12 mei 2015

KiesKatwijk stelt kritische vragen over Holland RijnlandBij toeval werd onze fractie opmerkzaam gemaakt op een brief die door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland naar de provinciale onderhandelaars is gestuurd. KiesKatwijk stelt vast dat deze bestuurdersclub zich blijkbaar zorgen maakt over de woningbouwlocatie op het Vliegkamp Valkenburg. Daar is trouwens wel reden voor want het bouwavontuur zou naast de kansen die het onmogelijk maakt vooral erg veel geld gaan kosten als men er mee zou doorgaan. 

Er is echt geen enkele particuliere ontwikkelaar die hier een ondernemersrisico wil nemen. Tel uit uw winst, ik bedoel verlies, als de overheid straks nog meer van uw belastinggeld in de waagschaal gaat stellen voor een achterhaalde droom van enkele bestuurders. Beter ten halve gekeerd, dan het hele gedwaald constateerden we hier al eerder.  

Nog minder fraai vinden we het dat een aantal beroepsbestuurders in Holland Rijnland in het verlengde van die particuliere droom, met voorbijgaan van democratisch gekozen organen als gemeenteraden,  op eigen houtje politiek bedrijft met het samenwerkingsorgaan, dat hiervoor niet bedoeld is. 

In de brief zegt men o.a. het volgende:

"Deze bouwlocatie is van groot belang voor onze regio. Er bestaat een sterke lobby vanuit Wassenaar/ metropoolregio Rotterdam-Den Haag voor ontwikkeling in de Noord-Zuidrichting (verkleinen van de locatie) of zelfs het schrappen van deze locatie. Wij steunen de Ontwikkelstrategie Locatie Valkenburg van de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf.”

Holland Rijnland gaat zich in onze ogen steeds meer gedragen als een zelfstandige bestuurlijke eenheid tussen het niveau van de gemeente en de provincie in. Die positie heeft het samenwerkingsverband, dat in het leven is geroepen om een aantal praktische taken uit te voeren voor de aangesloten gemeenten, helemaal niet. De democratische legitimering van dit type samenwerkingsverbanden is uitermate armoedig. 

In onze ogen glijdt deze organisatie af in de richting van een speeltje voor niet gekozen beroepsbestuurders, die hiermee buiten de gemeenteraden om een aantal zaakjes willen regelen. KiesKatwijk is van mening dat de Duin- en Bollenstreek niet het Wilde Westen moet worden. Daar gaat het wel een beetje op lijken gezien de actie van het DB van Holland Rijnland om zonder ruggenspraak met de gemeenten politiek te bedrijven.


Over deze brief hebben wij de volgende vragen gesteld aan het Katwijkse College van B&W:

1.   Zijn de gemeenten c.q. is het Algemeen Bestuur tevoren geconsulteerd over deze brief, die tal van politieke standpunten bevat, waarover verschillend gedacht wordt in de regio ?

2.   Zo nee, vindt u dan niet dat de bestuurders hun bevoegdheid overtreden hebben ?

3.   Waarom hebben raadsleden van de aangesloten gemeenten geen toegang tot notulen of besluitenlijsten van het dagelijks bestuur van deze functionele organisatie ? Wat is de ratio hierachter ?

4.   Is het niet merkwaardig dat Raadsleden van de aangesloten gemeenten geen zicht hebben op beleidsbrieven die namens de aangesloten gemeenten worden verzonden ?

5.   Vindt u het juist dat bestuurders van een samenwerkingsverband met beperkte (uitvoerende) taak, welke aldus geen zelfstandig bestuursorgaan of zelfstandige democratisch gekozen bestuurslaag vormt, namens dat orgaan zonder bestuurlijke status politieke standpunten uitdraagt ?

6.   Zou een zekere terughoudendheid niet extra op haar plaats zijn, in het geval er niet tevoren is teruggekoppeld over de te propageren politieke standpunten, en zolang de bevoegde gezagen van de deelnemende gemeenten daar geen uitspraken over hebben gedaan ?

7.   Zou het gezien de economische crisis en haar gevolgen niet eerder voor de hand liggen om een heroverweging te vragen van het oude provinciale standpunt dat de locatie Valkenburg een woningbouwlocatie zou moeten worden ?

8.       Zou uw College deze kwestie in dier voege bij Holland Rijnland aan de orde willen stellen, en daarbij willen bevorderen dat er een corrigerende brief richting coalitieonderhandelaars wordt gestuurd ? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts