26 juni 2015

KiesKatwijk doet voorstel om rotondes te behouden in tracé R-netKiesKatwijk heeft de volgende twee vragen schriftelijk ingediend, nadat tijdens een raadsbijeenkomst op 25 juni bleek dat er niets gedaan is met onze suggesties. De eerste is om de rotondes in het R-net tracé niet te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. In onze visie is dat mogelijk als de rotondes voorzien worden van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie). De tweede suggestie is een alternatieve fietsroute.


  1. Tijdens de informatieve sessie bleek dat er geen simulatie of diepgaand onderzoek gedaan is naar een optie waarbij de drukste rotondes gehandhaafd blijven maar voorzien worden van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie), die uitsluitend wordt ingeschakeld bij het passeren van bussen en op momenten van een extreem piekaanbod van autoverkeer. Een vriendelijk verzoek is om dit alsnog te doen en om de uitkomsten  te delen met de gemeenteraad. Wil het college aan dit verzoek tegemoet komen.
  2.   Is men bereid om alsnog en met een “open mind” nader onderzoek te laten doen naar een variant waarbij niet alleen het fietsverkeer in de richting Noord <=> Zuid van de Zeewegrotonde c.q. de Zeewegkruising (ter hoogte van het gemeentehuis) wordt geweerd, maar ook het fietsverkeer richting Oost <=> West.

Toelichting

Deze laatste variant maakt een vrije busbaan mogelijk langs de noordzijde van de oostelijke Zeeweg, en ontlast de Zeewegkruising enorm waardoor de doorstroomcapaciteit vergroot wordt. KiesKatwijk verwacht positieve effecten voor het auto- en busverkeer (zowel bij een rotonde als bij een kruispunt), en bovendien ook voor het fietsverkeer als ter compensatie fietstunnels worden aangelegd conform de bijgevoegde schets. Op deze wijze ontstaat onder andere een prachtige fietsroute van het achterland naar het strand, via Nieuwe Duinweg en het Ridderbos. Voor autoverkeer kan een knip in de Nieuwe Duinweg worden gemaakt door aan het einde een keerlus of keermogelijkheid voor auto’s te maken (in het plantsoentje). De bewoners zullen de omvorming tot fietsstraat appreciëren.


 
Het proces is onderdeel van het probleem

De manier waarop het beleidsvoorbereidingsproces is vormgegeven leidt, overigens niet voor de eerste keer in Katwijk, tot problemen. Mensen van de gemeente zijn samen met ambtenaren van de provincie in een kamertje gaan zitten en hebben met elkaar een oplossing bedacht voor alle keuzes die met het nieuwe tracé van R-net samenhangen. In zo’n proces worden compromissen gemaakt en komt men uiteindelijk via een spel waarin men elkaar wederzijds probeert te beïnvloeden tot een eindresultaat.

Wunderwaffe

Vervolgens heeft men ook een selectief groepje mensen uitgenodigd voor een Klankbordgroep, het nieuwe “Wunderwaffe” van de gemeente Katwijk. Uiteraard is ook de gebruikelijke inspraak van toepassing. Mensen die het niet eens zijn met de plannen kunnen bezwaar maken en dat ook toelichten tijdens een informatieve bijeenkomst met raadsleden. Daar is in ruime mate gebruik van gemaakt.


Hangende pootjes

Het probleem is echter dat de gemeenteraad die de eindbeslissing neemt gedurende de hele rit buiten spel blijft. In dit geval is het nog iets anders omdat het college bevoegd is tot het nemen van het besluit, maar dat laat ik even buiten beschouwing omdat het niet uitmaakt voor mijn punt. Als de gemeenteraad iets anders zou willen op onderdelen dan stuit dat altijd op weerstand en bezwaren. Immers, een wethouder moet met hangende pootjes terug naar de onderhandelingspartners. Of de Klankbordgroep, die dacht dat ze het wel even zouden regelen, krijgt haar zin niet. Daar komt dus altijd gezeur van en dat gaat absoluut ten koste van de kwaliteit van de besluitvorming. Erg jammer allemaal want dat kan natuurlijk allemaal heel veel anders en beter worden opgelost.

Gehandicapte raadsleden

Een handicap in het geheel is dat het gemeentefort, net zoals dat voor elke burger geldt, voor raadsleden een “black box” is. We zien wel wat er uit komt maar we hebben geen idee hoe dat product tot stand gekomen is. Ook de beraadslagingen van het college van B&W blijken nog geheimer dan die in het Vaticaan te zijn. Vroeger kan je nog een geheim boekje inzien, waaruit je kon opmaken welke wethouder welk beslispunt tevoren had geratificeerd en bij welk punt een gezagsdrager de kont tegen de krib had gegooid.

Ik heb nu al een paar keer zaken voorbij zien komen waarbij ik de conclusie moet trekken dat er sprake is van zwak, of laat ik zeggen onvoldoende sterk bestuur. Maar ik kan niet beoordelen of dat aan de bestuurders of aan de betrokken ambtenaren ligt. Natuurlijk zijn bestuurders altijd verantwoordelijk, dat weet ik ook wel. Maar aan de andere kant moeten ook ambtenaren hun verantwoordelijkheid nemen en hebben ze geen diplomatieke onschendbaarheid. Zelfs bij zwakke bestuurders kunnen goede ambtenaren nog veel leed voorkomen. En bij zwakke plekken in het ambtelijk apparaat moeten bestuurders er bovenop zitten. Raadsleden die aan het einde van de pijplijn zitten zien echter alleen de uitkomsten.Ik weet dus niet wie die onhandige procedure bedacht heeft.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts