9 september 2014

Het Zanderij DramaDe fracties van Gemeentebelangen en de PvdA hebben vragen ingediend over de recente rechterlijke uitspraak die de verlengde Westerbaan, die eigenlijk een vermomde verlengde Laan van Nieuw Zuid moet worden, voor de zoveelste keer verbiedt. De fractie van KiesKatwijk was ook van plan hier vragen over te stellen. Hierdoor is ons dus wat werk uit handen genomen, maar de vragen van de collega’s dekken naar onze mening nog niet alle van belang zijnde aspecten.

Het is eigenlijk ongelooflijk dat een gemeente die graag wil dat burgers zich aan de gestelde regels houden tot op heden hier zelf keer op keer sluipwegen zoekt om wetten en regels te omzeilen of niet uit te voeren. Het zou me daarom zelfs niet meer verbazen als ze in die traditie binnenkort ook aan belastingvermijding of –ontduiking gaan doen. Laten we hopen dat de gemeente terugkeert van deze dwaalwegen en zich weer op het rechte pad begeeft. En dat pad moet wat ons betreft niet door de duinen lopen. Is er dan niets meer heilig ?

ZAND

Naar onze mening moet er een andere weg worden gevolgd waarbij de belangen van onze bewoners, en vooral de mensen die in de wijk Zanderij wonen, centraal worden gesteld. Zij hebben de N206 al langs de wijk lopen en een tweede snelweg in de vorm van een verlengde Westerbaan levert meer problemen dan oplossingen op. Bij de gemeente staat de doorstroom naar het centrum van Katwijk aan Zee blijkbaar voorop en daar wordt blijkbaar alles aan opgeofferd. Er moeten zoveel mogelijk mensen van buiten worden gelokt die hier zoveel mogelijk euro’s achterlaten.

Wij denken dat we het als gemeente maar moeten doen met de aan- en afvoerwegen die er zijn. Onze filosofie is die van de Nieuwe Soberheid, de bomen groeien niet meer tot in de hemel. De groei is ook eindig: “What goes up must come down”. De tijd van luxe zwembaden en overbodige zeejachthavens is echt voorbij. Politiek wensdenken in de vorm van “de crisis is vanaf volgend jaar voorbij” is nergens op gebaseerd. We moeten dus zuinig zijn als gemeente want het alternatief is dat de lokale belastingen omhoog moeten.

Overbodige investeringen in een verlengde Laan van Nieuw Zuid zijn ook vanuit die financiële invalshoek naar onze mening ongewenst. De bestaande hoofdwegen kunnen nog prima geoptimaliseerd worden door een aantal fiets-/voetgangerstunnels aan te leggen. Dit zou zowel onder de Zeeweg als onder de Hoorneslaan moeten gebeuren. Dat zijn investeringen die echt maatschappelijk rendement opleveren.

ZANDERIJ

Vanuit deze achtergrond hebben we de volgende brief aan het College van B&W doen toekomen met een heldere vraagstelling:


“Omdat wij niet in de gelegenheid zijn geweest de vragen van de fracties van  Gemeentebelangen en PvdA tevoren in te zien en/of aan te vullen, willen wij graag op deze reeds ingediende vragen, waarvan de beantwoording ook onze grote interesse heeft, een aanvullende vraag indienen.

Naar onze mening is een grote “weeffout” in het tot nog toe gevoerde beleid dat de gemeente Katwijk de ontsluiting van de woonwijk Zanderij moedwillig en bewust gekoppeld heeft aan het langjarig streven om een extra ontsluitingsweg (de verlengde Laan van Nieuw Zuid) voor het centrum van Katwijk aan Zee  te creëren. Het gevolg hiervan is extra overlast en gevaarlijke situaties in zowel de wijk Zanderij als elders, zoals het kruispunt Bosplein/Julianalaan.

Het aansluiten van een eventuele verlengde Westerbaan op de Meeuwenlaan zou aldaar tot dezelfde problemen leiden, problemen die we inmiddels goed kennen van b.v. de Brouwerstraat. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom de voorgenomen afsluiting van de Tramstraat (centrum Katwijk aan Zee) voor autoverkeer een ernstige vergissing is.

Vanuit deze achtergrond en visie stellen wij u de volgende vraag:

·         Bent u bereid onderzoek te doen naar een ontsluiting van de wijk Zanderij waarbij doorgaand verkeer met een andere bestemming dan de wijk wordt geweerd ?

Wij wachten met grote belangstelling uw beantwoording af.”


KiesKatwijk houdt u op de hoogte van de beantwoording van onze vraag via deze blogsite.

De Zanderij in vroeger tijden


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts