24 december 2014

Betaalbaar wonen (?)De parkeerperikelen uit de raadsvergadering van 18 december willen we natuurlijk het liefste zo snel mogelijk vergeten. Masochisten kunnen overigens altijd het voorgaande blogbericht nog eens lezen. Ik raad dat echter niet aan voor mensen die de kerstgedachte zijn toegedaan want 2014 blijkt een jaar te zijn waarin een nieuwe belasting is uitgevonden: de zeereepparkeerbelasting.


Rijnsoever, fase 3A

In dezelfde vergadering werd er echter ook gesproken over de invulling van een nieuw stukje Rijnsoever. In fase 3A moet er een keuze worden gemaakt voor het aantal en het type woningen dat we daar de komende jaren gaan bouwen. Een extern bureau had enkele varianten bedacht en daar de bijbehorende kaartbeelden en financiële plaatjes bij geleverd. Voor de gemeente is het onder andere van belang dat de grondexploitatie dekkend is, want anders moet er geld bij en dat is niet de bedoeling. Daarnaast moeten de te bouwen huizen ook passen bij de vraag in Katwijk. Dit is dus een heel belangrijk keuzeproces voor onze inwoners. 

Afwegingen

Welke doelgroep(en) gaan we bedienen ? Gaan we er huurwoningen bouwen of worden het koopwoningen ? En hoe groot en hoe duur moeten die woningen dan worden ? Hoe gaan we de openbare ruimte inrichten ? Gaan we de hoogte in of blijven we aan de grond ? Bouwen we relatief veel kleine huizen of juist wat minder, maar dan met meer grond per huis. Elke keuze heeft een verschillend financieel resultaat en bovendien wil je er voor de toekomstige bewoners ook een aantrekkelijke wijk van maken. In het bestemmingsplan zijn al de nodige keuzen gemaakt maar binnen de randvoorwaarden van zo’n plan heb je nog de nodige vrijheidsgraden. Alles afwegende is voor een variant gekozen die er op de kaart als volgt uitziet:


De Woonvisie is achterhaald

Volgens de gemeente zijn er (op grond van de inmiddels niet meer actuele Woonvisie) in Katwijk de volgende woningtypen/prijscategorieën nodig: gestapelde en (vooral) grondgebonden woningen in de prijsklasse tot 2 ton, grondgebonden woningen in de prijsklasse middelduur laag (tot € 275.000) en vrije sector huurwoningen in de huurprijsklasse van € 700 tot € 850 huur per maand. Het plan voor Rijnsoever 3A heeft 18 dure twee-onder-een-kap woningen en 69 middel dure koopwoningen. Ik geef hier op dit moment even geen commentaar op, maar binnenkort zullen we hier nader op gaan.

KiesKatwijk pleit voor goedkope huurwoningen

Anna Marie van der Plas heeft namens KiesKatwijk in de besprekingen over dit stedenbouwkundige plan gepleit voor meer goedkope huurwoningen en voor meer kleine woningen c.q. studio’s voor zowel starters als ouderen die kleiner willen gaan wonen. Ze heeft ook gepleit voor herstructurering van bestaande gebouwen voor deze categorie woningzoekenden, zoals bijvoorbeeld vroeger bij de Boorsmaschool en de oude Huishoudschool is gebeurd.

Doorstroming als geheim wapen

Wethouder van Duijn gokt met zijn beleid op de doorstroming van mensen uit goedkopere woningen naar dit soort dure woningen in Rijnsoever 3A. We zullen zien wat daar van terecht komt maar wij vinden dit een gevaarlijke gok. Als je van de behoeften van mensen uitgaat en iets minder kijkt naar wat gunstig is voor de bouwwereld dan is er volgens ons een grote behoefte aan de bouw van goedkope huurwoningen. Er zijn hele volksstammen die qua inkomenspositie niet eens de stoep op mogen bij de banken dus laat staan dat ze een hypotheek van ze krijgen. Die mensen moeten ook wonen.

Gezien de beperkte ruimte sluit ik af met een cijferoverzicht dat ik baseer op gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting waaraan Dunavie verplicht is om gegevens te leveren.


U ziet dat het aantal goedkope huurwoningen in Katwijk in vijf jaar tijd is afgenomen met niet minder dan 30%. Tegelijkertijd is het aantal duurdere huurwoningen verdubbeld of in de vrije sector zelfs verdrievoudigd. Het is bovendien duidelijk dat de huurwoningen van beleggers niet in de goedkope categorieën zitten. De mensen worden armer en de huizen worden duurder.

Dit plaatje is een eerste begin om na te gaan denken over waar onze inwoners het meeste bij zijn gebaat. Volkshuisvesting behoort tot de belangrijkste taken van de gemeente omdat we het over een primaire levensbehoefte hebben. Komend jaar wordt de woonvisie van de gemeente Katwijk opnieuw opgezet. Dat is een buitengewoon belangrijk proces omdat daarmee het woon- en bouwbeleid voor de komende jaren wordt vastgelegd. KiesKatwijk zal er met de neus bovenop zitten.

Mede namens Anna Marie van der Plas en Jos de Best wens ik u plezierige kerstdagen en een voorspoedig 2015.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts