4 september 2014

Protest tegen vergaderen achter gesloten deuren over Locatie Valkenburg

Na een gedwongen pauze vanwege de vakantie kan de fractie er vanaf 1 september weer tegenaan. De eerstkomende raadsvergadering is op 11 september en daar komen meteen een gigantische rij van belangrijke onderwerpen langs. Ik voorspel dat het weer nachtwerk zal worden al zullen we hopelijk het record van vlak voor de vakantie niet evenaren toen de Raadsleden pas om half twee ’s nachts aan hun gemeentepilsje konden beginnen.

De volgende onderwerpen worden op 11 september o.a. besproken:

  • ·         Uitgangspunten voor de centrumontwikkeling (lees Princestraat) Katwijk aan Zee en de pogingen om het Andreasplein alsnog van bebouwing te voorzien door het toverwoord Mercado te gebruiken.

  • ·         Samenwerkingsovereenkomst Katwijk-RVB m.b.t. het volbouwen voormalig Vliegkamp Valkenburg, een spannende vergadering achter gesloten deuren.

  • ·         Huishoudelijke verzorging (of het gebrek er aan) voor hulpbehoevenden vanaf 2015.

  • ·         H.O.V. , de nieuwe buslijn Katwijk – Leiden die de afgeschoten railverbinding moet doen vergeten. Ik zeg “hadden we de blauwe tram nog maar”.

  • ·         Daar is ie weer, de Jachthaven !

  • ·         De groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk en de pogingen om daar de zweefvliegerij de nek om te draaien.

  • ·         Het SKA-feest tijdens de jaarwisseling: “beer or no beer, that is the question” voor de jongeren.

  • ·         De verdubbeling van het Asielzoekerscentrum en het gebrek aan infrastructuur om dit in goede banen te leiden.

  • ·         De trukendoos die (mogelijk) gebruikt is bij het mountainbikeparcours.
En nog zo het een en ander. De officiële agenda en alle bijbehorende stukken kunt u trouwens altijd op de gemeentelijke website opzoeken. Hier is de link voor de komende vergadering: LINK

U begrijpt dat de aankondigingen in de officiële agenda iets meer genuanceerd worden weergegeven. Maandag a.s. hebben we weer een fractievergadering waarbij we alle punten waar we wat over moeten vinden met elkaar doornemen. Zoals gebruikelijk kunnen ook geïnteresseerden van buiten meepraten over een of meerdere onderwerpen. Geef het wel even tevoren door dan kunnen we er rekening mee houden qua koffie, ruimte en de volgorde in onze agenda.

De meeste van bovenstaande onderwerpen zijn niet nieuw maar zijn eerder al in discussie geweest. Dat geldt bijvoorbeeld voor de locatie Valkenburg waar weer nieuwe ontwikkelingen zijn waarover ik echter niets mag zeggen.

Is Katwijk een opvangcentrum voor de hele regio ?

Op de 11 september behandelt de gemeenteraad de deal die de gemeente Katwijk met het RVB (voorheen RVOB) wil sluiten om samen het voormalig vliegveld Valkenburg aan de Katwijkse kant te gaan volbouwen. Om die woningbouw op dat drassige gebied dat flink onder N.A.P. ligt mogelijk te kunnen maken moet je enorm veel geld investeren. Dat geld moet natuurlijk ook ooit weer terug komen en dat kan alleen lukken als er voldoende behoefte is aan de woningen die men wil bouwen en als de mensen over het geld beschikken om ze te kopen. U weet hoe het zit met de woningmarkt en u weet dat bijna alle gemeenten enorm in hun maag zitten met teveel braakliggende bouwgrond. De gemeente Katwijk is daar geen uitzondering op, we hebben nog een voorraad grond voor tientallen jaren in eigen bezit en op de waarde daarvan heeft de gemeente al minstens 40 miljoen euro moeten afschrijven. Een prachtig open en groen gebied opofferen als het voormalig Vliegkamp Valkenburg zou je alleen moeten doen als dat strikt noodzakelijk is en alle andere mogelijkheden in de regio zijn benut. In Katwijk bouwen ze blijkbaar gewoon door omdat het kan. Moet Katwijk een opvangcentrum worden voor de hele regio ?

Een “metropolitaans park”, ja natuurlijk !

Aan de andere kant van Den Haag ligt een soortgelijke groene oase tussen Rotterdam en Den Haag op het grondgebied van de gemeente Midden Delfland. Daar heeft men wel de logische conclusie getrokken dat verder doorbouwen niet gewenst is omdat dit de kwaliteit van leven aantast. De burgemeesters van Rotterdam en Den Haag pleiten voor een “metropolitaans park” in het sterk verstedelijkte gebied als groene long om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio niet verder aan te tasten.Dat is precies wat hier ook moet gebeuren. Wat in Midden-Delfland speelt is 100% vergelijkbaar met onze situatie op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Ook CDA-coryfee en voormalig burgemeester van Midden-Delfland Marja van Bijsterveld wil de landschappelijke kwaliteiten van dat gebied behouden. Ze vergelijkt de situatie met het Central Park in New York dat men natuurlijk nooit zal bebouwen. Ik ben benieuwd of de plaatselijke CDA-coryfeeën (en de andere collega’s ) dat inzicht ook op het juiste moment zullen hebben. Geen slapende honden wakker maken.

Waar ik hier nog wel even op wil wijzen is dat de vergadering over Valkenburg voor de zoveelste keer achter gesloten deuren plaatsvindt. Politici mogen dus op straffe van gevangenisstraf geen woord naar buiten brengen over de informatie die ze over deze zaak krijgen. De politiek is daar overigens zelf mee akkoord gegaan. KiesKatwijk heeft er maandag in het Presidium als enige partij tegen geprotesteerd omdat er geen goede redenen voor zijn. 

Naar onze mening worden de reglementen bewust verkeerd geïnterpreteerd en is een vertrouwelijke behandeling  illegaal. Er is absoluut geen sprake van concurrentie met anderen waarbij het naar buiten brengen van cijfers onhandig zou kunnen zijn. Wat er wel speelt is dat men geen rumoer wil omdat het RVB de zaak nog langs allerlei mogelijk kritische rijksburelen en het Kabinet moet loodsen. In gewoon Hollands: “er mogen geen slapende honden worden wakker gemaakt, en zeker geen volksvertegenwoordigers”. 

Zonder dat ik u mag vertellen hoe het zit kunt u dus constateren dat er blijkbaar iets te verbergen is met betrekking tot organisatorische of financiële constructies. Anders zou je er toch open en eerlijk in het openbaar over kunnen praten ? Zodra de zaak niet meer geheim is zal ik u alles uitleggen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts