17 februari 2015

Vragen over financial engineering Stuurgroep Locatie Valkenburg


Aan: College van Burgemeester & Wethouder der gemeente Katwijk
Van: Fractie KiesKatwijk
Betreft: CV/BV constructie voor gebiedsontwikkeling Valkenburg


12 februari 2015.


Geacht College,

Bij de agenda van de raadsvergadering van 5 maart 2015 staat als ingekomen stuk een vertrouwelijke brief van wethouder K.J. van der Bent. In deze brief wordt  o.a. vermeld dat de door de Stuurgroep Locatie Valkenburg voorgenomen BV/CV constructie, voor de gedachte samenwerkingsorganisatie van RVB en gemeente Katwijk,  is afgekeurd door het ministerie van Financiën. De constructie overtreedt regels c.q. wetgeving. Waarschijnlijk zal de doelstelling om hiermede belasting te vermijden onder andere een belangrijke rol hebben gespeeld.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1.   Bent u niet met ons van mening dat de overheid c.q. aan de overheid verwante organisaties moreel leiderschap c.q.  een morele voorbeeldfunctie zouden moeten vertonen ?

2.   Is in dat verband het opzoeken van de grenzen van wat wel of net niet strafbaar of toelaatbaar is, en waar bijvoorbeeld de onroerend goed sector en de bouwsector in het verleden een slechte naam mee hebben opgebouwd, niet uit den boze ?

3.   Wilt u, nu het RVB hier zelf over heeft bericht via het Leidsch Dagblad d.d. 12 februari 2015, het vertrouwelijke karakter van de in de aanhef genoemde brief opheffen ?

Wij wachten met grote belangstelling uw beantwoording af.

N.B. na de krantenpublicatie heeft B&W onmiddellijk de brief waar in dit stuk sprake van is openbaar gemaakt. Bovendien heeft men hangende de ontwikkelingen de werkzaamheden t.b.v. het maken van een bestemmingsplan voor het gebied stilgelegd.

Foto: Priscilla van Leeuwen-Kelder
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts