22 september 2015

Discussie over bibliotheeklocatie loopt vastOogkleppen

Het College heeft in een vlaag van blikvernauwing de locatie Haasnoot-Griek aangewezen om daar een nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek te vestigen. Door bewust een paar oogkleppen op te zetten heeft men zichzelf in de hoek geverfd. Die oogkleppen bestonden uit een paar lijntjes die om het centrum van het zeedorp zijn getrokken. Er mocht alleen binnen die lijntjes worden gezocht naar een bruikbare plek. Elders heeft KiesKatwijk al aangetoond dat dit een onverstandige werkwijze is die grote problemen oproept: LINK


Strategie

De nieuwe bibliotheek is niet onomstreden, en dat is niet zo gek want het gaat wel om een investering die 11 miljoen euro omvat. Er zijn zelfs twee partijen, HvK en VVD, die in principe helemaal geen geld aan de bibliotheek willen besteden als ik ze goed begrijp. Daarom heeft het College een strategie toegepast die in Katwijk wel eens wordt aangeduid als de “puntzak”. Men knipt het vraagstuk in hapklare brokken, en laat de raad stapje voor stapje besluiten nemen die uiteindelijk noodzakelijkerwijs eindigen in het gewenste eindresultaat.

Fuik


Bij elke volgende stap zijn er minder keuzemogelijkheden, en je wordt als raad dus in een fuik gelokt. Bij de bibliotheek is eerst een besluit genomen over het concept van een vernieuwde instelling, die minder met boeken en meer met mensen bezig zal zijn. Vervolgens wordt er nu besloten over de locatie, maar zonder dat er enig inzicht bestaat over hoe het gebouw zal worden vormgegeven. Dat is de volgende stap, nadat overigens de nodige mensen zijn uitgekocht op wiens terrein men wil bouwen. Helemaal aan het eind van het verhaal zal de financiële aap uit de mouw komen. Ik voorspel met 99% zekerheid dat hierbij “tegenvallers” zullen optreden, maar ja als je A gezegd hebt kun je moeilijk B achterwege laten.Impasse

Onze voorspelling is uitgekomen, de werkwijze leidt zowel letterlijk als figuurlijk naar een doodlopende weg. De hoofdreden is dat je in een heel compact centrum waar alles dicht op elkaar staat geen massaal groot gebouw kunt wegzetten. Dat gaat enorm veel geld kosten en zo’n groot gebouw past er qua schaal en maat gewoon niet. Wij zijn voorstanders van “gezond verstand politiek”, zagen dit al aankomen en daarom heeft Anna Marie van der Plas in het verleden de locatie Visserijschool naar voren gebracht als een redelijk alternatief. Hier kunt u er alles over lezen: LINK

De denkfout

Het College heeft in feite één criterium verabsoluteerd en als een onbespreekbaar item bestempeld, en dat is de ligging van de locatie binnen de getekende lijntjes. Alle andere criteria, zoals beschikbare ruimte, parkeermogelijkheden, bouwkundige complexiteit, of het passend zijn in de omgeving worden variabel gedacht en zijn gescoord op een overigens nogal subjectief lijstje. De oplossing voor de impasse is helder. Ga breder kijken buiten de lijntjes en neem de afstand t.o.v. je ideaallocatie, en dat is blijkbaar winkelcentrum Zeezijde, gewoon mee als een variabele die je desgewenst kunt scoren. Dus een locatie op de Princestraat krijgt een 10, en elke 100 meter afstand tot de brillenwinkels aldaar leidt tot een lager cijfer. Dat is logica. Overigens blijft het keuzeproces een subjectieve tak van sport want anders zouden we de gemeenteraad kunnen vervangen door een computer.


De verwarring

De verwachte deconfiture vond plaats in de commissievergadering, geen enkele locatie van het lijstje is natuurlijk goed genoeg of springt er echt bovenuit. Alle locaties van het lijstje bevatten helaas compromissen en scoren wat ons betreft onvoldoende. De minst slechte optie is vanzelfsprekend niet per definitie ook goed genoeg.

En dus vindt iedereen in de gemeenteraad wat anders en is er geen meerderheid te krijgen op een locatie waar iedereen zich echt gelukkig bij voelt. In de opperste verwarring die ontstond stelden sommigen voor om een soort (al dan niet openbaar) achterkamertjesoverleg te houden. “Laten we bij elkaar gaan zitten in een keukentafeloverleg”, was de kreet. Ik heb hier eerlijk gezegd geen voorstelling bij. Ongelooflijk en op zijn minst naïef. Men had net 1,5 uur bij elkaar gezeten en was er niet uitgekomen. Zou een andere tafel uitkomst bieden ? Of bedoelde men iets anders dat niet gezegd kon worden ?  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts