10 februari 2015

Beter ten halve gekeerd, dan ....Kansen benutten, een kwestie van gezond verstand

De ontwikkelingen rond een mogelijke omvorming van het Vliegkamp Valkenburg tot een "Drone Valley" komen voor KiesKatwijk niet als een verrassing. Het gezonde verstand gaat hier hopelijk uiteindelijk toch zegevieren. KiesKatwijk heeft in januari 2014 een nota uitgebracht onder de titel “Kansen benutten, een fiasco voorkomen”. Deze nota kunt u via deze link downloaden en dit stuk bevat 30 pagina’s vol met argumenten die tegen woningbouw pleiten. Belangrijker is dat we in dit stuk een focus op versterking van de economische structuur en op het realiseren van hoogwaardige werkgelegenheid bepleiten. Die kans gaat mogelijk nu gegrepen worden.


Gemeenteraad Katwijk gaat bewegen

Daarbij hebben we destijds al  onder andere gepleit voor luchtvaart gebonden industrie in relatie tot het intact laten van de vliegveldfunctie. Daarmee voorkomen we ook dat het open landschap vernietigd wordt. We zien hier enorme kansen terwijl wonen overal elders beter, goedkoper en met minder risico en schade zou kunnen plaatsvinden. De genoemde nota is geschreven ten behoeve van de inspraakprocedure van de provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit. Helaas heeft het gezonde verstand bij de provincie Zuid-Holland nog niet gezegevierd en is de Locatie Valkenburg nog steeds aangemerkt als een mogelijke woningbouwlocatie. Wat ik bijzonder verheugend vind is dat de Katwijkse gemeenteraad in meerderheid blijkbaar op dit moment wel naar betere alternatieven wil kijken.

Drogredenen

Dat is een nieuw geluid want tot nu toe heeft de gemeenteraad in meerderheid slaafs achter de plannetjes van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan gehobbeld. Voor die handelswijze werden door sommige partijen allerlei drogredenen aangevoerd en werd soms dankbaar het hoofd gebogen voor de via het College naar voren gebrachte chantagemiddelen. Zo werd de raad bang gemaakt dat het overheidsbedrijf wel eens claims op tafel zou kunnen gaan leggen. Ziet u het voor u ? Een overheidsbedrijf die de gemeente Katwijk gaat “afpersen” omdat de onhaalbare en zeer onverstandige plannetjes zouden worden gedwarsboomd. Dat zou heerlijke publiciteit opleveren ! Je zou haast hopen dat we dit nog een keer zouden mogen meemaken.

Een nuchtere en realistische kosten-baten afweging

Maar laten we niet al te cynisch worden, het is gewoon realiteit dat er vanuit het College is geroepen tegen de raad dat ze maar snel akkoord zouden moeten gaan met het Masterplan omdat we anders een paar miljoen euro kwijt zouden zijn. Dat geld is reeds uitgegeven aan de heilloze plannen om daar tegen elk gezond verstand in woningen te realiseren waarvoor de noodzaak niet is aangetoond. 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is ons antwoord daarop. De financiële en maatschappelijke kosten om de bouwplannen daadwerkelijk op de rails te zetten overschrijden die paar miljoen al uitgegeven euro's vele malen. Maar nog erger zou zijn dat er kansen worden gemist om iets echt nuttigs te doen met dat gebied. Nuttig is in elk geval de unieke kans te grijpen om aldaar iets te doen dat de economische structuur van onze regio versterkt en dat hoogwaardige werkgelegenheid met zich meebrengt. Woningbouw kan overal elders in de regio goedkoper, beter en met minder schade en risico worden gerealiseerd. Maar die specifieke slimme bedrijvigheid kan in feite alleen op deze plek waar reeds tal van voorzieningen aanwezig zijn. Dat geldt natuurlijk met name de luchtvaartgebonden industrie en dienstverlening in brede zin. Dat zou ook meer variatie in bedrijvigheid in onze regio betekenen. Bioscience is mooi, maar een beetje diversiteit is nog mooier.

De corebusiness van de gemeenteraad

We moeten goed beseffen wat de corebusiness van de gemeenteraad is. We zijn ingezworen om de belangen van de gemeente en inwoners te behartigen. Onze functie is niet om de ambities en droombeelden van projectontwikkelaars te realiseren. Daarbij is het opvallend en triest dat een overheidsbedrijf als het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) er keer op keer weer blijk van geeft dat ze geen maatschappelijke afweging van belangen kan of wil maken. De leiding schijnt nogal gepreoccupeerd te zijn met de eigen ambities om op kosten van de samenleving leuke avonturen te beleven. Op andere wijze is het gedrag moeilijk te verklaren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij naast Profit ook People en Planet recht worden gedaan is daar klaarblijkelijk nog onbekend. Dat is buitengewoon merkwaardig omdat het een overheidsbedrijf betreft.


Geheimhouding en radiostilte

Helaas kan ik u niet uitleggen hoe waanzinnig de plannetjes op het gebied van financiën, organisatie en omgang met belastingen zijn omdat de gemeenteraad zich volledige geheimhouding heeft laten opleggen. In onze visie gebeurde dat tegen de regels die hierover bestaan. Er is geen concurrentie met derden, want de projectontwikkelaar heeft de gronden voor niks in bezit gekregen. Er was dus geen risico voor het aantasten van gemeentelijke zakelijke belangen, er is namelijk een monopolie waar niemand anders tussen kan komen. De radiostilte is natuurlijk vooral bedoeld om volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer en in de Provinciale Staten niet wakker te schudden.

Het is trouwens geen geheim dat de plannen financieel niet of nauwelijks haalbaar te maken zijn. Een projectontwikkelaar uit de private sfeer zou er nooit in kunnen stappen want dat doen ze elders op vergelijkbare locaties ook niet. Dat is eigenlijk al voldoende reden om de woningbouwplannen voor Valkenburg te stoppen. De Rijksoverheid zal er nooit een vette winst uit kunnen slepen. En de kansen op een aanzienlijk verlies zijn groter. Kent u het Blauwe Stad Drama nog ? Lees hier meer: LINK


Maatschappelijke kosten baten analyse is nooit gemaakt

In onze ogen moet er een maatschappelijke kosten-baten analyse komen van mogelijke opties voor het ruimtegebruik op het Vliegkamp Valkenburg. De strategie van de RVB is duidelijk, men wil in alle stilte een "point of no return" realiseren en daarmee de woningbouwplannen doordrukken. Daarom moeten die startbanen nu opeens ook zo snel gesloopt worden, terwijl de aannemer er in principe vijf jaar de tijd voor heeft gekregen.

Wij hopen dat de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en in de Provinciale Staten hun verantwoordelijkheid gaan pakken en er mede voor zullen zorgen dat hier een historische vergissing wordt voorkomen en we daardoor straks niet met de gebakken peren zitten in deze regio. De inwoners van de regio kunnen die bewustwording bevorderen door de volgende maand met de Statenverkiezingen een duidelijk statement af te geven. Kansen benutten, een fiasco voorkomen. Zo moeilijk is dat toch niet ?

N.B. De organisatie van The Hague Security Delta heeft een rapport uitgebracht dat de kansen en uitdagingen in beeld brengt die de UAV (=drone) industrie biedt. Hier is de LINK

Kijk hier naar het interview met de Haagse wethouder Eijgelshoven  op TV West: http://omroepwest.bbvms.com/view/content_video/2406061.html

Kijk hier naar het interview met Prins Pieter-Christiaan van Oranje: http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/laatste-videos-boulevard/prins-pieter-christiaan-opent-vakbeurs-tusexpo

Tenslotte een RTL nieuwsitem:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts