16 november 2015

KiesKatwijk geeft De Krulder het KK! LabelOnlangs waren Anna Marie van der Plas en Jaap Haasnoot van KiesKatwijk  op bezoek bij de openbare basisschool De Krulder die in de Hoornes is gevestigd. Het is een school met pakweg 120 kinderen en die kinderen hebben met elkaar meer dan 35 nationaliteiten. Dat prikkelde de nieuwsgierigheid van de lokale politici. Ze waren erg benieuwd wat dit voor specifieke problemen met zich meebrengt en welke oplossingen de school gevonden heeft voor die problemen.

De directeur van De Krulder, Maurice Wiering, is sinds twee jaar op die post werkzaam en stond in het begin voor de moeilijke taak om met zijn team de kwaliteit van het onderwijs op een hoger peil te krijgen. De Inspectie had de school destijds een gele kaart gegeven en dat betekende dat er ingrijpende veranderingen nodig waren op  allerlei aspecten van onderwijskundige en organisatorische aard. Inmiddels is de omslag gemaakt en is men duidelijk op de weg naar boven, wat ook door een recent onderzoek van de Inspectie bevestigd is.

Stel je eens voor dat er opeens een stel Syrische kinderen op de stoep staan die je geacht wordt om les te geven maar die nog geen letter Nederlands spreken. En die moet je dan wel op hetzelfde niveau afleveren als de leeftijdsgenoten die hier geboren en getogen zijn. Stel je ook eens voor dat je de contacten moet onderhouden met ouders uit 35 verschillende culturen. Dan zijn er niet alleen taalproblemen maar ook legio cultuurproblemen te overwinnen.

Het meest onder de indruk waren de raadsleden  van wat binnen de school wordt aangeduid als de “Ouderkamer”. Elke week worden de ouders een ochtend uitgenodigd en worden er themagesprekken gehouden, die er in feite op gericht zijn om de integratie van de ouders in onze cultuur te bevorderen. Zo werd er bijvoorbeeld uitgelegd wat Sinterklaas inhoudt om maar iets actueels te noemen.

Maar natuurlijk komen er ook meer alledaagse maar wel belangrijke weetjes en kennis voorbij die je in je bagage moet hebben om in onze maatschappij te kunnen overleven. De school doet dat omdat ze zich mede verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. Of in de woorden van Maurice Wiering, “we willen meehelpen om Katwijk te verbeteren en op een hoger peil te brengen”. De sessies zijn ook een soort “lokkertje” voor de ouders om ze taalvaardiger te krijgen. Het laatste deel van de ochtend kent namelijk een soort natuurlijke overgang naar intensieve taallessen door bevoegde docenten.

De belangstelling is groot en er komen ook een heel aantal allochtonen van buiten de wijk die hun kinderen op andere scholen hebben. De school merkt dat ouders hierdoor ook meer betrokken worden bij het schoolwerk van hun kinderen en hen daarbij gemakkelijker kunnen steunen en bijstaan. Volgens de school heeft dat duidelijk effecten op de leerprestaties van de kinderen.

De raadsleden van KiesKatwijk vonden het heel erg plezierig om nader kennis te maken met mensen die met de voeten in de klei staan en die elke dag te maken hebben met de extra uitdagingen die onze multiculturele samenleving met zich meebrengt. Onvoldoende integratie met een afnemende sociale cohesie in de wijken kan in de toekomst een heftig probleem voor de gemeente worden als we daar nu onvoldoende aandacht aan zouden besteden. 

Beleidsmakers kunnen prachtige verhalen houden en mooie rapporten schrijven. De onderwijzer in de klas en de politieman in de straat hebben echter te dealen met de praktijk, en die is vaak lastiger en weerspanniger dan de theorie. 

KiesKatwijk geeft De Krulder daarom het KK! Label vanwege betoonde maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts