10 november 2014

De economische foto van KatwijkIs Toerisme Haarlemmer Olie ?

KiesKatwijk heeft vraagtekens gezet bij de Katwijkse politiek die zonder nadenken tienduizenden euro’s in de economische sector “toerisme” stopt omdat dat “goed voor Katwijk zou zijn”. Dat is politiek bedrijven en het geld van burgers uitgeven op grond van vage noties en gevoelens, maar niet op basis van feiten. Voor wie is dat dan goed in Katwijk. Elke lezer moet zich maar eens afvragen of hij of zij er persoonlijk beter van wordt als er meer toeristen naar Katwijk komen. Gekscherend heb ik tijdens een vergadering opgemerkt dat ik er alleen maar slechter op wordt, omdat ik dan persoonlijk minder vierkante meters strand ter beschikking heb en overal langer in de rij moet staan.

Factfree Politics

Ik was toen meteen een toeristenhater die anderen niks gunde. Waar het mij om ging was om aan te tonen dat er zomaar overheidsgeld in een economische sector wordt gepompt, zonder dat er over effecten en überhaupt over waar dat goed voor is wordt nagedacht. Bij sectoren als de retail (ook een sector die wij als lokale overheid ruim op indirecte wijze subsidiëren) en het toerisme is het duidelijk dat daar geen sprake is van hoogwaardige werkgelegenheid. Er werken vooral veel deeltijdwerkers en scholieren (supermarkten) tegen kleine vergoedingen. Daar is natuurlijk niks mis mee maar als je geld zou willen steken in het bevorderen van de economische bedrijvigheid of in voorzieningen die ten goede komen aan het bedrijfsleven dan zou ik een andere keuze maken. En ik zou als eerste wel eens een harde cijfermatige onderbouwing willen zien die het belang van een sector voor de Katwijkse inwoners aantoont.

Kusttoerisme

Economie071

In dat laatste is nu voorzien. KiesKatwijk heeft van meet af aan geijverd voor het aansluiten van Katwijk op de Leidse regio, waar met de organisatie Economie071wordt gewerkt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat van onze regio. Dat leek ons een veel beter idee dan heel veel geld naar de Bollenstreek te brengen. Dat doet Katwijk nu en die bollenjongens besteden onze centen nu aan marketinginspanningen om toeristen naar de Bollen te krijgen. En als je denkt dat die Japanners zich dan vervolgens naar Katwijk laten brengen om hier een gebakken visje te halen dan ben je volgens mij erg naïef. De Leidse regio heeft destijds eerst een economische foto laten maken door een daarin gespecialiseerd onderzoeksbureau. Nu Katwijk zich ook heeft aangesloten bij Economie071 moest zo’n "foto" ook voor Katwijk gemaakt worden en recent is het rapport gereed gekomen. De gemeente Katwijk gaat op basis van de gegevens uit dit rapport nu aan de slag met een Taskforce Economie om er plannetjes uit te destilleren, iets waarvoor wij ze in onze Algemene Beschouwingen een pluim hebben gegeven.

Huh ?

Wat blijkt nu uit dat rapport dat de titel “Economische Foto” heeft gekregen ? Ik haal er slechts een enkel puntje uit, dus dit is zeker geen representatief beeld:


  • Katwijk is meer woon- dan werkgemeente.


  • De economische prestaties van Katwijk lopen gestaag terug.


  • Katwijk kent een toeristische functie, maar dit vertaalt zich slechts in bescheiden mate in banen in de sector Toerisme en Recreatie.


Boerenverstand blijft belangrijk

Het is in zekere zin prettig om het geringe economische belang van het toerisme voor Katwijk nu eens cijfermatig onderbouwd te zien. Want eerlijk gezegd was onze standpuntbepaling ook alleen maar op gezond boerenverstand gebaseerd. Het rapport bevat verder “een schat aan gegevens” zoals dat heet. Die gegevens vergen nog wel de nodige interpretatie en duiding. Het is ook geen compleet beeld volgens mij omdat men naar ik vermoed maar een beperkt aantal openbare bronnen heeft aangeboord. Maar het is een prima begin en veel beter dan de mythes waar de gemeente Katwijk zich voorheen op baseerde.


Lees het rapport vooral zelf

Ik schenk aandacht aan dit rapport omdat ik reacties uit de achterban en fanclub kreeg, nadat KiesKatwijk in de algemene beschouwingen er aandacht aan had besteed. Men kende het rapport niet en dus maak ik van de gelegenheid gebruik om hierbij de link naar dit rapport te publiceren: LINK NAAR RAPPORT

Iedereen kan nu zelf de inhoud bestuderen. Ik zou dat zeker doen want in feite heeft u de inhoud ook zelf betaald. Wij komen er later op terug als dit rapport in de gemeenteraad ter sprake zal komen. Eventuele reacties op dit rapport zijn bij ons van harte welkom. Wij kunnen er onze standpuntbepaling op baseren. Interessante meningen en opinies zullen we zeker doorspelen naar de gemeentelijke Taskforce of zeg maar werkgroep die van plan is de lokale economie een boost te geven.

Jaap Haasnoot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts