18 september 2015

Duinvallei is van de baanPersberichtje van de gemeente Katwijk

“De samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Katwijk en Campri Vastgoed b.v. is volgens de gemeente Katwijk financieel niet haalbaar. Alle onderzochte mogelijkheden leiden tot grote financiële tekorten. Hierdoor ontstond een impasse. De gemeente Katwijk en Campri zijn op basis van een minnelijk voorstel van de gemeente in gesprek geweest om tot een oplossing te komen. “Helaas zijn we er samen niet uitgekomen. Daarom heeft Katwijk besloten de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en de rechter te vragen deze ontbinding te bekrachtigen”, aldus wethouder Klaas Jan van der Bent. De verwachting is dat het wel een jaar kan duren totdat de rechter uitspraak doet. “


Abject

We hebben u tot op heden niets kunnen melden van de ontwikkelingen met het bouwplan Duinvallei dat in de verkiezingstijd zo’n grote rol speelde. Vorige Katwijkse colleges hebben in het verleden een voor de ontwikkelaar Campri lucratieve deal gesloten waarin er in het gebied langs de N206 (de provincialeweg) in Katwijk aan den Rijn enorm veel hoogbouw zou worden gerealiseerd. Die plannen zijn nooit aan den volke vertoond maar neemt u maar aan dat deze het predicaat “abject” verdienen.

Slapende honden

In de verkiezingstijd heeft KiesKatwijk zich er dwars voor geworpen. Uitvoering van die plannen zou voor onze gemeente en inwoners een regelrechte ramp hebben betekend. Allemaal hoogbouw pal op de N206 als een soort hoge geluidswal. Afzichtelijk en alleen maar gecreëerd om er zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Die plannen zijn destijds in alle stilte ontwikkeld want men wilde natuurlijk geen slapende honden wakker maken. Mede door de activiteiten van KiesKatwijk is de zaak destijds toch uitgebreid in de publiciteit gekomen. Een flinke tegenvaller voor de destijds verantwoordelijke wethouder.

Tunnel

KiesKatwijk heeft in die hectische periode ook de oude plannen voor een ondertunnelde N206 die nog langer terug waren gelanceerd door enkele particuliere initiatiefnemers, waaronder NiekJan van Kesteren, weer uit het vet gehaald. Deze plannen waren destijds door het gemeentebestuur botweg in de prullenmand gedeponeerd. Het idee paste niet in de megalomane plannetjes van dat bestuur, opzetjes waarin erg veel projectontwikkelaars en bouwers voorkwamen, en waarin de burger vooral nuttig was om de financiering voor haar rekening te nemen. Mede dankzij het actieve verzet van de bevolking van Katwijk aan den Rijn heeft men de destijds gebruikelijke tactiek om zaakjes in achterkamertjes voor te koken niet kunnen voortzetten. “De Tunnel” is een begrip geworden, en de oude plannen waren vervolgens politiek gezien moeilijk uitvoerbaar.

Complicatie

Onder het orgel voor een goede zaak
Maar daarmee waren we er nog niet, een probleem was dat er door de gemeente destijds afspraakjes zijn gemaakt met de ontwikkelaar Campri, een gezelschap met een wat twijfelachtige reputatie. Uit het persbericht kunt u lezen dat deze afspraken nu niet meer uitvoerbaar blijken te zijn op grond van financiële argumenten. Er zat een ontsnappings-clausule in de contracten die het mogelijk maakt om de zaak af te blazen als het project onvoldoende rendabel is te maken. Ik ga er verder niks over zeggen omdat er nog een rechtszaak volgt.

De Rijnlandroute

Laten we vaststellen dat we gered zijn door de gong. De plannen zijn geschiedenis en de rechter zal dat binnenkort bezegelen. De provincie Zuid Holland wil echter nog steeds de vierbaans Rijnlandroute aanleggen. In de oude plannen zou de gemeente Katwijk het gedeelte langs Katwijk aan den Rijn voor haar rekening nemen. De financiering van de (mogelijk verdiepte) aanleg zou geschieden door de zieke bouwplannen. Ja doei !

De Rijnlandroute is een idee van de provincie en het gaat om een provinciale weg. Dat moet de provincie dus regelen en betalen. Wij hebben als inwoners al fors meebetaald aan die weg, we betalen namelijk het hoogste bedrag per inwoner van de hele regio, en dat is inclusief Leiden. Terwijl die Rijnlandroute toch niets meer of niets minder dan een rondweg om Leiden is. En we krijgen vervolgens ook nog eens de slechtste inpassing, gewoon een bovengrondse snelweg dwars door de gemeente. Natuurlijk wel van levensbelang voor Katwijk, en daarom betalen we ook fors mee, maar genoeg is genoeg. En heeft de provincie wel eens van gelijke behandeling gehoord ?

Dikke Doei

De provincie dacht gemakkelijk weg te komen door de Rijnlandroute te laten stoppen op de plek waar nu de afslag N441 richting Wassenaar is. De gemeente Katwijk zou dan de rest van het traject door de eigen gemeente wel betalen. De VVD gedeputeerde had dat met onze VVD wethouder Udo geregeld. En de rest van het gemeentebestuur is daar toen akkoord mee gegaan.

Nogmaals: Dikke Doei. Die dikke doei heeft KiesKatwijk vorige week ook richting de Commissaris van de Koning Jaap Smit laten horen, uiteraard verpakt in wat meer diplomatieke bewoordingen. Hij was hier op werkbezoek en wij hebben de gelegenheid te baat genomen om hem even bij te praten. Hij heeft de boodschap goed begrepen.

Wat nu ?

Door de ontstane situatie zitten we nu weer in de oorspronkelijke uitgangspositie. Dat is heel goed, want we hebben nu een heel ander college van B&W en een andere samenstelling van de gemeenteraad. Als de rechter gesproken heeft zijn alle opties weer open. En wij hebben helemaal geen haast ! Als straks het ingewikkelde kruispunt van de A44 met de Tjalmaweg opnieuw is ingericht en de Rijnlandroute, of zeg maar de rondweg om Leiden, er ligt zijn de grootste problemen opgelost. De files op de Tjalmaweg ontstaan alleen maar omdat er geen doorstroming is richting Leiden en richting de A44, niet doordat de Tjalmaweg te smal is. Toegegeven op de terugweg hebben we dan nog steeds een probleem.

De provincie is aan zet

De provincie Zuid Holland kan het echter niet maken om een peperdure Rijnlandroute aan te leggen, die vervolgens doodloopt op een stoplicht met een soort karrenspoor daarachter. KiesKatwijk gaat eens lekker achterover leunen om te zien wat ze daar aan gaan doen. Dat vindt u misschien een weinig constructieve houding. Wij voelen ons echter zwaar belazerd door de provincie Zuid Holland, die Voorschoten een tunnel geeft, Leiden een geheel verdiepte ligging, en veelbetaler Katwijk afscheept met iets dat ik in nette bewoordingen een onfatsoenlijk afdankertje zal noemen. Ook dat heb ik de Commissaris van de Koning, die overigens nog een oud-collega van mij is, onder zijn aandacht gebracht.


Wethouder van de week

Als het vlaggenprotocol het toestaat kan wat ons betreft de vlag in top op het gemeentehuis. Die vlag mag wethouder Klaas Jan van der Bent hijsen en hij komt wat ons betreft ook in aanmerking voor de titel “Wethouder van de week”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts