12 maart 2014

Katwijkse politiek, dit zijn de beschamende feitenDe nieuwe soberheid

In het vorige bericht hebben wij gemeld dat we een soberder uitgavenbeleid van de gemeente willen. Dat is niet alleen omdat we de belastingen en tarieven laag willen houden voor de bevolking die steeds armer wordt. Reken er maar op dat minstens een kwart van de inwoners geen cent meer te makken heeft als ze hun reguliere uitgaven hebben gedaan. Het is niet voor niks dat de snelst groeiende business momenteel de voedselbank is.


Belastinggeld nuttig besteden

Een tweede argument is dat we geld willen vrijmaken of overhouden voor bestedingen die erg noodzakelijk zijn en die ook zeer van nut zijn voor de Katwijkers. KiesKatwijk heeft in dat verband de noodzakelijke tunnel in de N206 op de politieke agenda gezet. Ook al is dit een provinciale weg, we zullen er rekening mee moeten houden dat we daaraan een financiële bijdrage leveren. En ook over de toekomstige Tjalmaweg (Rijnlandroute) maken we ons ernstige zorgen. Ons eigen bestuur is hier gewoon bewust akkoord gegaan met een hele slechte en voor de provincie zo goedkoop mogelijke oplossing. Slechts de dames Anita van Ginkel & Nelly Smits hebben in de gemeenteraad tegen gestemd. Wij zijn hier verbijsterd over. Alleen dankzij de heisa die vooral door ons is gemaakt en door het feit dat we straks verkiezingen hebben zeggen de andere partijen nu ineens ook voor een fatsoenlijke oplossing te zijn. Hun stemgedrag was tot nog toe anders.

Slag om de arm

Maar ze zeggen er overigens wel bij “mits betaalbaar” en dat is geen duidelijk gedefinieerd begrip. Ze kunnen dus altijd nog van mening veranderen na de verkiezingen. KiesKatwijk heeft in haar programma precies aangegeven hoe die tunnel(s) gefinancierd kunnen worden. Dankzij onze lobby bij de Provinciale Staten en onze aldaar aangedragen oplossingen die zijn overgenomen door een meerderheid in de provincie kunnen we de bovengrondse snelweg nu ondergronds krijgen.


KiesKatwijk is resultaatgericht

KiesKatwijk heeft de provinciale partijen ingestoken dat er 29 miljoen euro provinciaal geld van de Duinpolderweg verschoven zou kunnen worden naar een betere inpassing van de Rijnlandroute. De partijen 50PLUS en CU/SGP hebben onze suggestie direct overgenomen en vervolgens zijn zelfs coalitiepartijen in de provincie, zoals SP en D66, daar ook mee akkoord gegaan. Er is dus nu een (virtuele) meerderheid in de Provinciale Staten voor de door ons gedane suggestie. Het CDA te Katwijk zegt dat het CDA in de provincie nu ook om is. Daar zijn nog geen bewijzen voor. Ik zie dus graag de (aankondiging van de) motie tegemoet in de Provinciale Staten die dat onderstreept.

Succes heeft vele vaders

Sommige partijen slaan zich nu in verband met de verkiezingen op de borst dat ze de N206 tunnel steunen. De feiten zijn dat dit een idee is van een burgerinitiatief dat enige jaren geleden op grove wijze van tafel is geveegd door de gemeente. De partijen in de raad hebben zich er nooit voor ingespannen omdat ze het niet belangrijk genoeg vonden en omdat ze verbeeldingskracht en visie tekort komen. KiesKatwijk heeft het idee uit de bevolking weer nieuw leven ingeblazen en de realisatie ligt nu binnen handbereik.

We willen ons geld terug

Er ligt trouwens ook nog eens 37,5 miljoen euro van Holland-Rijnland voor de Duinpolderweg op de plank die naar de Rijnlandroute kan. En alweer is het KiesKatwijk die heeft aangetoond dat de inwoners van Katwijk meer betalen aan die weg in de Bollenstreek dan de inwoners van de vijf bollengemeenten. Niet minder dan 20% van die 37,5 miljoen euro wordt door Katwijk opgehoest ! Je gelooft het bijna niet, maar dit zijn de feiten waarmee uw gemeenteraad akkoord is gegaan destijds. Natuurlijk zijn ze er ingeluisd door B&W maar dat ontslaat ze niet van hun verantwoordelijkheid.


Dat Katwijkse geld wil KiesKatwijk terughalen want de Bollenstreek betaalt helemaal niks aan de N206 bij Katwijk aan den Rijn. Het nut en de noodzaak van die Duinpolderweg worden overigens betwijfeld en het Rijk gaat er niet aan meebetalen. Eerlijk gezegd is die weg alleen maar op het lijstje van Holland-Rijnland gekomen om zo de bollengemeenten over te kunnen halen om de Rijnlandroute te steunen. Een vorm van smeergeld zou je kunnen zeggen.

De enige reden was om de Rijnlandroute en daarmee de woningbouw op Valkenburg niet in gevaar te brengen. Om dezelfde reden heeft het bestuur van Katwijk de kosten voor de inpassing van de provinciale N206 voor eigen rekening genomen. Een ongelooflijke strategische blunder die ons alweer goud kost. Die N206 bij Katwijk aan den Rijn is gewoon onderdeel van de Rijnlandroute en moet dus onder hetzelfde regiem gefinancierd en gerealiseerd worden.

Thuisblijven is geen optie

In Katwijk is tot op heden geen actie genomen om zowel in Holland-Rijnland als bij de provincie onze belangen alsnog met harde hand te verdedigen. Het huidige College van B&W is aan het pappen en nathouden tot de verkiezingen voorbij zijn en dan zal bepaald worden hoe het verder gaat. Het hangt dan zuiver van de zetelverhoudingen af of er ook werkelijk iets gaat gebeuren of dat men de tunnelplannen afserveert met de smoes dat het te duur is. Stemmen op 19 maart is dus erg belangrijk. Thuisblijven is echt geen optie.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts