20 mei 2015

Hoe lang is een Katwijker ?Aardrijkskunde is niet sexy

Onlangs kreeg KiesKatwijk door de Katwijksche Post een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder de neus geduwd met de veel te lange titel “Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij”. De ondertitel luidde “gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten”. Het onderzoek is geschreven door een paar medewerkers van een  universiteit die doorgeleerd hebben in de Sociale Geografie. Zij leiden de aardrijkskundeleraren op en ik wil niemand beledigen maar er zal toch wel een reden voor zijn dat dit beroep in het algemeen niet echt sexy wordt bevonden. Ik vraag me eigenlijk af of het wel een echt vak is. Dat vooroordeel van mij zal wel onterecht zijn maar na lezing van het rapport dat de heren hebben opgeleverd ben ik nog niet van mening veranderd.


Pulponderzoekje

Het rapport met de lange naam is het zoveelste pulponderzoekje waarvoor ministeries bijvoorbeeld opdracht geven als ze een alibi willen hebben om zaken op de lange baan te kunnen schuiven (“wij onderzoeken de kwestie, gaat u rustig slapen”). Een andere reden is vaak dat men argumenten en onderbouwing zoekt voor besluiten waarvan al lang vast staat dat ze genomen worden. Of, zoals bijvoorbeeld bij de windmolens op zee, wordt er onderzoek gedaan om een deel van de Tweede Kamer (en haar achterban) het idee te geven dat er geluisterd wordt naar argumenten. Op die manier hou je het oppositionele politieke volkje rustig en kunnen die tegen hun kiezers zeggen dat ze iets bereikt hebben. Het onderhavige rapport staat werkelijk bol van de tenenkrommende clichés en rammelt methodologisch aan alle kanten. Ik raad het u niet aan maar als u er zelf kennis van wilt nemen dan kunt U het hier downloaden: LINK

Sprookjes

Men had het onderzoek gezien het onderwerp trouwens ook beter door sociaalpsychologen of cultureel-antropologen kunnen laten uitvoeren dan door beoefenaars van de aardrijkskunde. Wanneer houden we eigenlijk eens op met dit soort “u vraagt en wij draaien” vragenlijstonderzoekjes ? Ik heb hier helaas geen ruimte om al de missers op een rijtje te zetten. Er staat bijvoorbeeld in dat we in het zeedorp allemaal een eigen dialect spreken. Maar het begint al met het feit dat er slechts 21 gesprekjes zijn gehouden met tevoren bewust geselecteerde respondenten. Ik kan u verzekeren dat daar geen Somalische immigrant uit de Hoornes bij was. Als je kennis neemt van de inhoud van het onderzoek dan blijkt dat het verhaal niets meer dan de bevestiging van geconstrueerde clichématige sprookjesverhalen is die maar beperkte actuele realiteitswaarde hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verschillen te constateren zouden zijn tussen diverse dorps- of woonkernen. Maar wie zegt er dat er in een bestuurlijke eenheid als de gemeente Katwijk sprake moet zijn van een eenheidsworstcultuur ?

Echte feiten

Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om nog verder energie te spenderen om dit onderzoekje neer te sabelen, het is echt zonde van de tijd. Ik heb een veel beter plan. Laten we eens kijken naar echte feiten en niet naar meningen over cliché verhaaltjes die mensen elkaar napraten omdat ze anders niets te melden hebben. Zijn die echte feiten dan beschikbaar ? Jazeker, de gemeente heeft nog maar kort geleden een zg. Big Data onderzoek laten doen waarbij in allerlei bestanden feitelijke gegevens zijn verzameld over Katwijk en de Katwijkers. Dat geeft daarnaast ook vermakelijke mogelijkheden om verschillen te achterhalen tussen de mensen in de diverse woonkernen van Katwijk.

Ja doei !

Zo weet ik sinds kort dat 23,6% van onze inwoners dierentuinen bezoekt, tegen een gemiddelde van 28,3% in heel Nederland. Natuurlijk moeten we zelfs hier uitkijken want een heel aantal indicatoren zijn net als het onderzoek met de lange naam samengesteld op basis van vragenlijstonderzoek. En u weet dat mensen graag de sociaal wenselijke antwoorden geven. Dat gaat net zo als bij de dokter. U kent allemaal wel een familielid of buurman die op de vraag van de dokter hoeveel alcohol hij gebruikt aangeeft dat het slechts enkele borreltjes per week betreft. Waarom hij dan elke week los van zijn bierconsumptie vier lege jeneverflessen naar de glasbak brengt is het geheim van de smid. Zo lees ik in het rapport dat 30,9% van de Katwijkers zegt regelmatig de kerk te bezoeken, tegen 12% van alle Nederlanders. Ja doei !

De echte verschillen

Als uitsmijter laat ik u graag zien wat deze cijfermatige onderzoekers hebben gevonden betreffende de verschillen tussen de diverse woonkernen. Dit is dus niet het napraten van elkaars vooroordelen maar hier zitten allemaal echte cijfermatige data achter. Natuurlijk wordt er wel een beetje gegeneraliseerd en worden zaken in hokjes gestopt maar dat is niet te vermijden.
Zo zit dat rapport vol met wetenswaardige zaken. In de Hoornes zitten bijvoorbeeld 12% “multiculturelen”, terwijl er in Valkenburg niet een te bekennen is. Daar hebt u dan meteen een belangrijk deel van de verklaring waarom er in de diverse woonkernen ook diverse subcultuurtjes te onderscheiden zijn. De bevolkingssamenstelling is gewoon anders. En bovendien zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de hechtheid van wijken (en gehechtheid van bewoners daaraan) die gekenmerkt worden door weinig in- en uitstroom met de buitenwereld en daarnaast gebieden die meer het karakter van een duiventil hebben. Aan beide varianten zijn trouwens allerlei voor- en nadelen te onderkennen.

Ik stel voor dat we daar vooralsnog geen probleem van maken. Althans, zolang maar duidelijk is dat een Katwijker iemand is die zowel uit Rijnsburg, Valkenburg als uit de beide Katwijken kan komen. Als we ons vervolgens allemaal normaal blijven gedragen dan zullen we op een dag merken dat we in die zin allemaal lokale multiculturelen geworden zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts