6 juni 2015

Katwijk staat er niet best voorWake up call

KiesKatwijk heeft aandacht gevraagd voor het relatief lage opleidingspeil van de Katwijkse bevolking. Dat gegeven is naar voren gekomen uit het onderzoek dat voorafgaand aan de Economische Foto is uitgevoerd door het Bureau Louter. Vanuit de economie en het handhaven van de welvaart in Katwijk is dat een zeer bedreigend gegeven. Mensen met de verkeerde of een te lage opleiding zijn de werklozen van morgen. We zien nu al wat dat betekent doordat er in Katwijk een Voedselbank is met een veel te grote klantenkring. Wie had dat pakweg tien jaar geleden kunnen bedenken ? De kringloopwinkel in het Heen is het best lopende bedrijf in dat industriegebied dat verder ernstig aan het verpauperen is.

Wakker worden !

Grote groepen in de bevolking hebben in vergelijking met het recente verleden inmiddels veel minder te besteden of verkeren zelfs financieel gezien in de gevarenzone. Een onderzoek onder de categorie huurders van woningen in Katwijk heeft dat onomstotelijk aangetoond en dat beeld toont ons nog slechts een deel van het complete plaatje. Een kwart van die huurders zit onder de armoedegrens.

Daarom willen wij dat er een echt onderzoek komt dat een “Sociale Foto” van Katwijk oplevert. Daar kunnen we dan beleid op baseren.

Deltaplan

KiesKatwijk heeft bij de behandeling van de Economische Agenda in de gemeenteraad voorgesteld om een groot programma op te zetten om het opleidingspeil van de Katwijkers op een hoger peil te brengen. Als we de welvaart (en het welzijn en welbevinden van mensen) in Katwijk willen vasthouden dan is dat een must. De reacties van de andere politieke partijen waren op zijn zachtst gezegd nogal lauwtjes. Eerlijk gezegd zijn wij bij KiesKatwijk daar behoorlijk van geschrokken. Ga eens met Co Viele praten beste mensen.

  
Verdringing lager opgeleiden en ouderen

De werkloosheid neemt toe, vaste banen zijn een relikwie uit het verleden, en dat ondanks wensdenken dat de economie op korte termijn weer zal opveren. Ouderen en mensen met de verkeerde of onvoldoende kwalificaties zijn aangeschoten wild op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een enorme verdringing op de arbeidsmarkt die vooral laagopgeleiden en 45-plussers treft[1]. Veel middelbaar en hoger opgeleiden werken onder hun niveau en pikken daarmee de banen in van lager opgeleiden. Veel werkgevers hebben een voorkeur voor arbeidsmigranten in plaats van lokale laagopgeleiden. Veel ouderen worden met een regeling gedumpt en vervangen door goedkopere jongere krachten die geen vast dienstverband meer krijgen. 


De harde kern

We zien een groeiende harde kern ontstaan van (o.a. niet-westerse allochtone) laagopgeleiden die moeilijk aan werk komt. Wij denken dat ook als de economie op enige termijn gemiddeld genomen weer zal groeien dat niet voor alle inwoners dezelfde voordelen gaat bieden. Wij voorzien ook in Katwijk een verscherping in de tweedeling tussen de “kanslozen” en de “kansrijken”.  Katwijk dreigt zo het afvoerputje van de regio te worden. Een gemeente met prima voorzieningen maar met een veel te grote groep inwoners die een zwembadkaartje of de gemeentelijke belastingen en tarieven niet meer kunnen betalen. Een groeiende “onderklasse” is een puik recept voor allerlei maatschappelijke problemen.

Ondertussen, onder de radar

Omdat de politiek vaak pas wakker wordt als het kwaad al is geschied is laat ik tenslotte zien wat een bevolking met een te laag opleidingspeil betekent voor de politiek zelf. We zien nu al dat nog maar de helft van de Katwijkers de moeite neemt om de gang naar de stembus te maken. Als u wilt weten hoe die mensen over allerlei zaken denken moet u eens kennis nemen van de uitingen op de facebookpagina “Je bent een Kattuker als …”. Heel kenmerkend heeft die pagina een spelfout.


De politieke consequenties

Vandaag heb ik kennis genomen van het weekrapport van een gerenommeerd bureau dat kiezerspeilingen doet. Dit zijn de gegevens van deze week:

  • Deze week is de PvdA 2 zetels weggezakt en daarmee met 9 zetels op een all-time low gekomen. Nog maar 6% van de kiezers geeft aan deze partij te stemmen. Dat is ook lager dan de laagste score ooit van het CDA (10 zetels in november 2011) of van de VVD (12 zetels in mei 2009).
  • Het verder wegzakken van de PvdA lijkt samen te hangen met het gedoe rondom de PGB-betalingen en het naar de beurs brengen van ABN-Amro.
  • Nog maar 20% van de kiezers van de PvdA uit 2012 geven nu aan nog steeds PvdA te stemmen.
  • Maar ook de VVD heeft een minder goede week en is naar 25 gedaald (-1).  D66 en SP stijgen er 1, en dat is ook het geval met GroenLinks. De 14 zetels die de partij nu scoort is het laatst gerealiseerd in februari 2010.
  • Linkse kiezers stemmen vooral SP en GroenLinks, kiezers uit het midden vooral D66 en CDA, kiezers op rechts met name VVD en PVV.
  • Opleidingsniveau is de achtergrondvariabele, die het meeste verschil in stemvoorkeur laat zien. SP en PVV samen halen bijna de helft van de stemmen van de kiezers met een lage opleiding, terwijl dat maar 8% is van de kiezers met een hoge opleiding. 41% van de kiezers met een hoge opleiding stemt op VVD of D66.  Bij de kiezers met de lage opleiding is dat 18%.
  • Van de kiezers met een lage opleiding, die traditioneel veel op de PvdA stemde, geeft nu nog maar 3% aan de PvdA te stemmen.
  • Van de PvdA-kiezers uit 2012 met een hoge opleiding stemt nu nog 30% PvdA. Maar van de kiezers van de PvdA uit 2012 met een lage opleiding stemt nu nog maar 8% PvdA

Trek uw eigen conclusies

Als we niks doen aan het opleidingspeil in Katwijk en de werkloosheid neemt straks toe met allerlei daarmee samenhangende sociale problemen en onrust dan voorspel ik bepaalde partijen in Katwijk een gouden toekomst. Trek uw eigen conclusies.[1] http://static3.trouw.nl/static/asset/2015/Trickle_Down_in_de_stad_8607.pdf Deze publicatie brengt de complexiteit van de regionale arbeidsmarktsituatie in kaart en concludeert dat er geen eenduidige aanpak voor het terugdringen van de werkloosheid onder laagopgeleiden bestaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts