van de gemeente willen. Dat is niet alleen omdat we de belastingen en tarieven laag willen houden voor de bevolking die steeds armer wordt. Reken er maar op dat minstens een kwart van de inwoners geen cent meer te makken heeft als ze hun reguliere uitgaven hebben gedaan. Het is niet voor niks dat de snelst groeiende business momenteel de voedselbank is.


Belastinggeld nuttig besteden

Een tweede argument is dat we geld willen vrijmaken of overhouden voor bestedingen die erg noodzakelijk zijn en die ook zeer van nut zijn voor de Katwijkers. KiesKatwijk heeft in dat verband de noodzakelijke tunnel in de N206 op de politieke agenda gezet. Ook al is dit een provinciale weg, we zullen er rekening mee moeten houden dat we daaraan een financiële bijdrage leveren. En ook over de toekomstige Tjalmaweg (Rijnlandroute) maken we ons ernstige zorgen. Ons eigen bestuur is hier gewoon bewust akkoord gegaan met een hele slechte en voor de provincie zo goedkoop mogelijke oplossing. Slechts de dames Anita van Ginkel & Nelly Smits hebben in de gemeenteraad tegen gestemd. Wij zijn hier verbijsterd over. Alleen dankzij de heisa die vooral door ons is gemaakt en door het feit dat we straks verkiezingen hebben zeggen de andere partijen nu ineens ook voor een fatsoenlijke oplossing te zijn. Hun stemgedrag was tot nog toe anders.

Slag om de arm

Maar ze zeggen er overigens wel bij “mits betaalbaar” en dat is geen duidelijk gedefinieerd begrip. Ze kunnen dus altijd nog van mening veranderen na de verkiezingen. KiesKatwijk heeft in haar programma precies aangegeven hoe die tunnel(s) gefinancierd kunnen worden. Dankzij onze lobby bij de Provinciale Staten en onze aldaar aangedragen oplossingen die zijn overgenomen door een meerderheid in de provincie kunnen we de bovengrondse snelweg nu ondergronds krijgen.


KiesKatwijk is resultaatgericht

KiesKatwijk heeft de provinciale partijen ingestoken dat er 29 miljoen euro provinciaal geld van de Duinpolderweg verschoven zou kunnen worden naar een betere inpassing van de Rijnlandroute. De partijen 50PLUS en CU/SGP hebben onze suggestie direct overgenomen en vervolgens zijn zelfs coalitiepartijen in de provincie, zoals SP en D66, daar ook mee akkoord gegaan. Er is dus nu een (virtuele) meerderheid in de Provinciale Staten voor de door ons gedane suggestie. Het CDA te Katwijk zegt dat het CDA in de provincie nu ook om is. Daar zijn nog geen bewijzen voor. Ik zie dus graag de (aankondiging van de) motie tegemoet in de Provinciale Staten die dat onderstreept.

Succes heeft vele vaders

Sommige partijen slaan zich nu in verband met de verkiezingen op de borst dat ze de N206 tunnel steunen. De feiten zijn dat dit een idee is van een burgerinitiatief dat enige jaren geleden op grove wijze van tafel is geveegd door de gemeente. De partijen in de raad hebben zich er nooit voor ingespannen omdat ze het niet belangrijk genoeg vonden en omdat ze verbeeldingskracht en visie tekort komen. KiesKatwijk heeft het idee uit de bevolking weer nieuw leven ingeblazen en de realisatie ligt nu binnen handbereik.

We willen ons geld terug

Er ligt trouwens ook nog eens 37,5 miljoen euro van Holland-Rijnland voor de Duinpolderweg op de plank die naar de Rijnlandroute kan. En alweer is het KiesKatwijk die heeft aangetoond dat de inwoners van Katwijk meer betalen aan die weg in de Bollenstreek dan de inwoners van de vijf bollengemeenten. Niet minder dan 20% van die 37,5 miljoen euro wordt door Katwijk opgehoest ! Je gelooft het bijna niet, maar dit zijn de feiten waarmee uw gemeenteraad akkoord is gegaan destijds. Natuurlijk zijn ze er ingeluisd door B&W maar dat ontslaat ze niet van hun verantwoordelijkheid.


Dat Katwijkse geld wil KiesKatwijk terughalen want de Bollenstreek betaalt helemaal niks aan de N206 bij Katwijk aan den Rijn. Het nut en de noodzaak van die Duinpolderweg worden overigens betwijfeld en het Rijk gaat er niet aan meebetalen. Eerlijk gezegd is die weg alleen maar op het lijstje van Holland-Rijnland gekomen om zo de bollengemeenten over te kunnen halen om de Rijnlandroute te steunen. Een vorm van smeergeld zou je kunnen zeggen.

De enige reden was om de Rijnlandroute en daarmee de woningbouw op Valkenburg niet in gevaar te brengen. Om dezelfde reden heeft het bestuur van Katwijk de kosten voor de inpassing van de provinciale N206 voor eigen rekening genomen. Een ongelooflijke strategische blunder die ons alweer goud kost. Die N206 bij Katwijk aan den Rijn is gewoon onderdeel van de Rijnlandroute en moet dus onder hetzelfde regiem gefinancierd en gerealiseerd worden.

Thuisblijven is geen optie

In Katwijk is tot op heden geen actie genomen om zowel in Holland-Rijnland als bij de provincie onze belangen alsnog met harde hand te verdedigen. Het huidige College van B&W is aan het pappen en nathouden tot de verkiezingen voorbij zijn en dan zal bepaald worden hoe het verder gaat. Het hangt dan zuiver van de zetelverhoudingen af of er ook werkelijk iets gaat gebeuren of dat men de tunnelplannen afserveert met de smoes dat het te duur is. Stemmen op 19 maart is dus erg belangrijk. Thuisblijven is echt geen optie.11 maart 2014

De nieuwe soberheid
Een uitgangspunt voor KiesKatwijk is dat de gemeente alleen de noodzakelijke uitgaven moet doen die voor de eigen inwoners van belang zijn. We zijn dus tegen overbodige luxe en we zijn absoluut tegen uitgaven die gedaan worden om Katwijk omhoog te stoten in de vaart der volkeren, maar die vooral lucratief zijn voor hen die hier leuk aan kunnen verdienen. De zeejachthaven is een voorbeeld van zo’n uitgave.

Dat sobere overheidsbeleid vinden wij nodig omdat ook onze inwoners steeds armer worden en ook hier de werkloosheid omhoog schiet. Die problemen zijn voorlopig niet over en dan is het een slechte zaak dat de gemeente maar doorgaat om op te grote voet te leven. Daar gaat u vroeger of later de rekening voor betalen via de belastingen en tarieven of doordat essentiële voorzieningen als zorghulpverlening onbetaalbaar worden.

Dat we het niet over een kleinigheidje hebben blijkt uit het volgende lijstje van uitgaven van de gemeente Katwijk . Dat (belasting)geld hadden we ook anders kunnen besteden:


  • ·         10 tot 15 miljoen (afhankelijk van waar je de grens legt tussen nuttig en overbodige luxe c.q. niet van nut voor inwoners van Katwijk) voor wegen en infrastructuur via Holland-Rijnland in b.v. de Bollenstreek.

  • ·         18 miljoen voor een zwembad dat ook minder dan de helft had kunnen kosten.

  • ·         Meer dan 4 miljoen euro in woningbouwplannen op voormalig Vliegkamp Valkenburg.

  • ·         4 miljoen euro voor de Ruïne van Riche.

  • ·         6 ton voor de plannenmakerij voor een wijk met flats pal aan de N206 waar niemand op zit te wachten, behalve de projectontwikkelaar.

Dit zijn alleen maar de bekende zaken die we eerder hebben aangekaart. We hebben niet echt gezocht maar citeren uit het geheugen dus de lijst is naar believen nog langer te maken. Was er ook niet wat geld weggeraakt met de kwestie "Coligny" ? Waar dat nog kan gaat KiesKatwijk de uitgaven uit het bovenstaande lijstje terugdraaien als de kiezer ons hiervoor voldoende steun wil geven. Het punt is ook dat dit geld wordt uitgegeven aan zaken die niet of nauwelijks in het belang zijn van de eigen bevolking. Natuurlijk zijn er ook wel hele goede dingen gedaan door het gemeentebestuur. De parkeergarage in de zeereep is prima, het gemeenschapshuis “de Burgt” is ook prima. Maar het is niet onze taak om reclame te maken voor de gemeente, want dat doet Katwijk Marketing al op uw kosten. Dus concentreren wij ons vooral op de zaken die beter kunnen en dus ook beter moeten. Tenminste als u het daar mee eens bent.

Kijk naar onze programmapunten op www.katwijk.nl en kijk hoe wij de bovenstaande verspilde miljoenen op een andere manier willen gebruiken. Volgens ons kan het (nog) beter, maar wat denkt u ? We horen graag van u, o.a. via de stembus op 19 maart.

7 maart 2014

De casus Duinvallei laat zien wat er mis isHoeveel ‘bang’ krijgen we voor de ‘buck’?

De gemeente Katwijk heeft wel eens de neiging om een beetje op te scheppen over het goede financiële beleid. Ze bedoelen daarmee dat alles onder aan de streep precies op nul uitkomt en dat de belastingen tot op heden niet fors verhoogd behoefden te worden. Maar dat is de benadering van een boekhouder. Dat is prima maar het is niet goed genoeg. Waar het werkelijk om gaat is wat er met die belastingeuro’s wordt gedaan. Wordt het geld aan de goede zaken besteed is de hamvraag, en wie wordt er beter van ? En daar zit hem de kneep.

KiesKatwijk is geen tegenpartij

Laat ik om te beginnen zeggen dat wij van mening zijn dat het merendeel van wat de gemeente aan beleid maakt in onze ogen goed is. Met name over de onderwerpen die in de portefeuille van wethouder Mostert zijn in onze ogen weinig klachten. Maar als het om zaken rond ruimtelijke ordening of over bouwen en wonen gaat hebben we grote bezwaren. En dat is de reden waarom we KiesKatwijk hebben opgericht.


Het gaat om de burger en niet om het verdienmodel

Kort samengevat komt ons bezwaar neer op het feit dat met name het CDA/VVD smaldeel in ons gemeentebestuur de oren teveel naar de bouwlobby laat hangen. Bouwbedrijven willen vooral geld verdienen maar burgers hebben ook wensen. Ze willen niet dat Katwijk langzamerhand veranderd wordt in een steenwoestijn, ze willen aantrekkelijke groene wijken met huizen die een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben. En ze willen vooral betaalbare huurwoningen. Ze willen een tweede Panbos en ze willen niet dat het Vliegkamp Valkenburg onder valse voorwendselen wordt veranderd in een ordinaire Vinexwijk.

Gedeputeerde Veldhuizen van de provincie Zuid-Holland heeft het eindelijk zelf moeten toegeven, er is geen markt voor dure huizen: link. En dus kan het hele Masterplan Valkenburg zo de vuilnisbak in. Katwijkers hebben trouwens meer behoefte aan hoogwaardige werkgelegenheid dan aan prestigeprojecten. KiesKatwijk wil het voormalige vliegveld daarvoor inzetten.

Dienstbaar Bestuur dat er voor de eigen inwoners is

Ze willen geen vierbaanssnelweg dwars door de dorpen omdat dat lekker goedkoop is, en omdat B&W van Katwijk dat goed genoeg vindt voor de inwoners. Wethouder Binnendijk vindt een tunnel overbodige luxe en daarom krijgen we hem blijkbaar niet. Er zijn daarnaast teveel voorbeelden te noemen waarbij de gemeente uw geld in onze ogen verbrast heeft of verkeerde bestedingen waarmee onvoldoende de belangen van de eigen inwoners worden gediend. Daar gaan we in de toekomst de rekening voor betalen, door gezondheidsschade vanwege fijnstof of onvoldoende zorg, maar ook door financiële schade door hogere tarieven en belastingen. KiesKatwijk wil dat scenario voorkomen en alleen met uw steun via de stembus kunnen we dat ook waarmaken.


Duinvallei, sleutelvoorbeeld van hoe het niet moet

Een recent voorbeeld is de zaak rond Duinvallei. Pal op de toekomstige snelweg wil men zonder veel ruchtbaarheid een tweede Zanderij realiseren voor pakweg 400 huizen in hoogbouw. Het voorstel om hier een stedenbouwkundig plan voor te maken bleek verstopt te zijn in een hamerstuk dat over een heel ander onderwerp ging. Toen KiesKatwijk hier ruchtbaarheid aan gaf en er tegen protesteerde werd alsnog twee weken later een bespreekvoorstel in de gemeenteraadsvergadering gebracht. Dit stuk bevatte echter geen enkele inhoudelijke mening of aanwijzing over wat het College van B&W met dit gebied van plan was. Er was alleen een tekening met de contouren van het gebied en de loop van de verlegde N206. Ondergetekende kreeg bij dit agendapunt 120 seconden inspraaktijd. Ik geef u hier de tekst van de notulen:

De heer Haasnoot veronderstelt dat de informatie-overload de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede komt. De op tafel liggende reactie op de RijnlandRoute is te laat en te beperkt. Hij herinnert eraan dat de heer Aten in een radio-interview heeft gezegd dat in het voortraject slecht is onderhandeld. Nu is het vijf voor twaalf, er moet nog wat worden rechtgezet en dat is nauwelijks geloofwaardig. Hij verwacht niet dat er nog van de hoofdlijn, de bovengrondse aanleg, gaat worden afgeweken. De gemeente vecht dat ook niet aan, dus het stuk dient er alleen toe om later te kunnen zeggen dat de gemeente haar best heeft gedaan maar dat de provincie het niet wilde.

Over de Duinvallei is een papiertje voorgelegd met als titel Randvoorwaarden, kader en vertrekpunten, maar dat document is inhoudelijk bijna leeg. Dat is een belediging van de raad; het college zegt feitelijk 'laat het maar aan ons over, wij regelen dat wel voor u'. Als de raad hiermee akkoord gaat, krijgt B&W carte blanche. Hij ziet dit als een opzichtige poging om de nieuwe raad in de wielen te rijden. De raad is de baas en die dient te bepalen wat er met de grond gaat gebeuren.

De wijkraad ziet bouwen blijkbaar als een vanzelfsprekendheid, omdat de weg moet worden verlegd. Hij kijkt daar anders tegen aan: alle opties moeten mogelijk zijn en ruimtelijk beleid moet niet afhankelijk worden gesteld van de wensen van de grondeigenaar. Als de raad zelf geen ideeën heeft over de inrichting, zou het het verstandigst zijn om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren. Als de raad met het voorstel van het college akkoord gaat, voorspelt hij dat er 400 huizen zullen worden gebouwd, waardoor een totaal versteende omgeving rond een snelweg tot stand komt. Dat is gekkenwerk.

De heer Ravensbergen heeft de inspreker in diens twee minuten spreektijd geen oplossingen horen aandragen. Is dat niet zonde van zijn tijd?

De heer Haasnoot zag in die twee minuten geen kans om alle oplossingen op een rij te zetten. Hij wil er wel een paar noemen, die overigens ook zwart op wit in zijn programma staan. De Duinvallei moet worden benut voor sportgroen, ander groen en een evenementenplein. Hoe dat kan worden gefinancierd staat in zijn programma.


Spraakverwarring

In de discussie die hierna in de gemeenteraad werd gevoerd heeft geen enkele partij helder gezegd wat hun bedoelingen of wensen zijn m.b.t. Duinvallei. Er waren trouwens twee grote onderwerpen op één agendapunt geplaatst, naast Duinvallei was tegelijkertijd de Rijnlandroute/Tjalmaweg onderwerp van gesprek. Een belachelijke kwestie natuurlijk. De discussie werd dan ook één grote warboel waarbij uiteindelijk besloten moest worden om het in een volgende vergadering nog eens opnieuw te proberen. Voor wie het kan opbrengen, hier heb ik de complete notulen: link.

Dit moet toch beter kunnen ?

Er kan van alles uit deze casus Duinvallei worden geconcludeerd maar ons verhaal toont in ieder geval aan dat de huidige gemeenteraad onvoldoende weerwerk levert en vooral reactief bezig is. Andere politiek vraagt in onze ogen dus nieuwe mensen die het net een beetje anders gaan doen. Blijf dus niet thuis op 19 maart maar geef KiesKatwijk een kans. Een frisse blik en doortastend gezond verstand beleid is keihard nodig.

Social Icons


Featured Posts