22 december 2014

Symboolpolitiek bij parkeerbeleidTijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar kreeg het besluit over de parkeertarieven de meeste aandacht en dat is begrijpelijk. Katwijk heeft binnenkort een prachtige zeereepgarage, die echter wel de nodige miljoenen heeft gekost. Gelukkig viel hij wat goedkoper uit als de eerdere ramingen, maar nog steeds moet er elk jaar 270.000 euro vanuit de Katwijkse schatkist in het parkeren worden gestoken. Zolang de tarieven niet kostendekkend zijn moet dit tekort door alle Katwijkers worden opgebracht via de belastingen. Het vaststellen van de parkeertarieven is dus voor iedere inwoner belangrijk, ook als je helemaal geen auto hebt of als je zelf een garage hebt.

KiesKatwijk is van mening dat waar mogelijk de gebruiker zelf moet betalen voor de voorzieningen die de gemeente beschikbaar stelt. Dat kan niet altijd maar bij het parkeren is dat wel heel gemakkelijk te realiseren. Als we de parkeerders ook op zondag laten betalen hoeft de nieuwe garage de inwoners helemaal niets te kosten. Daar heeft het College van B&W echter niet voor gekozen. Een deel van het jaarlijkse tekort van 270.000 euro wordt gedekt doordat mensen met een parkeer- en/of een bezoekersvergunning voortaan meer voor die vergunningen moeten betalen. Als je b.v. door inwonende kinderen twee auto’s op een adres hebt ga je inclusief een onmisbare bezoekersvergunning van 105 euro naar 165 euro per 2 jaar, dat is een verhoging van 57%. De rest van het tekort wordt onder andere gedekt door elk jaar 75.000 euro uit de gemeentelijke spaarpot (die van ons allemaal is) te halen.


De kosten van de parkeervergunningen waren oorspronkelijk alleen bedoeld om de kosten van de administratieve verwerking te kunnen dekken. Op dit moment is er echter duidelijk sprake van een parkeerbelasting voor de inwoners. Katwijkers betalen nu dus voor het bezit van een hond en voor een auto. Het is een kwestie van tijd totdat het fietsplaatje weer terug komt. Voor de oorlog moest je namelijk ook betalen voor het bezit van een fiets. En op zondag niet betalen voor een gemeentelijke (parkeer)voorziening onder aanroeping van een religieuze opvatting is eigenlijk ook vooroorlogs. Dus die fietsbelasting zie ik ook nog wel komen. Men is echter niet erg consequent want voor het gemeentelijke Panbos en voor het gemeentelijke zwembad moet je gewoon op zondag een kaartje trekken. Wie het snapt mag mij dat uitleggen.

Als men gewoon op zondag laat betalen door de parkeerders was de extra parkeerbelasting voor inwoners en het plunderen van onze gemeentelijke spaarpot  helemaal niet nodig geweest. De argumentatie om dat toch te doen is uiterst zwak en men is zoals gezegd ook weinig consequent. De zondagsheiliging wordt hier als symboolpolitiek gebruikt zullen we maar zeggen. Het is in die zin vooral voer voor cultureel-antropologen en sociaalpsychologen en het levert weinig anders op als schade aan ons gemeentelijk imago. Dezelfde coalitie die met graagte onder de vlag van de bollenstreeklobby veel teveel geld besteed aan zaken als citymarketing en bevordering van het toerisme draagt hier weer keurig bij aan de bevestiging van het beeld van Katwijk als een achtergebleven gebied. Op die manier schiet je in de eigen voet.Om nog iets te redden heeft KiesKatwijk voorgesteld om in ieder geval achter de slagbomen van de parkeergarages op zondag gewoon geld te vragen voor de toegang. Dat gaat volledig automatisch, er is geen personeel bij nodig en de Christelijke automobilisten kunnen hun handen schoon houden door gewoon op straat te parkeren. Helaas is ook dit voorstel afgestemd, waarbij de Christelijke partijen om onduidelijke redenen werden gesteund door zowel de PvdA als de VVD. Wie dit laatste snapt is slimmer als ondergetekende. Wij wensen iedereen, ook de tegenstemmers, prettige kerstdagen en een voorspoedig 2015.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts