23 september 2015

Italiaanse toestanden in KatwijkBelastinggeld doorgesluisd naar bedrijven

De gemeente Katwijk is van plan om op directe wijze belastinggeld te gaan investeren in, of beter gezegd te doneren aan het bedrijfsleven. Een belangengroep bestaande uit de “usual suspects” heeft blijkbaar een dergelijke ingang bij de in het College deelnemende partijen of personen dat ze er in geslaagd zijn om een opzetje te maken waarbij ze de gemeentekas kunnen "beroven".

Dat ging op de volgende wijze. Er is een extern bureau in de arm genomen die de nodige lucht heeft opgeklopt. Hieruit is een rapportje voortgekomen met veel plaatjes en veel drogredeneringen in tenenkrommend jargon. Als je de hele woordenbrij hebt doorgeworsteld komt aan het eind van het verhaal de aap uit de mouw.

Kassa !

Men wil om te beginnen de gemeentekas voor de komende twee jaar met 1 ton lichter maken. Daarnaast is er een onduidelijk verhaal dat alle gelden die de gemeente binnenhaalt via het parkeren en via de toeristenbelasting, en dan hebben we het misschien wel over een half miljoen euro per jaar, voortaan jaarlijks naar de belangengroep moet gaan om er “marketing” mee te bedrijven. Dat gaat niet via de normale begroting, maar er wordt een sluipweg gevolgd via de najaarsbestuursrapportage, want dat valt minder op.

Belastinggeld naar de schildersbranche ?

En dat allemaal naast enorme bedragen die al via andere potjes, zoals b.v. “citymarketing” aan dezelfde sector ten goede komen. Over welke sector hebben we het eigenlijk ? Het is de schildersbranche, en het alibi is dat deze actie erg veel werkgelegenheid zal opleveren. Het hele dorp staat immers vol met busjes van schildersbedrijven, dus het economische belang is wel duidelijk. Om u te laten zien hoe deze greep in de gemeentekas georkestreerd is kopieer ik hieronder de letterlijke tekst van het raadsvoorstel. Ook de motivering is letterlijk overgenomen, alleen geef ik daar het commentaar van KiesKatwijk bij als een toegift.Aanleiding en doel

De gemeente Katwijk heeft in de afgelopen jaren ingezet op een versterking van de schildersbranche in de gemeente. In de afgelopen jaren is er langs verschillende lijnen aan het schilderen en behangen gewerkt. Vanuit het Uitvoeringsplan “Schilderen 2012-2014” zijn projecten opgestart gericht op productontwikkeling en -versterking (kerngebied, Zwaaikom, Smalspoormuseum  ed.). Vanaf 2013 wordt vanuit het Uitvoeringsplan Citymarketing gewerkt aan professionalisering van schilder- en behangprojecten, informatie en communicatie en regiomarketing. Door de Uitvoeringsagenda Schildersbranche Bollenstreek wordt ook op regionaal niveau samengewerkt aan de verdere ontwikkeling van onderhoudsprojecten door schilders.

Het Uitvoeringsplan Schildersbranche liep in 2014 af. In de afgelopen jaren zijn diverse projecten gerealiseerd, maar zowel bij ondernemers en gemeente leeft de overtuiging dat er nog veel kansen te benutten zijn om het verfgebruik in Katwijk te bevorderen. Dit wordt ook erkend in het coalitieakkoord (2014) waarin is vastgelegd dat de gemeente naast andere economische sectoren ook een actief beleid zal voeren op het gebied van schilderen en behangen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat in ieder geval ingezet moet worden op citymarketing, het verbinden van deze marketing met die van Leiden, het aantrekkelijker maken van openbare terreinen (parken, pleinen en natuurgebieden) en het bieden van ruimte aan ondernemers, passende evenementen, verblijfsmogelijkheden, routes en promotie.

De gemeente heeft daarom het initiatief genomen om samen met de stakeholders een nieuwe “Verf Agenda voor Katwijk” op te stellen. De Verf Agenda moet inzicht geven in het ambitieniveau dat wenselijk is bij Katwijk. De gekozen ambitie moet vervolgens ook inhoud worden gegeven middels een visie, strategie en een uitvoeringsprogramma. Het opstellen van de Verf Agenda Katwijk is begeleid door het bureau NLRNT en in nauwe samenspraak opgesteld met vertegenwoordigers van de schildersbranche. Als input voor de Verf Agenda is tevens een onderzoek uitgevoerd naar de economische betekenis van het schilderen in Katwijk en een doelgroepenonderzoek op basis van leefstijlen.


Motivering door de gemeente

 • De Verf Agenda is op interactieve wijze samengesteld

  KiesKatwijk: Als je belastinggeld gaat uitdelen aan belanghebbenden staan wij er niet van te kijken dat ze daaraan graag meewerken.

 • Hoog ambitieniveau wordt gedragen door ondernemers.

  KiesKatwijk: Dank je de koekoek, hoe meer munten naar de eigen club des te beter.

 • Focus op versterkte inzet op marketing draagt sterk bij aan realiseren ambitie.

  KiesKatwijk: Het is een onbewezen stelling dat de voorgestelde “marketing” effectief is en leidt tot meer omzet voor de branche. Overigens mag “meer winst voor de sector” geen overheidsdoelstelling zijn maar is het de verantwoordelijkheid van de branche zelf om de omzet te verhogen en zullen ze het stimuleren daarvan ook zelf moeten betalen.

 • Marketing voor de schildersbranche moet op termijn verbreed worden naar algemene marketing van Katwijk.

  KiesKatwijk: Er moet helemaal niets. Dat geld kan veel beter aan andere zaken worden besteed. Er is geen enkele reden of argument voor en het is bovendien hoogst brutaal om de opbrengsten voor particuliere doeleinden te claimen. Dit is echt de schaamte voorbij.

 • Ondernemers haken in op cofinanciering van marketing.

  KiesKatwijk: Opnieuw “dat haal je de koekoek”. Als je de overheid zo gek kunt krijgen dat ze de helft van je bedrijfskosten gaat betalen dan staat natuurlijk iedereen vooraan.

 • Doorontwikkeling van het aanbod blijft van belang.

  KiesKatwijk: Wij zijn hoogst bevreesd dat de commercie, die nu een brutale greep in de gemeentekas wil doen, het “Product Katwijk” onder haar hoede gaat nemen. Misschien kunnen we dan maar beter direct emigreren naar Noordwijk of Zandvoort.

 • Rode loper beleid ook van belang voor schildersbranche.

  KiesKatwijk: is een open deur. Helaas moeten we vaststellen dat het nodig is om dergelijk beleid vast te stellen. Het zou voor het gemeentelijk apparaat vanzelfsprekend moeten zijn om alle “klanten” als een koning te behandelen. Het is beschamend dat we dat moeten verordineren via beleid. Het is nog veel beschamender om, zoals in het geval van de viskiosk op het Andreasplein, te constateren dat beleid afspreken niet vanzelfsprekend tot ander gemeentelijk gedrag leidt.

 • Focus in regionale samenwerking op Leiden vanwege complementariteit.

  KiesKatwijk: We zijn al blij dat we steeds minder overheidsgeld naar de Bollenstreek brengen.

 • Gelden komen alleen ter beschikking als bedrijfsleven cofinanciert

  KiesKatwijk: Er moet geen enkele belastingeuro worden uitgegeven aan reguliere bedrijfskosten van een specifieke bedrijvensector. Dit is trouwens verboden en een vorm van staatssteun.

 • Bestemming van meeropbrengsten voor marketing is vliegwiel voor groei marketingbudget en prikkel voor ondernemers.

  KiesKatwijk: het claimen van algemene inkomsten van de gemeente door een groep bedrijven om deze vervolgens door te sluizen naar de eigen kassa is het toppunt van onbeschaamde brutaliteit.


Eindconclusie

Geen enkele van de voorgaande door de gemeente als “motivering” gekenschetste argumenten of mededelingen zijn als deugdelijke onderbouwing te karakteriseren. Het zijn absoluut geen motieven of redenen om overheidsgeld (op een verkeerde manier) door te sluizen t.b.v. marketinginspanningen van een specifieke economische sector. Of dat nou de schildersbranche is of wat ons betreft de toerismesector.

Wij vragen ons af wat er mis is dat een bepaalde sector op deze manier het gemeentelijk apparaat voor haar karretje heeft kunnen spannen.


N.B. Lees hier de complete tekst van het raadsvoorstel: LINK 

1 opmerking:

 1. Dit is echt waanzin ten top.
  Dan kunnen we beter in vluchtelingen investeren,booming business elke dag meer
  Kassa.

  BeantwoordenVerwijderen

Social Icons


Featured Posts