13 augustus 2015

Tegels er uit, groen er in.Wateroverlast

Afgelopen maandag stond de Amerikaanse kunstenares Sarah Cameron Sunde in zee, in de Watering om precies te zijn. Zij zou daar 13 uur blijven staan, van eb tot vloed en weer terug. Waarom? Op deze manier wilde zij aandacht vragen voor de wereldwijde omgang met water. Volgend jaar doet zij iets vergelijkbaars in Bangladesh. Een land dat steeds heftiger te maken krijgt met overstromingen en alle desastreuze gevolgen van dien. Oorzaak: klimaatverandering.

Symboolpolitiek of echt iets doen ?

Door middel van het Kustwerk Katwijk hebben wij ons in Katwijk voorlopig veilig gesteld tegen overstromingen zoals in Bangladesh. Dat is een praktische aanpak die ons meer aanspreekt dan een symbolische actie. Bestuurders en politiek kunnen in praktische zin veel nuttiger dingen doen met watermanagement dan door in het water gaan staan. Steeds vaker worden in Katwijk de nog schaarse stukken groen opgeofferd aan nieuwe woonwijken. Resultaat:  Katwijk raakt “versteend”.

KiesKatwijk is tegen grootschalige verstening

KiesKatwijk is van mening dat het opofferen van groen voor (regionale) woningbouw moet stoppen. Mensen hebben ook lucht, ruimte en natuur nodig. Maar die verstening heeft ook andere nadelen. Hierdoor kan het regenwater namelijk niet snel genoeg in de grond  verdwijnen.  En dat leidt tot wateroverlast, milieuhinder en hoge kosten. Afkoppelen van hemelwaterafvoeren alleen is niet genoeg, voorkomen is beter dan genezen.


Verstening op kleine schaal

Burgers kunnen ook zelf bijdragen aan een oplossing hiervoor. Veel Katwijkse erven en plaatsjes zijn helemaal betegeld. Hier ligt uw kans. Wanneer u een of meerdere tegels weghaalt en daar een paar planten voor in de plaats zet helpt u ook mee aan een goede afwatering en is bij een hoosbui de kans op overbelasting van het riool een stuk kleiner.

Operatie Steenbreek

Een groot aantal gemeenten, waaronder ook Leiden,  werkt sinds enige tijd samen in het project Steenbreek. Bewoners worden geënthousiasmeerd en geïnformeerd over het belang van een groene in plaats van versteende tuin. Operatie Steenbreek biedt de participerende gemeenten in deze campagne een activiteitenpakket aan waar de bewoners gebruik van kunnen maken.
Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Doe zelf iets tegen wateroverlast en verstening

Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. 

De campagne richt zich op dit moment vooral op het veranderen van een mindset. KiesKatwijk gaat haar best doen om de operatie Steenbreek ook in Katwijk te introduceren.


Lees hier meer over Operatie Steenbreek: http://www.operatiesteenbreek.nl/

Anna Marie van der Plas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts