26 september 2014

KiesKatwijk over nota 'Aantrekkelijk Centrum'Aantrekkelijk centrum

KK is het grotendeels eens met de belangrijkste uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in het besluit van de nota “Aantrekkelijk Centrum”.[1]

De hoofdpunten voor KK zijn:

 •  Een onbebouwd Andreasplein
 • Geen weekmarkt op de Princestraat, wel op de Zwaaikom
 • Fiets parkeren goed regelen, b.v. door ondergrondse fietsenstalling onder het Andreasplein
 •  Centrumgebied niet beperken tot de Princestraat, maar uitbreiden t/m de zwaaikom
 • Autovrij centrum


Een trekker op het Andreasplein

Een trekker op het Andreasplein is de grote wens van de ondernemers uit de Princestraat. Reden: de ondernemers kunnen wel wat hulp gebruiken in deze moeilijke tijden. Wij zijn hier duidelijk over: Dit is geen taak van de overheid. De overheid creëert voorwaarden m.b.t. de openbare ruimte, de overheid geeft vergunningen, enz. Wij zien het niet als onze primaire taak om een selecte groep ondernemers te faciliteren. Waar wij in eerste instantie naar kijken zijn de belangen van de bewoners. Die staan bij ons centraal  en een aantrekkelijk centrum hoort daar trouwens ook bij. Gebruik het plein waar het voor bedoeld is, voor de mensen. Geen auto’s maar terrasjes en bomen. Creëer een plek voor ontmoeting en ontspanning. Het is de laatste tijd al vaak gezellig druk op het plein en niet alleen tijdens een evenement. In de nota wordt diverse keren gesproken over verbeteren van de leefbaarheid, dat kunnen wij alleen maar onderschrijven.

Toen werd paardenpoep nog door ambtenaren opgeruimd

Een ander punt is dat in de nota het centrum weer wordt beperkt tot de Princestraat/stukje Voorstraat/stukje Badstraat. Dat vinden wij onverstandig. Er zijn veel meer ondernemers in Katwijk. Isoleer jezelf niet maar versterk elkaar. Kijk eens over de schutting! Door het autoluw maken van het centrum zullen er meer mensen op de fiets komen. Ontsluit de Zwaaikom vanaf Hoornes en Rijnsoever d.m.v. een fietsbrug en maak roltrappen naast AH. Wanneer je de zwaaikom met zijn specialistische winkels hebt bezocht is de kans groot dat je nog even door de rest van het centrum fietst. Breidt het centrum uit is dan ook ons advies c.q. hef de beperkende en betuttelende maatregelen m.b.t. de Zwaaikom op. Hierin worden wij gesteund door de Katwijkse ondernemersvereniging KOV.

Evenementen/activiteiten op het Andreasplein

Een vast ornament of bouwwerk op het plein zien wij niet zitten i.v.m. de vele evenementen. De Katwijkse muziektent is een van drie nog bestaande tenten in Nederland in deze vorm.  Bijna uniek dus. Wij pleiten er voor deze tent vaker te gebruiken. In alle kernen uiteraard, voor diverse kunstvormen. Al eerder werd in dit verband gesproken om bij mooi weer de woensdagavondzang in de buitenlucht te houden. Stoeltje mee en genieten.

Vergeet niet dat de kracht van de dorpskern Katwijk, en dan heb ik het over de kustplaats op zich, Katwijk zelf is. Door het onderscheidende karakter van Katwijk komen toeristen soms tientallen jaren achtereen terug. En dit heeft niet in de eerste plaats te maken met de christelijke identiteit, het gaat vooral om de rust. Dit zijn mensen die vaak 1 of 2 weken hier logeren en hier goed besteden.

Pleinfunctie

Daarom pleit KK er sterk voor om niet te rigoureus te veranderen. Er zijn al genoeg Scheveningen en Zandvoorts aan de kust. Laten we vooral onze eigenheid koesteren.

Andere evenementen (kunnen) zijn:

 • Toeristenmarkt
 • Presentaties/activiteiten van diverse clubs
 • Een wekelijks biologisch marktje 
 •  In de winter een ijsfestijn met kerstmarkt en kleine ijsbaan

Nog een paar korte aandachtspunten m.b.t. het Andreasplein:

 • Geen parkeerplaatsen op het plein
 • Een veilige oplossing voor het kunstwerk met de vissen

-          In de nota wordt gesproken over “horeca en terrassen” op het plein, waar komen die terrassen te staan wanneer het (bestemmings)verkeer vanuit de Zuidstraat naar de Louwestraat gaat?

Fietsenstalling onder het Andreasplein

Over het parkeren van fietsen is nog te weinig nagedacht. Fietsen wint nog steeds aan populariteit en de (dure) elektrische fiets gaat wat dit betreft aan top. Met een paar stallingen in clusters verdeeld over de Princestraat kom je er niet. De beste oplossing is naar onze mening een (bewaakte) fietsenstalling onder het Andreasplein. Levert ook banen op. Belangrijk is ook dat je hiermee meteen de zg. “trekker” hebt gerealiseerd. Veel mensen zullen op die manier vanuit de zuidkant het centrum in gaan zodat de Princestraat geen “blindedarmpje” wordt.


Ook het grote aantal fietsen op de Boulevard in de zomer verdient een rigoureuze aanpak, de zeereep garage ook voor fietsers gebruiken lijkt ons logisch en vanzelfsprekend.

Autovrij centrum

-          KK is voor een autovrije Princestraat en autovrij Andreasplein. Waarom de Klankbordgroep de voorwaarde stelt dat er een gedeelte parkeergelegenheid moet komen op het plein wanneer er geen “trekker” komt is mij niet duidelijk. De garage is vlakbij.

-          In de gemeentelijke nota staat o.a. op pag. 11:  “zal de Princestraat een promenade zijn waarop fietsers en voetgangers de ruimte krijgen”. Nu is een promenade per definitie voor wandelaars maar dit terzijde, op pag. 15 staat weer “geen fietsen op (Princestraat) en Andreasplein, alleen voor aanloop ivm winkels en horeca”, dit lijkt mij niet te handhaven.

-          Wij zijn voor fietsers door de Princestraat, de fietsbaan duidelijk rood aangegeven in het midden van de straat, misschien een zebra in het midden, deze fietsbaan kan doorlopen over het Andreasplein (achter de vistent ?). Het is logisch dat dit bij evenementen vervalt.

-          Geen auto’s betekent dus ook:  Geen “kiss and ride”.

Ten slotte..

-          KK is pertinent tegen het opgeven van parkeerplaatsen op het Baljuwplein en Elleboogstraat, nu niet en ook niet in de toekomst.

-          KK is voorlopig nog niet overtuigd dat een brede, verhoogde zebrastrook voor het horecagedeelte tussen Waaigat en entree van de Voorstraat nuttig is. Er liggen nu twee zebra’s en mensen zijn slim genoeg om daarover naar de overkant te lopen. De nieuwe HOV route zal hier ook geen seconden willen laten liggen.

Anna Marie van der Plas
namens KiesKatwijk


[1] Hier zijn alle gemeentelijke stukken te downloaden (bij agendapunt 7): https://katwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/125393/Gemeenteraad+25-09-2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts