26 mei 2016

KiesKatwijk waarschuwt voor een nieuw fiascoEen ambtenarenpaleis

Volgende week wordt in de gemeenteraad een miljoeneninvestering besproken waarbij het plan is om het gemeentehuis helemaal overhoop te gooien en te verbouwen. Onderdeel van de plannen is om de ruimte voor de publieksingang helemaal dicht te bouwen. De investering is qua omvang te vergelijken met die van de geplande nieuwe bibliotheek.
Alleen de risico’s voor het geheel vernieuwde ambtenarenpaleis zijn vele malen groter. Waarom hebben we hier dan nog niks over gehoord ?

Stille diplomatie

Dat komt omdat men al tijden in stilte bezig is met de voorbereiding en het nu niet langer doenlijk is om de gemeenteraad er buiten te houden. En daarmee komen de peperdure plannen ook in de publiciteit. Een eerste informatieve vergadering gaf nauwelijks ruimte om de zaak in al zijn aspecten te kunnen bespreken. Daarom heeft KiesKatwijk een aantal kritische vragen ingediend.

De besluitvormingsfuik of "puntzak"

Geconstateerd kan worden dat het college van meet af aan (zonder alternatieven te onderzoeken) op één spoor is gaan zitten qua huisvestingsstrategie. Samengevat: “alles moet onder één dak”. Het fundament waarop dat dogma gebaseerd is bestaat uit één vaag tekeningetje (het relatieschema). Er is geen enkele cijfermatige of anderszins onderbouwde redenering die aannemelijk maakt waar dit goed voor is. Het moet blijkbaar omdat het kan.

Het relatieschema, een religieus enigma

Tunnelvisie veroorzaakt grote problemen en hoge kosten

Er is ook geen vergelijking met een alternatief, waarbij een deel van het personeel op een andere locatie gevestigd wordt. Als je alle ambtenaren in het gemeentehuis wil proppen dan komen daar enorme problemen uit voort. Het oplossen daarvan vergt  vervolgens gigantische bedragen. Sommige problemen lijken ook onoplosbaar, er moet bijvoorbeeld minstens drie keer zoveel parkeerruimte komen.

Gemeente is geen koekjesfabriek

Het gemeentelijk apparaat is niet één bedrijf maar een losse verzameling van een groot aantal kleine clubjes waarvan de meeste in de praktijk helemaal niets met andere te maken hebben. Er is daarom helemaal geen noodzaak om de medewerkers van de Sociale Dienst onder hetzelfde dak als de techneuten van het ingenieursbureau of als de mensen van het groenbeheer te huisvesten. Dat is ook praktisch gezien niet goedkoper maar in dit geval waarschijnlijk duurder.


Katwijk heeft slecht trackrecord met complexe projecten

Verder kan geconstateerd worden dat de voorgenomen verbouwing van het gemeentehuis onderdeel vormt van een veel breder veranderingsproces. Het college wil blijkbaar tegelijkertijd naast of via de verbouwing enorme bezuinigingen realiseren, een cultuuromslag tot stand brengen (b.v. dienend leiderschap, professionaliseren, klantgericht werken, etc.), Het Nieuwe Werken invoeren , processen en werkwijzen veranderen (“Lean”), en een groot ICT project realiseren. KiesKatwijk denkt dat dit geen goed idee is. Het recente Havendrama heeft laten zien dat complexe projecten in Katwijk soms slecht aflopen.

Gaan de coalitiepartijen onafhankelijk denken ?

Op 2 juni wordt het voorstel van het college van B&W in de gemeenteraad besproken. De liefhebber kan hier de officiële raadsstukken vinden (zie agendapunt 7): LINK 

We gaan op 2 juni zien waar de coalitiepartijen het zwaartepunt gaan leggen. Bij het gezonde verstand en het belang van de gemeente en haar inwoners, of bij het gesloten houden van de eigen rijen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts