2 oktober 2015

Positief insteken !Wilt u even afrekenen ?

Tijdens de bespreking van wat men de Toeristische Agenda heeft genoemd viel het gebrek aan inhoudelijke argumentatie van de meeste raadsleden nogal op. Het gaat hier gewoon om een voorstel om veel belastinggeld door te sluizen naar de ondernemers die de toerist en bezoeker van Katwijk willen uitschudden. Prima, niks mis mee, commercie is niet verboden in Nederland. Maar moet de belastingbetaler die commercie subsidiëren ? Katwijkers betalen al een deel van het parkeerkaartje van bezoekers van de nieuwe zeereepgarage. Maar Rupsje Nooitgenoeg van de toeristenlobby wil nu zelfs de belastingopbrengsten van een aantal algemene lokale belastingen confisqueren. De verantwoordelijke wethouder loopt hier blijkbaar willoos achteraan en het College van B&W en de gemeenteraad vervullen niet de rol om de zaak in balans te houden.

Blanco check voor de toeristenlobby

De argumentatie en onderbouwing waarom en op welke wijze met dit voorstel het algemeen belang zou worden gediend was in het voorstel van het College van B&W geheel afwezig. De besteding van het geld is bovendien volkomen onduidelijk, er wordt “marketing” mee bedreven. Dat kan alles betekenen beste mensen, echt alles. De effectiviteit van die marketing is ook volkomen onduidelijk. Het moet 5% meer omzet opleveren voor ondernemers. Volgens ons is het geen overheidstaak om dit voor elkaar te boksen en moeten ondernemers de bedrijfskosten voor reclame en promotie gewoon zelf betalen. KiesKatwijk heeft al eerder naar voren gebracht dat we ook de reclame voor andere bedrijfssectoren, zoals schildersbedrijven of boekhoudkantoren niet voor rekening van de belastingbetaler laten komen.

Schoenmaker blijf bij je leest

Grappig was dat in dezelfde vergadering naast de bevordering van het toerisme ook de bevordering van de sierteelt op de agenda stond. Beide onderwerpen komen voort uit de Economische Agenda die eerder door de gemeente is vastgesteld. Dat het College uit een verzameling kleine zelfstandigen bestaat en geen eenheid van beleid kent bleek wel uit het feit dat de wethouder van Sierteelt absoluut niet van plan is de campagne “Neem eens vaker een bloemetje mee” te financieren. Daar werd het principe gehanteerd dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten. De wethouder van toerisme doet dat wel.
Toerisme als heilige koe

Het principe dat de overheid geen commerciële ondernemer is zal door andere fracties waarschijnlijk ook wel met de mond worden beleden. Tegelijkertijd zijn ze wel bereid om de helft van de marketingkosten van de toerismesector op kosten van de burger te financieren. Ik denk dat dat veel te maken heeft met de onderlinge vervlechtingen van sleutelfiguren uit de toeristenlobby en lokale politieke partijen. Ik denk dat het daarnaast te maken heeft met een gebrek aan logica en een overmaat aan emotiepolitiek. Of zoals een raadslid het verwoordde “Je moet dit positief insteken, toerisme is gezelligheid en daar moet je dus voor zijn”. Hoe simpel kan het toch zijn beste lezer. KiesKatwijk is ook altijd positief, en toerisme is niet alleen gezelligheid maar betekent trouwens ook overlast en een hoge rekening die nu bij de burger wordt gelegd. Dat laatste willen wij voorkomen, maar daar is weinig begrip voor in de gemeenteraad.

Regierol o.k., financiersrol niet o.k.

De wethouder dacht ons tuk te hebben met zijn opmerking dat wij blijkbaar alleen maar tegen zijn op dit dossier en hij vroeg vervolgens wat wij dan zelf zouden willen. Dat is niet zo moeilijk. Wij zijn niet tegen toerisme, alhoewel andere sectoren ongelooflijk veel interessanter zijn qua kwantiteit en kwaliteit van de werkgelegenheid die er mee samenhangt. Dat is recent ook op basis van feitelijke gegevens bewezen in het onderzoeksrapport dat gemaakt is voor de Economisch Agenda. We moeten wat de toerismesector betreft gewoon dezelfde lijn volgen die we ook bij de sierteelt en bij andere economische sectoren volgen.

Globaal komt dat neer op ruimte bieden (letterlijk en figuurlijk) en daarnaast op allerlei manieren verbindingen leggen, coalities smeden en stimulansen bieden. Die regierol past bij de overheid en de ondernemers moeten ondernemen. Bij dat laatste hoort ook alles wat onder marketing zou kunnen vallen.

Belastinggeld verbranden is niet slim

Daarnaast kun je je afvragen of de sullige slagzin-campagnes en deelnemen aan het vergadercircuit nu echt meer toeristen en bezoekers naar Katwijk zullen trekken. Persoonlijk denk ik dat we die belastingeuro’s net zo goed in de uitwatering kunnen werpen.

Een lokale “Katwijk-Watcher” had laatst een goede opmerking: “De musical “Soldaat van Oranje” heeft in termen van omzetvermeerdering meer betekend voor het toeristisch bedrijfsleven dan tien jaar Katwijk Marketing”. Dat is gewoon waar en geeft ook de richting aan waarin we meer effectief met ons belastinggeld kunnen omgaan.

Een geweldige kans

Ons recept: bied ruimte aan nieuwe initiatieven en zorg dat die passen in een bredere infrastructuur van bedrijven, instellingen en voorzieningen die elkaar wederzijds versterken. Het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg biedt daarbij enorme kansen, met name op het gebied van kennisintensieve bedrijvigheid. Maar dat kan ook prima gecombineerd worden met zaken op het terrein van het toerisme. 

Als de Soldaat van Oranje vertrekt naar de eeuwige jachtvelden dan moet er een opvolger komen die de rol van toeristentrekker kan vervullen. Daar is nu een plan voor. In het rapport “Werkgelegenheidseffecten Vliegveld Valkenburg” wordt onder andere het idee gelanceerd om aldaar een Militair Luchtvaartthemapark te vestigen. KiesKatwijk zegt: “geen cent meer naar loze marketingcampagnes en zet het hele gemeentelijke budget voor toerisme in op deze kanskaart”.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts