4 maart 2014

Waarom KiesKatwijk in de politiek zit
KiesKatwijk is geen tegenpartij

KiesKatwijk is geen tegenpartij en gaat er van uit dat pakweg 80% van het beleid in Katwijk prima in orde is. Maar dat betekent ook we het niet eens zijn met die andere 20% van het beleid. En daar zitten nogal belangrijke zaken bij waar de inwoners veel last van gaan krijgen. Als straks dezelfde mensen weer terugkomen in de gemeenteraad dan gaat er echt niets veranderen, ondanks allerlei mooie beloften. KiesKatwijk is de politiek ingegaan om op een aantal belangrijke punten veranderingen voor elkaar te krijgen. Alleen nieuwe mensen kunnen ander beleid voor elkaar krijgen. Dat gaat echter alleen lukken als we voldoende zetels in de gemeenteraad verwerven. De kiezer mag het zeggen.Geen woningbouw voor de regio op ons Valkenburg

Een van de issues waarmee KiesKatwijk zich profileert is de dreigende bebouwing van de polders waarop in het verleden Vliegkamp Valkenburg was gevestigd. Alle partijen in de Gemeenteraad spreken zich tegenwoordig uit als tegenstander van woningbouw aldaar. Maar als het puntje bij paaltje kwam hebben de meeste raadsleden gewoon voor de voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders van Katwijk gestemd waardoor die woonwijk met duizenden huizen stapje voor stapje steeds naderbij is gekomen. Het is nog niet te laat maar van de huidige raadsleden is in meerderheid onvoldoende lef en onafhankelijk denken te verwachten om de echt flinke besluiten te nemen die nodig zijn. Dan moet KiesKatwijk dat maar doen als de kiezer dat wil.

Wat doet de oude politiek na de verkiezingen ?

Een complete snelweg, met aanverwante busbanen en kunstwerken (Rijnlandroute/N206) wordt bovengronds dwars door de gemeente Katwijk gepland van A44 tot Zeewegviaduct. Enkele jaren geleden al is een burgerinitiatief om de N206 te ondertunnelen op weinig elegante wijze van de tafel geveegd door het dagelijks bestuur van onze gemeente. 

Tot nog toe heeft men zich niet ingespannen om de Provincie Zuid-Holland te bewegen tot ondertunneling of verdiepte ligging van de Rijnlandroute op Katwijks grondgebied ter hoogte van Valkenburg. Dit in tegenstelling tot omringende gemeenten die dit al eerder hebben gerealiseerd. 

Dat is trouwens raar want de lobby van KiesKatwijk bij de provincie heeft tot resultaat gehad dat de SP en D66 in de provincie uit de coalitiediscipline zijn gestapt en nu bereid zijn om miljoenen van de Duinpolderweg in de Bollenstreek te verschuiven naar de inpassing van de Rijnlandroute/N206 bij Katwijk. Met de oppositie er bij is er nu dus een (virtuele) meerderheid om miljoenen richting Katwijk te schuiven. Voorwaarde is dat de gemeente Katwijk dit zelf aankaart bij de provincie. De Katwijkse politiek blijft hier doodstil over en tot op heden is er geen beweging gezien rond de Zeeweg. Men snurkt blijkbaar verder.

Voor de verlegging en opschaling van de N206 tot provinciale snelweg ter hoogte van Katwijk aan den Rijn is B&W blijkbaar tevreden met een bovengrondse vierbaans snelweg die de bebouwde kom doorsnijdt met alle (gezondheids-)gevolgen voor de bewoners. 

Pas nadat KiesKatwijk in samenwerking met de Wijkraad Katwijk aan den Rijn publieke druk heeft georganiseerd begonnen de politieke partijen die het voor het zeggen hebben in Katwijk tegen heug en meug een beetje bij te draaien. Maar wat doen ze na de verkiezingen ?


Als de kiezer het wil kan het anders

KiesKatwijk is opgericht om via zetelverwerving in de Gemeenteraad onder andere woningbouw op Valkenburg tegen te houden en om zaken te realiseren als een ondertunnelde N206/Rijnlandroute op Katwijks grondgebied en geen hoogbouw maar een parklandschap in Duinvallei.

De bevolking krijgt daarmee een unieke kans om haar stem te laten horen over deze onderwerpen. Wanneer voldoende inwoners deze kans grijpen dan kunnen die doelen ook worden gerealiseerd. Geen enkel bestuur kan het zich permitteren om dwars tegen de wil van de eigen bevolking in te gaan. Naast deze speerpunten richten wij ons overigens op alle overige beleidsvelden van de gemeente. 

De politiek van KiesKatwijk is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten die we onvoldoende terugzien in het politieke gedrag van de andere Katwijkse partijen. We hebben er ook onvoldoende vertrouwen in dat die partijen in de toekomst opeens heel anders zullen handelen en daarom zijn wij de politiek ingegaan.


1. Een zuinige overheid: Er wordt teveel geld over de balk gegooid

KiesKatwijk vindt dat er teveel geld is verbrast aan zaken die niet ten goede komen aan de inwoners van Katwijk. Wij betalen bijvoorbeeld tientallen miljoenen aan Holland-Rijnland maar krijgen daar nauwelijks iets voor terug.

2. Primaire voorzieningen voor de inwoners overeind houden

De thuis-, jeugd-, en ouderenzorg komt naar de gemeenten, maar met te weinig geld. Een van de doelstellingen voor ons beleid conform “De Nieuwe Soberheid” is om zonder extreme belastingverhogingen in ieder geval de basale dienstverlening van de gemeente in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

3. De leefbaarheid en de gezondheid worden bedreigd

Nieuw Valkenburg, Duinvallei en de plannen om een vierbaans snelweg (Rijnlandroute/N206) bovengronds dwars door de woonwijken aan te leggen vormen een ernstige bedreiging. Dat kan anders. KiesKatwijk heeft nu al succes geboekt door deze onderwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Katwijk mag niet verder afglijden naar een steenwoestijn.

4. Dienstbaar bestuur in plaats van regentenmentaliteit

Partijen en bestuurders die blijkbaar te lang op het pluche zitten meten zich een houding aan alsof ze Katwijk in eigendom hebben. Wij willen dat burgers meer te zeggen krijgen.

5. Meer huurwoningen

Op het gebied van bouwen en wonen moeten we kleinschalig en vooral met huurwoningen aan de slag. KiesKatwijk zet de woonconsumenten centraal i.p.v. de ontwikkelaars. Wij zijn tegen grootschalige projecten en willen meer aandacht voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren.

6. Versterken economie met hoogwaardige werkgelegenheid

KiesKatwijk wil meer aandacht voor versterking van de economische structuur door hoogwaardige werkgelegenheid te realiseren. De Locatie Valkenburg is een prachtig gebied dat we daarvoor willen gebruiken. Dat kan zonder dat het nodig is om het prachtige open landschap aan te tasten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts