1 juli 2015

KiesKatwijk werkt mee aan nieuwe variant R-net tracé
De ontwikkelingen rond het tracé van de toekomstige R-net buslijn Leiden-Katwijk zijn inmiddels weer verder geëvolueerd. Donderdag 2 juli zullen de definitieve standpunten van de fracties bekend worden maar er doemt inmiddels een meerderheid op voor het behoud van de rotondes in Katwijk. KiesKatwijk heeft dat eerder ook bepleit en kwam toen tevens met de volgende aanvullende maatregelen (zie vorige blog) om dat mogelijk te maken:

  • Een vrije busbaan lang de noordkant van de oostelijke Zeeweg.
  • Het verkeershart van Katwijk, de kruising Zeeweg-Julianalaan, ontlasten van alle fietsverkeer.
  • De rotondes die daarvoor in aanmerking komen voorzien van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie).
  • De doorstroming van het fietsverkeer vervolgens bevorderen door rond het verkeershart een verkeerslichtvrije “rondweg” voor fietsers te creëren. Deze wordt mogelijk gemaakt door fietstunneltjes onder de Zeeweg, zowel bij het Mierenweidepad als bij het Waterloopje (is al gepland) en een fietstunneltje onder de Julianalaan ter hoogte van de Nieuwe Duinweg.
  • Een aanvullend idee is om van de Nieuwe Duinweg een fietsstraat te maken (parkeerplekken auto’s handhaven) en om een fietspad vanaf het Sjaloompad langs de sporthal richting Julianalaan aan te leggen (geeft meer ruimte aan vrije busbaan).

 

Het idee achter deze maatregelen is de visie van KiesKatwijk dat we er verstandig aan doen om alle mogelijke maatregelen te nemen om de doorstroming van verkeer op de Zeeweg en de Hoorneslaan te bevorderen. Het is geen discussiepunt dat je dat kunt bereiken door zoveel mogelijk de verschillende verkeerssoorten (voetganger, fiets, auto, bus) van elkaar te scheiden en vervolgens de kruisingen zoveel mogelijk ongelijkvloers uit te voeren.

De eerste maatregel die je dan moet nemen is om drukke oversteekplaatsen op deze twee doorgaande wegen aan te pakken. In dat verband hebben we eerder gepleit voor fiets-/voetgangerstunnels op een aantal strategische plaatsen. Dat geeft qua doorstroomcapaciteit een enorme boost voor alle verkeerssoorten. Het is niet voor niets dat de deskundigen van de provincie een tunneltje bij het Waterloopje situeren. Dat heeft echt zin. Maar het heeft dus ook zin op andere plekken. Denk bijvoorbeeld eens aan de Hoorneslaan-oost waar het verkeer onvoldoende doorstroomt. Dit heeft op zijn beurt weer gevolgen voor ongewenst sluipverkeer via Westerbaan en Julianalaan richting Hoornes.


Daarom hebben wij destijds een fietstunneltje voorgesteld ter hoogte van de Boerslaan. Het synergetisch effect daarvan op het autoverkeer zou enorm zijn.
De argumenten zijn doorstroming/capaciteitsvergroting, veiligheid, milieu, voorkomen van sluipverkeer, en minder kosten om elders problemen op te lossen die je met deze benadering voorkomt.

Dat zijn gewoon rationele argumenten. Het is geen hobby of stokpaardje van KiesKatwijk om infrastructuur zoals tunnels of parkeervoorzieningen ondergronds te bouwen. Katwijk is echt heel erg vol en zeer compact gebouwd. Bovendien is het beleid er bewust op gericht om zoveel mogelijk verkeer aan te trekken. Door die enorme verstedelijking heb je niet veel keuze en zijn zaken als fietstunnels gewoon noodzaak. Sommigen doen alsof zo’n tunneltje een soort wereldwonder is en kunnen zich blijkbaar niet voorstellen dat zoiets in Katwijk gerealiseerd zou kunnen worden.


Het is teleurstellend dat sommige mensen het belang van zo’n oplossing niet zien, bijvoorbeeld omdat ze te weinig “het complete plaatje” zien, onvoldoende onderscheid kunnen maken tussen hoofdzaken van bijzaken en/of te weinig voorstellingsvermogen hebben of de rationele redeneringen überhaupt niet kunnen volgen. Dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar als het nu eens waar zou zijn ?

Gelukkig bleek tijdens een zelf georganiseerd ontwerpatelier van een groot aantal fracties in de gemeenteraad dat die creativiteit en het vermogen om “het grote plaatje” te zien er in dat gezelschap toch wel was. De visie dat je verkeerssoorten moet scheiden en verstoringen moet oplossen door ongelijkvloerse oplossingen bleek daar de sleutel tot een mogelijke verbetering van het voorstel van de provincie en het college.

Het idee van de vrije busbaan op de Zeeweg-oost van KiesKatwijk komt hierin terug maar in een meer radicale en ook betere vorm. Als men dit kan combineren met meer aandacht voor de fietsroutering dan hebben we een topvariant te pakken en hebben de raadsleden bij realisatie de samenleving een grote dienst bewezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts