4 november 2015

Vooruitblik op onze algemene beschouwingenDonderdag 5 november is de begrotingsbehandeling 2016 in de gemeenteraad. Vanaf 14.00 uur wordt er vergaderd over waar Katwijk zijn prioriteiten moet leggen en waaraan we ons geld gaan uitgeven. RTVKatwijk zendt het live uit. Tijdens deze bijzondere vergadering wordt ook door elke fractie een algemene beschouwing uitgesproken. Dat is een tekst waarbij de politieke partijen de kans hebben om de zaken die zij belangrijk vinden aan de orde te stellen. Wij sturen u het complete verhaal morgen toe via de mail. Een verkorte versie wordt donderdag ook in de Katwijksche Post gepubliceerd.

KiesKatwijk vraagt in de algemene beschouwingen dit jaar aandacht voor de groeiende kloof tussen (kans)arm en (kans) rijk in onze gemeente. Regeren is vooruitzien en we betreuren het dat dit onvoldoende gebeurt. Op termijn wordt het relatief lage opleidingsniveau in onze gemeente een ernstige handicap en levert het een bedreiging op voor het handhaven van onze welvaart. Helaas wordt er in de politiek veelal pas actie genomen als de problemen zich manifesteren en moet de wal meestal het schip keren. 

De sociale onrust rond de vestiging van een permanent AZC in onze gemeente komt volgens ons niet uit de lucht vallen maar is een indicatie van een onderstroom in onze samenleving. Met 25% van de huurders onder de armoedegrens en een bloeiende voedselbank en schuldhulpverlening is er wel iets aan de hand onder het maaiveld. KiesKatwijk roept de andere politieke partijen daarom op om de kop uit het zand te halen. We moeten niet wachten tot straks ook in Katwijk een PVV-achtige partij de macht overneemt en er straks vervolgens meerdere Udo’s achter de collegetafel zitten. 

1977
 KiesKatwijk is tot op heden een roepende in de woestijn als het gaat om het realiseren van echt goedkope huisvesting, het beter in beeld brengen van de sociale situatie van de bevolking, of het investeren in een deltaplan om het opleidingspeil omhoog te brengen in Katwijk. Nog onlangs werd KiesKatwijk verweten dat we denken dat Katwijk achterlijk is. Dat is beslist niet het geval. Wat wel speelt is dat heel veel jongeren niet alles uit hun aanwezige talenten halen. We hebben in de toekomst zowel gebrek aan echt goede vaklieden als aan hoger opgeleiden. De economie is blijvend veranderd en daarop wordt nog onvoldoende ingespeeld. Vanuit die gedachte vraagt KiesKatwijk ook aandacht voor de unieke kans die het Unmanned Valley initiatief biedt. Wij wijzen het staatsvandalisme van het Rijksvastgoedbedrijf af die er alles aan doet om ons deze kans te ontnemen. Het motto van onze algemene beschouwing is daarom “Kansen benutten, een fiasco vermijden”.


Dat laatste gaat in onze visie alleen lukken als de gemeenteraad daadwerkelijk als “leeuw” optreedt en niet als een lammetje. Met als plezierige uitzondering af en toe de ChristenUnie, constateren wij echter dat er bij coalitiepartijen vooral sprake is van kritiekloze bewondering. Daarmee helpen wij Katwijk niet verder. Geen enkele democratie kan goed functioneren zonder voldoende weerwerk. In dat verband vragen wij in onze tekst aandacht voor de zorgwekkende verstrengeling van de toeristenlobby enerzijds met aan de andere kant politiek en bestuur.


Overigens blijven wij van mening dat de te restaureren Visserijschool een unieke en tevens de meest kosteneffectieve locatie vormt voor de bibliotheek nieuwe stijl, en zijn we van mening dat ook Katwijk aan den Rijn recht heeft op een bibliotheekfiliaal annex dorpshuis.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts