8 juni 2015

Het "Katwijkgevoel" nader verklaardOp bovenstaande foto ziet u een geprojecteerde sheet die precies zegt wat KiesKatwijk eerder heeft beweerd in onze Economische Agenda. Het gaat over de vraag wat een stad of woonplaats nu precies aantrekkelijk en leefbaar (“loveable and liveable”) maakt. Wij hebben daarbij de term “Katwijkgevoel” gebruikt om dat ongrijpbare “iets” nader aan te duiden. Het gaat over hoe de gebouwde en de natuurlijke omgeving er uit ziet, wat de kwaliteit van de architectuur is en hoe het hele ontwerp van de stad er uit ziet.

"Proactive politics" wordt trouwens ook nog genoemd als een factor van belang. Wij van KiesKatwijk doen ons best :-)

Dat alles met elkaar, en vooral met de mensen die erbij horen, roept een bepaald gevoel op over een plek. Marketeers zouden de kreet “beleving” gebruiken. Het gaat ook over welke voorzieningen er zijn, hoe het fysieke klimaat is en hoe de bereikbaarheid met de buitenwereld is geregeld. Dat zijn allemaal zaken waar je in moet investeren als je aantrekkelijk wilt zijn voor zowel bezoekers als de eigen inwoners. En dat heeft ook alles te maken met je aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. En daar gaat de Economische Agenda over.

Dommig en sullig

KiesKatwijk zegt dat we dommige reclamecampagnes met sullige slogans beter aan anderen kunnen overlaten. De overheid moet vooral in het “product” zelf investeren, als u deze economische term voor iets als Katwijk (lees ook Rijnsburg of Valkenburg) wilt gebruiken, iets dat toch ver uitstijgt boven een of ander banaal “ding” dat alleen maar bestaat omdat het geld kan opleveren. De zeereepgarage en het Kustwerk Katwijk zijn goede voorbeelden van overheidsinvesteringen die Katwijk mooier en beter maken.

Midden-Delfland = Vliegkamp Valkenburg

Bovenstaande foto is gemaakt op 6 juni 2015 tijdens een discussiemiddag van de Midden-Delfland Vereniging waarvan Marja van Bijsterveldt voorzitter is. Aanwezig waren onder andere de burgemeester van Rotterdam,  Ahmed Aboutaleb, en de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen. Wij hebben al eerder gewezen op de frappante overeenkomsten tussen het gebied Midden-Delfland, dat functioneert als de onmisbare groene long tussen de stedelijke gebieden van Rotterdam en Den Haag, en onze eigen groene long, het Vliegkamp Valkenburg.


Hakken en zagen

Aboutaleb stelde dat als je het gebied wilt beschermen je het ook een status moet geven: maak er een metropolitaan park (een Central Park) van en hij voegde eraan toe: 'we hakken de handen af van degene die er met zijn poten aan komt'. Voorzitter Van Bijsterveldt vatte dit keurig samen met: 'handen af van Midden-Delfland'. Burgemeester van Aartsen zei precies hetzelfde maar verpakte het in wat meer vage en diplomatieke taal.

Deze mensen hebben het dus begrepen. Ze snappen dat leefbaarheid te maken heeft met natuur en recreatie en dat een eenzijdige steenwoestijn een onevenwichtige en kwalitatief slechte ruimtelijke situatie oplevert waar niemand gelukkig van kan worden. Daar zitten ook economische consequenties aan vast.

Bescherming van het landschap

Van Bijsterveldt vroeg aan Lucas Vokurka (directeur Economisch Vestigingsklimaat MRDH) of het verbinden van de economie en ondernemerschap aan het 'groen' een goed idee is. Vokurka: er is gekozen om 'groen' een prominente plek te geven en af te vragen: 'wat is de stip aan de horizon van de ruimtelijke ontwikkeling: het is nodig nieuwe economische dragers aan te voeren'. Aboutaleb stelde vervolgens vast: 'Het groen leeft nog niet zo erg, het is politiek nog geen thema; maar mijn gemeente heeft gewoon zuurstof' nodig'.

Burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland over planologie: “De Natuurvisie van het Rijk mist de beschrijving van een landschap zoals dat van Midden-Delfland; dat moet er eigenlijk nog bij; hiervoor is een amendement voorbereid en aangeboden aan Tweede Kamer met als doel Midden-Delfland als een 'bijzonder provinciaal landschap' op te nemen in de wet”. Van Aartsen en Aboutaleb bevestigden dit initiatief te steunen. Van Aartsen betreurt het wel dat het gros van de 23 gemeenten van de metropoolregio geen groene pijler wilden; dat is nu opgelost met de zo genoemde Landschapstafels.

Hadden wij maar zulke burgemeesters

Als je de bovenstaande opmerkingen van deze drie burgemeesters bekijkt dan is het buitengewoon betreurenswaardig dat de burgemeesters van Leiden en Katwijk full speed bezig zijn om onze groene long Valkenburg zo snel mogelijk dicht te metselen met 5000 woningen, woningen waar niemand (in ieder geval niet op deze plek) op zit te wachten. Daardoor wordt onze omgeving enorm veel minder loveable & liveable, en daardoor alleen al wordt er dus ook enorm veel ook economische schade aangericht. Die schade wordt nog eens met een factor X vermenigvuldigd doordat men de kans laat lopen op een Drone Valley, een initiatief dat de proporties van de High Tech Campus Eindhoven zou kunnen krijgen. Drone Valley kan prima samengaan met het behoud van het (ook in economische zin) kostbare landschap van het voormalig Vliegkamp Valkenburg.


En waarom zouden we een zakenvliegveld op Valkenburg niet kunnen combineren met Drone Valley. Breda International Airport gaat het met steun van Henk Kamp gewoon doen. Lees het hier. Laten we een dealtje met Henk Kamp maken, wij zeuren niet meer over windmolens op zee als hij ons hier mee helpt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts