9 april 2015

De Motie over de locatie Visserijschool

KiesKatwijk heeft een motie opgesteld die hedenavond (9 april) wordt ingebracht bij de raadsvergadering. We willen dat de Visserijschool wordt betrokken bij de studies naar de beste plek voor de hoofdvestiging van de Toekomstbestendige Bibliotheek. In onze vorige blog hebben we alle pluspunten van deze locatie op een rijtje gezet.

Wat nog een punt van overweging kan zijn voor fracties die uit principe onze ideeën niet steunen is het feit dat als onverhoopt mocht blijken dat de eerder door het College van B&W gekozen locaties niet haalbaar zijn er in ieder geval een alternatief is. De vorige keer was er ook geen plan B toen het te voorziene debacle van het volbouwen van het Andreasplein plaatsvond. Dat heeft de hele zaak enorm vertraagd en dat zou niemand moeten willen.

Verder merken wij nog op dat ook wij als eerste optie een plekje in het centrum zouden willen. Maar niet tegen elke prijs ! Om straks een goede afweging van alle argumenten te kunnen uitvoeren kan er niets op tegen zijn om een alternatief aan het rijtje toe te voegen. Toch zul je zien dat er partijen zijn die dat niet willen. Dat is meestal onderbuikpolitiek of het "not invented here syndroom" (zeg maar de gunfactor) waarbij vervolgens wat argumenten worden gezocht die geen hout snijden. Maar we gaan het zien vanavond, misschien ben ik te pessimistisch.

Hier is de tekst van de motie:


De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 9 april  2015,

Constaterende dat:

a)      Ten behoeve van het vinden van een locatie voor de Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek een zoekgebied is vastgesteld;
b)      Dit zoekgebied is bepaald op basis van de doelstelling uit het Masterplan Katwijk aan Zee dat het winkelgebied moet worden versterkt;
c)      Ook de Zwaaikom is opgenomen in het zoekgebied, terwijl dit buiten het vastgestelde kernwinkelgebied Katwijk aan Zee valt;
d)      Het college het voornemen heeft op 24 april een voorstel Locatiekeuze Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek aan de raad aan te bieden (LTA onderwerp 136)


Overwegende dat:
 
a)      Het een aanname is dat de bibliotheek een combinatiebezoek aan het winkelgebied bevordert, maar dit niet met verdere onderzoeken wordt gestaafd;
b)      De verwervingskosten bij de locatie Visserijschool lager en de benodigde ruimtelijke procedures eenvoudiger zullen zijn dan in het dichtbevolkte en volgebouwde centrum van Katwijk aan Zee;
c)      Het niet gewenst is deze optie bij voorbaat in het voortraject buiten beschouwing te laten;
d)      Het meenemen van deze locatie in het onderzoek meer keuzemogelijkheden biedt en  de andere locaties in een breder perspectief plaatst;

Verzoekt het college:
 
De locatie Visserijschool op te nemen in het ambtelijk vooronderzoek of de zogenaamde ‘quick scan’ naar een geschikte locatie voor de Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek, de locatie als volwaardige optie in het onderzoek te betrekken, en de uitkomst te presenteren in het voorstel aan de raad.


Naschrift 10 april 2015:

Het bleek hedenavond dat geen enkele andere partij behoefte heeft om naast de reeds geselecteerde bibliotheeklocaties ook informatie te verzamelen over de locatie Visserijschool. Deze optie wordt dus tevoren uitgesloten, men wil er niet naar kijken en men wil er verder geen informatie over hebben. Dat is een opmerkelijk feit. Het lijkt me goed dat de bevolking zijn of haar stem laat horen. Het gaat om een besluit waar ongeveer 11 miljoen euro mee gemoeid is. In het centrum zullen mensen uit hun bedrijf of woning moeten en er zullen rare bouwkundige sprongen moeten worden gemaakt om zo'n gebouw te realiseren. Alleen het slopen en uitkopen zal al miljoenen kosten en dan moet je nog beginnen te bouwen. Dit proces loopt door een mijnenveld dat veel schade gaat veroorzaken. Waar is het gezonde verstand ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts