28 april 2014

KiesKatwijk is redelijk tevreden
Dat zijn we niet gewend

Tijdens de installatie van het nieuwe College van B&W hebben alle partijen hun mening naar voren gebracht over zowel de inhoud van het coalitieakkoord als over de politieke samenstelling van de nieuwe coalitie. Tamelijk uniek is dat deze coalitie uitsluitend uit partijen bestaat die zich als Christelijk afficheren. Dat zijn we in Katwijk niet gewend. Normaal gesproken probeert men zoveel mogelijk groeperingen, en dus een zo breed mogelijk scala aan politieke visies, in het College te laten deelnemen.

Het afspiegelingsprincipe

Toepassen van dat afspiegelingsprincipe moet voorkomen dat een kleine meerderheid in de gemeenteraad een eenzijdig beleid ontwikkelt en dat vervolgens oplegt aan de hele gemeente. Dat was ook de reden dat men in eerste instantie geprobeerd heeft om Gemeentebelangen te laten meedoen. Dit is mislukt nadat de drie confessionele partijen kwaliteitseisen hebben gesteld aan de persoon die GB zou mogen leveren voor het nieuwe kwartet. Voordat dit bleek had men echter al wel een compleet coalitieakkoord in elkaar getimmerd. Dat vierpartijenakkoord wordt nu dus door drie partijen uitgevoerd.


De tent of de vent ?

Enkele niet-confessionele partijen hebben de nieuwe coalitie vervolgens afgebrand vanwege de eenzijdige samenstelling. Maar de coalitie gaat gewoon het oorspronkelijke programma uitvoeren. Een interessante vraag is of de critici dezelfde negatieve houding ook zouden hebben gedemonstreerd als precies hetzelfde programma was gepresenteerd met een minder bekwame niet-confessionele wethouder op de portefeuille infrastructuur ! KiesKatwijk heeft vooral naar de inhoud van het programma gekeken. Wij vinden personen ook erg belangrijk, maar het maakt ons wat minder uit welk partijpetje ze ophebben.

Feiten i.p.v. emoties

KiesKatwijk heeft dus met een zakelijk oog naar deze kwestie gekeken. In ons programma staat dat we over pakweg 80% van het oorspronkelijke Katwijkse beleid geen grote klachten hebben. Die 20% waarop we vernieuwing willen heeft vooral betrekking op infrastructuur, bouwen en wonen. Het coalitieakkoord biedt daar openingen. Daar willen we dus bekwame mensen aan het roer die zich niet omver laten blazen door de provincie en andere belanghebbenden. En daarnaast hebben we in ons programma een lans gebroken voor meer burgerparticipatie in de beleidsontwikkeling. Op die punten hebben we het nieuwe akkoord bekeken en zijn we redelijk tevreden. Zoiets zeggen we dan ook gewoon.


Polariseren helpt niet

Mede dankzij KiesKatwijk wordt er nu anders over een ondertunnelde N206 gedacht en is burgerparticipatie een belangrijk speerpunt in het coalitieakkoord geworden. We zien ook dat de opinie of Valkenburg nog steeds voor woningbouw moet worden benut langzaam kantelt naar onze richting. KiesKatwijk heeft echter te weinig stemmen gekregen om zelf een wethouderszetel te kunnen opeisen. Alles overwegende denken we dat vanuit onze invalshoek bekeken Katwijk met deze verkiezingsuitslag het best mogelijk college (zonder KiesKatwijk) heeft gekregen.Vanuit de Raad gaan wij ons best doen om het College bij te sturen op de punten die wij belangrijk vinden. Polariseren gaat daarbij niet helpen.

Vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot, namens de fractie van KiesKatwijk.

Meld je aan voor de nieuwsbrief op kieskw2014@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts