11 juli 2016

Gemeentelijk investeren voor dummiesKosten-batenanalyse

Gebouwen vervullen functies. Als de gemeente dus een gebouw neerzet (of andere infrastructuur ontwikkelt) dan is dat om een bepaald doel te verwezenlijken. Een gebouw realiseren vormt dus geen doel op zichzelf, het is ergens goed voor. Vervolgens is de plek van een gebouw belangrijk. De locatie moet zo goed mogelijk passen bij het gewenste gebruik. Dat klinkt allemaal logisch en begrijpelijk.

Tenslotte kijken we naar de vormgeving en inrichting van een gebouw. Het spreekt vanzelf dat die moet passen bij het gewenste gebruik. Je koopt tenslotte ook geen fiets zonder zadel. En tenslotte mogen we ook nog wat vinden van de esthetische aspecten, een gebouw moet er ook een beetje kek uitzien en het moet passen in de omgeving. En zoals iedere burger moet de gemeente tenslotte ook op de centjes letten. Het is immers belastinggeld dat we besteden. Daar moet je zuinig mee omgaan en je moet dus zorgen dat de prijs/kwaliteit verhouding goed is. De burger heeft recht op goede waar voor zijn geld.

Politiek ontbeert vaak boerenverstand

Bovenstaande logica is niets anders dan gezond boerenverstand. Je zou verwachten dat er in het gemeentefort voldoende gezond verstand aanwezig moet zijn. KiesKatwijk moet echter keer op keer in de benen met onze "Nieuwe Soberheid" filosofie om rond allerlei vastgoedontwikkelingen aan de bel te trekken. Naar onze mening wordt er in Katwijk nog teveel geld over de balk gegooid en/of aan de verkeerde zaken besteed.

De vraag daarbij is in feite of KiesKatwijk nou zo bijdehand is of dat anderen soms zo onverstandig zijn. Die vraag moet je natuurlijk nooit zelf willen beantwoorden. Daarom hierbij wat meningen van KiesKatwijk over recente infrastructuur waar in de meeste gevallen heel veel centjes mee gemoeid zijn. Een mooie test voor de lezer om te zien of hij of zij onze standpunten kan delen.

Uit de oude doos

In een vorige blog hebben we al wat slechte voorbeelden uit het verleden aangestipt. Bijvoorbeeld de vele miljoenen die we naar de regio hebben gebracht en waar we veel te weinig voor hebben teruggekregen. Weet u het nog ? Voorschoten krijgt een ondertunnelde Rijnlandroute maar de Valkenburger mag fijnstof happen bij een bovengrondse snelweg pal langs het dorp. Zou dat het vertrouwen in de democratie nou vergroten of verkleinen ?

Op dezelfde wijze wilde men ons destijds het project Duinvallei in de maag splitsen. De kiezer heeft gesproken en KiesKatwijk heeft daar als spreekbuis van de gezond-verstand-politiek van geprofiteerd. De VVD is van het pluche verwijderd en door de gewijzigde politieke verhoudingen heeft CU-wethouder Klaas Jan van der Bent de ruimte gekregen om het project Duinvallei om zeep te kunnen helpen. Wij hebben daar graag aan meegeholpen, want dat was de opdracht van onze stemmers. Hiermee is een ramp voorkomen en is de mogelijkheid van een fatsoenlijk ondertunnelde N206 bij Katwijk aan den Rijn open gehouden. En die tunnel gaat er ook komen, mark my words. Maar nu naar wat recentere zaken.

AZC

Een AZC is maatschappelijk nuttig, dat is geen onderwerp van discussie. Katwijk is nagenoeg volgebouwd, een ambtelijk onderzoek toonde dat ook aan want er was absoluut nergens een plekje te vinden voor een AZC binnen onze gemeente, behalve dan op het vliegveld. KiesKatwijk vindt dat geen goede plek voor een woonfunctie. Dat is zo ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Besturen is afwegen en wij denken dat Unmanned Valley Valkenburg een groter belang vertegenwoordigt. De oude legeringsgebouwen zijn daarvoor nodig en dat is een van de redenen waarom wij niet aan de bestemming van dit gebied willen rommelen.

’s Heeren Loo

Het is niet uitsluitend aan de gemeente Katwijk om de problemen van het COA op te lossen. In Noordwijk is bijvoorbeeld een prima plek voor een “permanent” AZC. De grondeigenaar “Heeren Loo” (voorheen de W. v.d. Berghstichting) wilde een woonwijkje op eigen terrein. Dat is mislukt en de optie van een AZC op dat terrein is hier een meer dan fantastische kans. Er is daar ruimte en bij toekomstige afstoting van het AZC door het COA zou de locatie in de toekomst natuurlijk een prachtige functie binnen de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo kunnen hebben. Dat is gezond verstand.


Emotiepolitiek

De meerderheid in de gemeenteraad functioneert echter anders. Men wilde een goede daad verrichten en daar een fijn gevoel voor zichzelf aan overhouden. En dus werd de discussie geen zakelijke afweging met zakelijke argumenten over ruimtegebruik in het licht van het algemeen belang. Het werd een discussie over “voor of tegen vluchtelingen”, met vooral moreel geladen argumenten en niet ontbloot van enige zelfverheffing. Het geheel had een hoog “kijk mij eens humaan zijn” gehalte. Die situatie was dus een eitje voor een politieke burgemeester die een eigen politieke doelstelling wilde realiseren.

Lef

Wij hebben tegen de locatie gestemd maar we zijn dus niet tegen een AZC. De meeste raadsleden zijn blijkbaar niet in staat om dat onderscheid te maken. Het COA is met de Katwijkse locatie helemaal niet gebaat want er zijn veel betere oplossingen in de directe omgeving. Maar ook daar zal de zesjescultuur wel heersen. Er zijn in deze zaak vooral carrières gesteund maar het algemeen belang is geschaad. Unmanned Valley Valkenburg is belangrijker en wonen van zowel regiobewoners als vluchtelingen kan overal elders beter en goedkoper. Besturen is keuzes maken, maar daar is lef voor nodig.


De vis wordt duur betaald

Er is nog ruimte voor één andere casus om te laten zien dat het zoveel beter kan in Katwijk. Daarmee willen we overigens niet zeggen dat het in het algemeen zo slecht gaat in Katwijk. Het collegeprogramma dat deze periode als leidraad geldt is in onze ogen prima, maar de uitvoering kan soms een stuk beter. Waarom genoegen nemen met een mager zesje als het ook een acht kan zijn ?

We kunnen kiezen uit Tripodia c.a., het nieuwe zwembad, de nieuwe bibliotheek, de Viskiosk op het Andreasplein, of de te dure verbouwing van het gemeentehuis die als een bezuiniging wordt verkocht. Over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer durf ik nog niet te beginnen omdat het nu nog niet duidelijk is welke kant die bus zal opgaan. Bij de meeste van deze investeringen is het duidelijk dat het veel beter en/of goedkoper kan. Laat ik het nog even kort over die veel te dure verbouwing van het Andreasplein hebben.

Recent liet het college de buitenwereld weten dat ze “de stekker uit de onderhandelingen met de eigenaar van de viskiosk hadden getrokken”. Een rare voorstelling van zaken, of zoals dat tegenwoordig op z’n buitenlands heet, wat een gekke framing. Stoer doen over het stoppen, terwijl het van het project van het begin af aan gewoon een faliekante mislukking is, waar al veel te veel geld aan verspild is. Wat het college dus had moeten zeggen is “we hebben ingezien dat we op een doodlopende weg zaten, en geven deze fout nu impliciet toe door de handdoek in de ring te werpen”.


Over die doodlopende weg gesproken. Wat dacht u van de verlengde Laan van Nieuw Zuid ? Een financiële leegloper van de eerste orde. Misschien is die fantoomweg voor sommigen “nice to have”, maar voor ons in ieder geval een stuk minder belangrijk dan de noordelijke randweg rond Rijnsburg of de ondertunneling van de N206. Als het aan ons ligt trek het college hier gewoon de stekker uit en regelen we de ontsluiting van de Zanderij hier los van. Dat zou pas stoer zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts