16 juli 2016

Naïviteit is verleden tijdGemeentepolitiek in verwarrende tijden

Met de regelmaat van de klok worden we opgeschrikt door soms bizarre gebeurtenissen en uitingen van gewelddadigheid. Zeer recent weer de aanslag in Nice en de staatsgreep in Turkije. Het lijkt er op dat we in een tijdsgewricht zijn aangeland waarin tegenstellingen van allerlei aard, en tussen allerlei groepen en ook op allerlei onverwachte plekken, tot uiting komen in gewelddadigheden. Het betreft wereldwijde ontwikkelingen maar het is zeker interessant en zelfs noodzakelijk om na te denken over mogelijke consequenties voor de lokale politiek.

Love en peace

Dit soort conflicten, en de gewelddadige uitingen er van, zijn natuurlijk van alle tijden, alleen in West-Europa hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog blijkbaar in een soort vreedzame luchtbel geleefd. Serieuze sociale onrust was iets dat zich vooral in ontwikkelingslanden of in het Midden-Oosten afspeelde. In Nederland ging sociale onrust hooguit over koopkrachtplaatjes en misschien over een demonstratie op het Malieveld. Verder was er vooral veel love en peace.

Zevenklapper

Toegegeven, we hebben in Duitsland even de Rote Armee Fraktion gehad. En in ons land zaten rond Eindhoven een halve man en een paardenkop in de Rode Jeugd. Maar dat was het wel zo’n beetje. Ja er is eens een zevenklapper afgegaan onder het venster van staatssecretaris Aad Kosto en we hebben twee politieke moorden gehad. Maar die daden leken toch vooral het werk van eenlingen die we kunnen karakteriseren als “verwarde mannen”. Ideologie speelde hier overigens wel een belangrijke rol. Dat was voor zover wij weten niet het geval bij de aanslag met een personenauto destijds te Apeldoorn.


Verwarde mensen

Uit de eerste berichtgeving lijkt ook bij de aanslag te Nice de oorzaak eerder te liggen bij de geestelijke gezondheid van de dader en is er geen sprake van een georganiseerde vorm van terrorisme. Daar hebben we meteen een eerste linkje naar de (lokale) politiek. Google maar eens op “verwarde man” en je schrikt van het aantal incidenten.

Inmiddels hebben het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het “Aanjaagteam verwarde personen” geïnstalleerd. Er is dus echt iets aan de hand want de overheid begint meestal pas met nadenken als de problemen al uit de hand zijn gelopen. Het probleem heeft natuurlijk heel veel te maken met bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg en met de terugtredende overheid.


Verwarde politici

De gemeenten (lees VNG, lees beroepspolitici) hebben met graagte, en vooral op grond van machtsmotieven, een aantal taken op het sociale domein van het Rijk overgenomen. Het dealtje was natuurlijk bedoeld als leuke bezuiniging maar werd heel anders geframed en verkocht. Ik herinner me nog het sleutelwoord “keukentafelgesprek” uit de reclamecampagne. “Dichter bij de mensen” was de slogan. Ik heb er nooit in geloofd maar sommige partijen hadden er baat bij om naïef te zijn en dus kregen we van hen weer de gebruikelijke zalvende verhalen vol met gemeenplaatsen en clichés. 


Maar hebben de gemeenten ook voldoende instrumenten om werkelijk iets te kunnen betekenen in het sociale domein ? Verwarde mannen en bejaarden met een natte luier of onvoldoende huishoudelijke hulp zijn de symptomen dat er hier soms iets mis is.

Ziet u de link met de lokale politiek ? En ook met de Katwijkse politiek ? Hierover later in een volgende blog meer. De terugtredende overheid is dus onderdeel van het probleem. Daarom moet je ook niet vreemd opkijken als er zaken soms flink uit de hand lopen.

Gaat de wal het schip keren ?

De overheid is onderdeel van de problemen maar natuurlijk niet de hoofdoorzaak. Hoofdoorzaken van sociaal-maatschappelijke problemen zijn o.a. te vinden in de economische crisis, de enorme transformaties en stille revoluties die plaatsvinden als gevolg van technologische ontwikkelingen, de massale migratiestromen en de enorme uitbuiting en scheve welvaartsverdeling. De 62 rijkste mensen op onze planeet bezitten evenveel als de 3,5 miljard armste mensen van de wereld. Daar komt kort samengevat dus rotzooi van. Uiteindelijk ook in Katwijk.

De overheden vormen op zichzelf een probleem in die gevallen dat er niet adequaat wordt opgetreden tegen de problemen en uitdagingen van de veranderende werkelijkheid. Dat geldt zowel voor de VN, voor de EU, voor de Staat der Nederlanden als voor de gemeente Katwijk.


Investeren in mensen

Om die reden hebben we in Katwijk, samen met anderen, sterk aangedrongen op een effectief integratie programma. Om dezelfde reden hebben we in het verleden ook sterk aangedrongen op het verhogen van het opleidingspeil in Katwijk. Allemaal investeringen in mensen die zich op termijn terugbetalen of die bij mislukking zullen leiden tot grote maatschappelijke problemen.

De ontwikkelingen rond de recente staatsgreep in Turkije laten op gemeentelijk niveau zien dat we leven tussen mensen die soms weinig begrip hebben van democratisch waarden. Dat komt omdat ze er niet mee opgegroeid zijn, en soms zelfs nooit buiten hun beperkte subcultuur zijn getreden. De opvoedingspraktijk, satelliettelevisie en de woonsituatie in getto’s zijn zeer bepalend. Ook uitsluiting en discriminatie vanuit de samenleving vervullen een negatieve rol. Soms beheerst men niet eens de Nederlandse taal en het is dan ook niet gek dat men met die achtergrond vervolgens heel andere waarden en opvattingen tussen de oren heeft dan de gemiddelde autochtoon. 

Daar moeten we dus iets mee in de gemeentepolitiek. Ik neem aan dat de relevantie en urgentie hiervan geen uitleg behoeft.

Omdat we dit zo’n belangrijk onderwerp vinden hebben we verleden jaar al onze opvattingen in de nota “Gelijke monniken, gelijke kappen” neergelegd. Helemaal geen moeilijk stuk. Gewoon gezond verstand politiek, zoals u van KiesKatwijk gewend bent.

Jaap Haasnoot


12 juli 2016

Gemeente Leiden komt uit de kastPaniek in de tent ?

Nadat men jarenlang in achterkamertjes en via nauwelijks democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden zijn best heeft gedaan om Valkenburg helemaal vol te zetten met woningen gaat men nu ook via de openbaarheid de strijd aan om de eigen ambities te realiseren. Dat men zelf de publiciteit zoekt is een goed teken. De overambitieuze beroepsbestuurders van de generatie "big is beautiful" zijn blijkbaar in paniek geraakt en laten hier hun ware gezicht zien.
KiesKatwijk is vanzelfsprekend niet blij met de brief van B&W Leiden naar de provincie Zuid Holland over Unmanned Valley Valkenburg. Onze afwegingen over de kwestie "woningbouw" versus "high tech werkgelegenheid" zijn wel duidelijk. 

Ouderwetse machtspolitiek

Wij denken na over de manier waarop we een beroep gaan doen op de gemeenteraad van Leiden om hierin een meer genuanceerd en een minder eenzijdig en machtspolitiek gekleurd standpunt in te nemen. De beroepsbestuurders kunnen hun ambities over het grondgebied van de buurman wel namens Leiden op de kaart zetten maar wij willen wel eens weten of ze door (iedereen in) de gemeenteraad van Leiden gesteund worden. 

Wat Gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Bom onder broos samenwerkingsklimaat in de regio

Op de manier zoals nu gedemonstreerd wordt het samenwerkingsklimaat in de regio zwaar op de proef gesteld. KiesKatwijk wijst er in dit verband op dat de gemeenteraad van Leiden de Oostvlietpolder niet wilde bebouwen. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat deze partijen dan wel een polder van de buurman willen bebouwen. Voorts vinden wij het onhygiënisch dat B&W van Leiden de Bioscience sector afzet tegenover Unmanned Valley, alsof beide zaken elkaar zouden uitsluiten.

Regionale Omgevingsvisie ten dode opgeschreven

Tenslotte moeten we ons realiseren dat deze kwestie, of we het willen of niet, onderdeel vormt van de regionale omgevingsvisie die momenteel in de maak is. Ik denk dat het lastig wordt om na deze eenzijdige interventie van de beroepsbestuurders van Leiden hier nog een gemeenschappelijk product te kunnen maken.

Oprolstrategie naar omliggende gemeenten

De gemeenteraad van Leiden zou hier een correctie moeten uitvoeren. Immers deze handelswijze geeft een wel heel wrang beeld naar de direct omliggende gemeenten rond Leiden, waarmee men net een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, van wat sommigen in Leiden onder samenwerking verstaan.

Hopelijk heeft men op tijd door dat hier sprake is van een "oprolstrategie".

Download HIER ons rapport over de afwegingen die gelden bij Unmanned Valley Valkenburg en de keuze die het gezonde verstand dicteert.


 Download HIER de brief van B&W van de gemeente Leiden.

11 juli 2016

Gemeentelijk investeren voor dummiesKosten-batenanalyse

Gebouwen vervullen functies. Als de gemeente dus een gebouw neerzet (of andere infrastructuur ontwikkelt) dan is dat om een bepaald doel te verwezenlijken. Een gebouw realiseren vormt dus geen doel op zichzelf, het is ergens goed voor. Vervolgens is de plek van een gebouw belangrijk. De locatie moet zo goed mogelijk passen bij het gewenste gebruik. Dat klinkt allemaal logisch en begrijpelijk.

Tenslotte kijken we naar de vormgeving en inrichting van een gebouw. Het spreekt vanzelf dat die moet passen bij het gewenste gebruik. Je koopt tenslotte ook geen fiets zonder zadel. En tenslotte mogen we ook nog wat vinden van de esthetische aspecten, een gebouw moet er ook een beetje kek uitzien en het moet passen in de omgeving. En zoals iedere burger moet de gemeente tenslotte ook op de centjes letten. Het is immers belastinggeld dat we besteden. Daar moet je zuinig mee omgaan en je moet dus zorgen dat de prijs/kwaliteit verhouding goed is. De burger heeft recht op goede waar voor zijn geld.

Politiek ontbeert vaak boerenverstand

Bovenstaande logica is niets anders dan gezond boerenverstand. Je zou verwachten dat er in het gemeentefort voldoende gezond verstand aanwezig moet zijn. KiesKatwijk moet echter keer op keer in de benen met onze "Nieuwe Soberheid" filosofie om rond allerlei vastgoedontwikkelingen aan de bel te trekken. Naar onze mening wordt er in Katwijk nog teveel geld over de balk gegooid en/of aan de verkeerde zaken besteed.

De vraag daarbij is in feite of KiesKatwijk nou zo bijdehand is of dat anderen soms zo onverstandig zijn. Die vraag moet je natuurlijk nooit zelf willen beantwoorden. Daarom hierbij wat meningen van KiesKatwijk over recente infrastructuur waar in de meeste gevallen heel veel centjes mee gemoeid zijn. Een mooie test voor de lezer om te zien of hij of zij onze standpunten kan delen.

Uit de oude doos

In een vorige blog hebben we al wat slechte voorbeelden uit het verleden aangestipt. Bijvoorbeeld de vele miljoenen die we naar de regio hebben gebracht en waar we veel te weinig voor hebben teruggekregen. Weet u het nog ? Voorschoten krijgt een ondertunnelde Rijnlandroute maar de Valkenburger mag fijnstof happen bij een bovengrondse snelweg pal langs het dorp. Zou dat het vertrouwen in de democratie nou vergroten of verkleinen ?

Op dezelfde wijze wilde men ons destijds het project Duinvallei in de maag splitsen. De kiezer heeft gesproken en KiesKatwijk heeft daar als spreekbuis van de gezond-verstand-politiek van geprofiteerd. De VVD is van het pluche verwijderd en door de gewijzigde politieke verhoudingen heeft CU-wethouder Klaas Jan van der Bent de ruimte gekregen om het project Duinvallei om zeep te kunnen helpen. Wij hebben daar graag aan meegeholpen, want dat was de opdracht van onze stemmers. Hiermee is een ramp voorkomen en is de mogelijkheid van een fatsoenlijk ondertunnelde N206 bij Katwijk aan den Rijn open gehouden. En die tunnel gaat er ook komen, mark my words. Maar nu naar wat recentere zaken.

AZC

Een AZC is maatschappelijk nuttig, dat is geen onderwerp van discussie. Katwijk is nagenoeg volgebouwd, een ambtelijk onderzoek toonde dat ook aan want er was absoluut nergens een plekje te vinden voor een AZC binnen onze gemeente, behalve dan op het vliegveld. KiesKatwijk vindt dat geen goede plek voor een woonfunctie. Dat is zo ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Besturen is afwegen en wij denken dat Unmanned Valley Valkenburg een groter belang vertegenwoordigt. De oude legeringsgebouwen zijn daarvoor nodig en dat is een van de redenen waarom wij niet aan de bestemming van dit gebied willen rommelen.

’s Heeren Loo

Het is niet uitsluitend aan de gemeente Katwijk om de problemen van het COA op te lossen. In Noordwijk is bijvoorbeeld een prima plek voor een “permanent” AZC. De grondeigenaar “Heeren Loo” (voorheen de W. v.d. Berghstichting) wilde een woonwijkje op eigen terrein. Dat is mislukt en de optie van een AZC op dat terrein is hier een meer dan fantastische kans. Er is daar ruimte en bij toekomstige afstoting van het AZC door het COA zou de locatie in de toekomst natuurlijk een prachtige functie binnen de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo kunnen hebben. Dat is gezond verstand.


Emotiepolitiek

De meerderheid in de gemeenteraad functioneert echter anders. Men wilde een goede daad verrichten en daar een fijn gevoel voor zichzelf aan overhouden. En dus werd de discussie geen zakelijke afweging met zakelijke argumenten over ruimtegebruik in het licht van het algemeen belang. Het werd een discussie over “voor of tegen vluchtelingen”, met vooral moreel geladen argumenten en niet ontbloot van enige zelfverheffing. Het geheel had een hoog “kijk mij eens humaan zijn” gehalte. Die situatie was dus een eitje voor een politieke burgemeester die een eigen politieke doelstelling wilde realiseren.

Lef

Wij hebben tegen de locatie gestemd maar we zijn dus niet tegen een AZC. De meeste raadsleden zijn blijkbaar niet in staat om dat onderscheid te maken. Het COA is met de Katwijkse locatie helemaal niet gebaat want er zijn veel betere oplossingen in de directe omgeving. Maar ook daar zal de zesjescultuur wel heersen. Er zijn in deze zaak vooral carrières gesteund maar het algemeen belang is geschaad. Unmanned Valley Valkenburg is belangrijker en wonen van zowel regiobewoners als vluchtelingen kan overal elders beter en goedkoper. Besturen is keuzes maken, maar daar is lef voor nodig.


De vis wordt duur betaald

Er is nog ruimte voor één andere casus om te laten zien dat het zoveel beter kan in Katwijk. Daarmee willen we overigens niet zeggen dat het in het algemeen zo slecht gaat in Katwijk. Het collegeprogramma dat deze periode als leidraad geldt is in onze ogen prima, maar de uitvoering kan soms een stuk beter. Waarom genoegen nemen met een mager zesje als het ook een acht kan zijn ?

We kunnen kiezen uit Tripodia c.a., het nieuwe zwembad, de nieuwe bibliotheek, de Viskiosk op het Andreasplein, of de te dure verbouwing van het gemeentehuis die als een bezuiniging wordt verkocht. Over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer durf ik nog niet te beginnen omdat het nu nog niet duidelijk is welke kant die bus zal opgaan. Bij de meeste van deze investeringen is het duidelijk dat het veel beter en/of goedkoper kan. Laat ik het nog even kort over die veel te dure verbouwing van het Andreasplein hebben.

Recent liet het college de buitenwereld weten dat ze “de stekker uit de onderhandelingen met de eigenaar van de viskiosk hadden getrokken”. Een rare voorstelling van zaken, of zoals dat tegenwoordig op z’n buitenlands heet, wat een gekke framing. Stoer doen over het stoppen, terwijl het van het project van het begin af aan gewoon een faliekante mislukking is, waar al veel te veel geld aan verspild is. Wat het college dus had moeten zeggen is “we hebben ingezien dat we op een doodlopende weg zaten, en geven deze fout nu impliciet toe door de handdoek in de ring te werpen”.


Over die doodlopende weg gesproken. Wat dacht u van de verlengde Laan van Nieuw Zuid ? Een financiële leegloper van de eerste orde. Misschien is die fantoomweg voor sommigen “nice to have”, maar voor ons in ieder geval een stuk minder belangrijk dan de noordelijke randweg rond Rijnsburg of de ondertunneling van de N206. Als het aan ons ligt trek het college hier gewoon de stekker uit en regelen we de ontsluiting van de Zanderij hier los van. Dat zou pas stoer zijn.


6 juli 2016

KiesKatwijk ziet een mooie toekomstSpaarpot


Het is begrijpelijk dat de gemeentefinanciën in het centrum van de belangstelling staan bij de lokale politiek. Toch ben ik erg blij dat sommige partijen, die zich vooral onderscheiden door populistische praatjes of door wegkijken, niet aan het roer van de gemeente staan. Een voorbeeld is de vorige collegeperiode waarin veel verpest is en veel kansen verloren zijn gegaan. In die periode hebben we miljoenen naar de regio gebracht (Regionaal Investeringfonds) om o.a. de Rijnlandroute (RLR) en zaken in de Bollenstreek te financieren. Van de NUON miljoenen zit inmiddels nog maar 30% in de gemeentelijke spaarpot.

Wegkijken

Die RLR is een prima zaak maar het feit dat de Katwijker meer betaalt dan alle andere regiobewoners voor een rondweg om de gemeente Leiden is onbegrijpelijk. Zo’n beetje de complete gemeenteraad is in die periode ook akkoord gegaan met een bovengrondse uitvoering van die snelweg langs Valkenburg. Een partijtje wegkijken van de bovenste plank. Ook de toenmalige nogal vreselijke plannen voor Duinvallei zijn maar ternauwernood niet doorgegaan. Een ondertunneling van de N206 werd destijds niet als noodzakelijk beschouwd maar werd blijkbaar gezien als een overbodige luxe. Om tegenwicht te bieden tegen deze denkwereld en tegen deze labbekakkerige praktijk is KiesKatwijk opgericht. De vraag is of het vandaag de dag veel beter is.

Zonder geschiedenis geen toekomst

De kadernota halverwege de huidige collegeperiode is een mooi moment om te evalueren. In de vorige blog heeft u kunnen lezen hoe onze poging om iets zinnigs te zeggen werd gesaboteerd doordat onze spreektijd werd beperkt. Ik kon het niet nalaten om de PvdA die daarvoor zorgde vervolgens een kat te geven. Het ergert mij trouwens dat de socialisten woningbouw op het vliegveld nooit principieel hebben afgewezen. Er staat me ook niks bij van effectief verzet tegen de bovengrondse RLR langs Valkenburg. Maar misschien beïnvloedt een emotionele blokkade mijn geheugen.

Het vergrootglas op de PvdA is trouwens niet helemaal eerlijk want de rest van de gemeenteraad heeft het in het verleden niet veel beter of slechter gedaan. De bijdragen van VVD-gedeputeerde de Bondt en VVD-wethouder Udo zijn voor Katwijk overigens ronduit vernietigend geweest. Maar goed dat is allemaal vergeten en vergeven want inmiddels zijn de verhoudingen en de personele bezettingen een stuk beter. Wethouder van der Bent heeft kort geleden Duinvallei geliquideerd en binnenkort doen we hetzelfde met het Masterplan Valkenburg.

Masterplan Valkenburg heeft geen meerderheid meer

Bij de stemming (juli 2013) viel de schade nogal mee. Het hielp dat de verkiezingen zich al aan de horizon aandienden. Uiteindelijk hebben alleen de toenmalige coalitiepartijen, CDA, VVD en CU het Masterplan Valkenburg goedgekeurd. De CU heeft nog een nuttige motie ingediend. De stemverhouding was aan het eind van het verhaal 17/14, dus een nipte meerderheid van de toenmalige coalitie minus de SGP. Op dit moment hebben de drie partijen die het Masterplan destijds steunden nog maar 15 van de 33 zetels. Misschien kunnen we er maar beter per direct mee stoppen. Vooral nu de door ons in het verre verleden reeds gepropageerde combi van werkgelegenheid, recreatie en groen zich daadwerkelijk heeft gematerialiseerd in de vorm van Unmanned Valley Valkenburg.Kwinkslag

De gebruikelijke politieke praktijk in de huidige collegeperiode is dat de coalitiepartijen zich vooral als applausmachine gedragen en dat daarnaast alle partijen zich graag uitleven op microbengeneuzel. De hondenpoep komt inmiddels mijn oren uit, als u mij deze kwinkslag veroorlooft geachte lezer. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat KiesKatwijk in alle gevallen achteraf zo tevreden is over haar eigen optreden. Ook wij maken uiteraard wel eens een inschattingsfout. Zo was de Motie van Wantrouwen, eigenlijk een tegenhanger van de constante aanhankelijkheidsbetuigingen van de coalitiepartijen, bij nader inzien een veel te zwaar middel. Dat had een motie van afkeuring of treurnis moeten zijn. Maar ik overweeg echter nog wel een motie van afkeuring in te dienen tegen al die uitingen van gekwetste trots en demonstraties van slachtofferdenken die vervolgens door de coalitiepartijen werden afgescheiden.

Nieuwe Soberheid

Waar KiesKatwijk de nadruk op legt is dat we niet net als in de vorige collegeperiode het geld aan de verkeerde dingen moeten besteden. Daarnaast verzetten we ons tegen hobbyprojecten en zaken die vooral ten goede komen aan “bevriende” groeperingen zoals de centrum- en toerismelobby. KiesKatwijk wil vooral kijken naar het “algemeen belang”. Bij elke mega-investering stellen we de vraag wat het nut hiervan voor de gemiddelde burger is. Dat geldt trouwens ook voor (relatief) kleine bedragen zoals de stiekeme subsidiëring van de actiegroep tegen windmolens langs de kust.


Praktijkvoorbeelden

Ons standpunt kan het makkelijkst worden uitgelegd aan de hand van dit soort concrete voorbeelden. Die hebben we ook genoemd in de discussie rond de kadernota. Het nieuwe zwembad zou op een andere plaats veel goedkoper zijn geweest, geen inpassings- en verkeersproblemen hebben opgeleverd en het zou ook beter bereikbaar zijn geweest voor mensen uit Valkenburg en Rijnsburg. 

Er zijn inmiddels gedurende een lange reeks van jaren vele miljoenen verspeeld aan de verlengde Laan van Nieuw Zuid. Besteed dat geld liever aan de noordelijke randweg rond Rijnsburg en hou wat geld in de tas voor de ondertunneling van de N206 bij Katwijk aan den Rijn.


Apekool


Op deze standpunten kregen we alleen maar geïrriteerde reacties, apekool en pogingen om ons de mond te snoeren retour, ook van de collega-fracties. Wat we er mee duidelijk hebben gemaakt is dat KiesKatwijk er voor past om belastingverhogingen door te voeren. Verder moet de gemeente wat ons betreft roeien met de riemen die het heeft. Dat betekent dat we ons verzetten tegen de gebruikelijke “kosten zijn geen bezwaar benadering”, zoals recent weer gedemonstreerd bij de verbouwing van het gemeentehuis. Er werd botweg geweigerd om onderzoek te doen naar goedkopere huisvestingsalternatieven. 

Als de burger de tering naar de nering moet zetten dan zal de gemeente dat volgens ons ook moeten doen. “Je kunt niet alles hebben” hielden we de coalitie voor. De VVD ging trouwens nog verder en sprak van “verwende kinderen”.

Bibliotheek

In september komt de kwestie van de nieuwe bibliotheeklocatie weer eens op de agenda. Ook hier gelden voor ons dezelfde afwegingen als bij andere grote investeringen. Ten eerste kijken naar het nut en de noodzaak, vervolgens kijken naar de diverse alternatieven. En daarna kijken of de extra kosten van de duurdere oplossingen opwegen tegen het extra nut dat het mogelijk oplevert.

Ook bij dit onderwerp blijkt er trouwens weer weinig te kiezen te zijn. KiesKatwijk heeft destijds zelf een alternatief op tafel gelegd, de Visserijschool. Geen enkele andere partij in de gemeenteraad had destijds behoefte om onze motie te steunen om deze locatie in het vooronderzoek mee te nemen. Dus straks niet zeuren over weinig keuzemogelijkheden jongelui ! 

We kunnen er van uitgaan dat onze oplossing een stuk goedkoper zal zijn. De vraag is of de extra miljoenen die gepaard gaan met de keuze voor de Noordzeepassage opwegen tegen het extra nut die deze locatie mogelijk oplevert. 

Gelukkig hebben we de hele vakantieperiode nog om daar over na te denken. KiesKatwijk hoeft zich dus voorlopig niet te vervelen. Bovendien zijn wij optimistisch over de toekomst want er doen zich momenteel tal van kansen voor om een (nog) betere toekomst voor Katwijk en haar inwoners naderbij te brengen.Social Icons


Featured Posts