23 mei 2015

Ondergrondse fietsenmolens op zeeKiesKatwijk heeft met steun van enkele andere fracties in de gemeenteraad enkele maanden geleden een motie ingediend om te onderzoeken wat een ondergrondse fietsenstalling zou kosten onder het Andreasplein. Wethouder Knape heeft dit laten onderzoeken en het kost blijkbaar ongeveer 2 miljoen euro om zoiets aan te leggen. Uiteraard zijn er ook jaarlijkse kosten voor de exploitatie. Hoe dat precies in elkaar zit moet ik nog onderzoeken want de onderliggende stukken zijn mij nog niet bekend.


Zielige vertoning

Waar het om gaat is dat het College direct met de hoogste spoed een persbericht de wereld in heeft gestuurd waarin staat dat dit idee onhaalbaar is. Een doorzichtige poging om een fait accompli te scheppen. Of het financieel haalbaar is hangt af van je politieke mening. De vraag is of je het bedrag er voor over hebt. Het bedrag is ongeveer 1,5 keer De Schuit om een willekeurig voorbeeld te noemen. Ik ben wel benieuwd naar wat de hele herinrichting van de Princestraat gaat kosten en in welke verhouding dit staat tot de 2 miljoen. Als je kijkt wat we over hebben voor het parkeren van auto’s heb je ook een vergelijkingsmaat. Schrijf het bedrag trouwens af over 50 jaar en kijk dan nog eens. Maar goed dat is economisme volgens Jesse Klaver en dat zouden we niet meer doen.

Wat heb je er voor over ?

De vraag die natuurlijk centraal moet staan is wat het maatschappelijk rendement van zo’n investering is. Wat heb je er voor over ? En ook timing is belangrijk want het Andreasplein gaat binnenkort op de schop, dus moet je het ijzer nu smeden. We komen daar later nog uitgebreider op terug want hier is veel over te zeggen.

Gratis

Als we het gratis autoparkeren op zondag afschaffen dan is de fietskelder onder het Andreasplein helemaal gratis voor de gemeente !

Het kan verkeren

Voor dit moment houden we alleen de zwakke argumentatie van het College even tegen het licht omdat dat gewoon wel lollig en tevens nogal onthullend is. Ik heb dat gedaan door het originele persbericht van de gemeente naast een gewijzigde  versie te zetten die u aan de rechter kant hieronder ziet. Rechts heb ik in wezen niets anders gedaan dan het onderwerp “Ondergrondse fietsenstalling” te vervangen door “Windmolens op zee”. “Het kan verkeren” zei Brederoo reeds. Lees en geniet, en trek daarna uw eigen conclusies:

Ondergrondse fietsenstalling Andreasplein niet haalbaar

De gemeente Katwijk  heeft onderzocht of  de bouw van een fietsenstalling onder het Andreasplein haalbaar is. Dat blijkt niet zo te zijn. Na uitvoering van het project “Aantrekkelijk centrum” zullen er genoeg plaatsen zijn om de piek in fiets parkeren op te vangen. Het risico op verkeerd geparkeerde fietsen neemt toe. Bovendien is de investering  fors:  € 2 miljoen voor de aanleg en elk jaar ruim € 130.000 voor beheer en onderhoud. Daartegenover staan geen inkomsten. Het uitgangspunt is: ‘stallen is gratis’.  Het college van B&W onderschrijft de conclusies en  stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. 

 Vorig jaar heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Nota van Uitgangspunten “Aantrekkelijk centrum”. Er is toen een amendement aangenomen om onderzoek te doen of de aanleg van een fietsenstalling onder het Andreasplein technische en financieel haalbaar is. De gemeente heeft voor het onderzoek onder andere gebruik gemaakt van onderzoeken uitgevoerd  door  CROW (CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer) en eerder uitgevoerde onderzoeken naar aanleiding van vragen over  fiets parkeren voor het project Kustwerk Katwijk en de Nota van Uitgangspunten Boulevard.  
Fietser wil dichtbij parkeren
Het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling zou betekenen dat alle geplande extra plekken op straat verdwijnen. Wethouder Jacco Knape: “Uit onderzoek blijkt dat fietsers hun fiets zo dicht mogelijk willen parkeren bij de plek waar men wil zijn in het centrum en bij het strand. Bij die plekken moet je het fiets parkeren faciliteren”. 


Dure investering
Bovendien zou het gaan om een forse investering. De aanleg kost  € 2 miljoen. Het beheer en onderhoud kosten jaarlijks ruim € 130.000. De fietsenstalling levert geen inkomsten op omdat het stallen van een fiets gratis is. Het college van B&W onderschrijft de conclusies van het onderzoek en stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit onderwerp binnenkort bespreken.Een deel van het centrum van Katwijk aan Zee wordt opnieuw ingericht. De verblijfskwaliteit en de leefbaarheid moeten voor bewoners, bezoekers en ondernemers beter worden. Hier wordt een herinrichtingsplan voor gemaakt. In dit plan moet ook worden opgenomen dat er 97 auto parkeerplaatsen minder komen in het centrum. Om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee te laten denken bij het opstellen van de plannen is een klankbordgroep opgericht. Op 11 mei jl. is het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van het centrum gepresenteerd aan belangstellenden. Dit plan wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.


Noot aan de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Appelo  van de gemeente Katwijk, tel. 071 406 5448  of via het e-mailadres communicatie@katwijk.nl.

Verplaatsing windmolens op zee niet haalbaar

Het kabinet  heeft onderzocht of  de verplaatsing van windmolens voor de kust van Katwijk haalbaar is. Dat blijkt niet zo te zijn. Door verplaatsing van de windmolens naar “IJmuiden ver” zal het tekort en de piek in het energieverbruik niet kunnen worden opgevangen. Het risico van de afhankelijkheid van Rusland neemt dus toe. Bovendien is de investering  fors:  € 900 miljoen extra voor de aanleg en elk jaar nog een aanzienlijk bedrag voor bijkomende kosten. Daartegenover staan geen inkomsten. Het uitgangspunt is: ‘energie mag niet duurder worden en de belasting moet omlaag’.  Het college van B&W onderschrijft de conclusies en  stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. 
Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een besluit genomen over Windenergie op zee. Er is toen een amendement aangenomen om onderzoek te doen of de verplaatsing van de 700 windmolens voor Katwijk naar het gebied “IJmuiden Ver” technische en financieel haalbaar is. De gemeente heeft voor het onderzoek onder andere gebruik gemaakt van onderzoeken uitgevoerd  door  deskundigen op het gebied van windenergie en eerder uitgevoerde onderzoeken naar aanleiding van vragen over  fiets parkeren door KiesKatwijk en de Nota van Uitgangspunten Boulevard. 

Gebruiker wil betaalbare energie

Het verplaatsen van windmolens op zee  zou betekenen dat de energietarieven verhoogd moeten worden zodat ze 900 miljoen meer opbrengen, of dat de belastingen die meerkosten moeten opbrengen. Wethouder Jacco Knape: “Uit onderzoek blijkt dat mensen voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Daarop moeten we de mensen faciliteren want anders worden we niet herkozen”.
Dure investering
Bovendien zou het gaan om een forse investering. De verplaatsing kost  € 900  miljoen. Het extra beheer en onderhoud kosten jaarlijks ook een enorm bedrag. De verplaatsing levert geen extra  inkomsten op omdat de energietarieven niet worden aangepast. Het college van B&W onderschrijft de conclusies van het onderzoek en stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit onderwerp binnenkort bespreken.

Een belangrijk deel van onze opwekking van energie wordt opnieuw ingericht. De duurzaamheid moet beter worden, en de afhankelijkheid van foute regimes moet verminderen voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hier wordt een herinrichtingsplan voor gemaakt. In dit plan moet ook worden opgenomen dat er 700 windturbines bij komen op de Noordzee. Om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee te laten denken bij het opstellen van de plannen is zoals gebruikelijk een klankbordgroep opgericht. Binnenkort  wordt het voorlopige ontwerp voor de herinrichting   gepresenteerd aan belangstellenden. Dit plan wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken.

Noot aan de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Appelo  van de gemeente Katwijk, tel. 071 406 5448  of via het e-mailadres communicatie@katwijk.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts