4 juli 2016

Kadernota leidt tot emoties in de gemeenteraadDe vorige raadsvergadering werd de zg. Kadernota in de gemeenteraad besproken. Dat is misschien wel het belangrijkste document dat de raad gedurende het parlementaire jaar bespreekt. Hierin wordt een schets gegeven van de situatie in de gemeente, en dan met name (maar niet uitsluitend) in relatie met de financiële aspecten daarvan. Zo wordt er onder andere een doorkijkje naar de komende jaren gegeven met een prognose of we met het beschikbare geld wat overhouden of juist tekort komen. Dat laatste is het geval, vanaf 2018 zien te tekorten verschijnen.


Visie, best wel moeilijk eigenlijk

De gemeenteraad wordt gevraagd hier een visie op te geven of de visie van B&W te becommentariëren. Dat is belangrijk omdat met die informatie de begroting van het komende jaar in elkaar geschroefd kan worden.

Zoals wethouder van der Spijk het terecht zei “we kunnen gelukkig aan diverse knoppen draaien om de tekorten weg te werken”. Hij bedoelde dat er gekozen kan worden uit diverse bezuinigingen en aansluitend is het ook nog mogelijk om de diverse gemeentelijke belastingen en tarieven te verhogen. Het college van B&W heeft op dit moment nog geen keuzen gemaakt want dat zal bij de begroting 2017 moeten gebeuren die aan het einde van het jaar wordt besproken. 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hier bij de kadernota wel uitspraken over doet. De kiezer heeft er dus belang bij om te weten hoe de diverse partijen hier tegenaan kijken. Want de burger gaat de gevolgen ook merken in zijn portemonnee. Laat ik u eens een doorkijkje geven over wat de collega’s naar voren hebben gebracht.

De coalitie

De drie Christelijke partijen besteedden ieder zo’n vijf minuten spreektijd waarbij het merendeel van de tijd gebruikt werd om de blijdschap met het college en haar beleid uit te spreken. Dat is natuurlijk niet verboden. Daarnaast maakte men gebruik van de mogelijkheid om wat eigen speerpuntjes te adverteren. De SGP wil schoolzwemmen, de CU wil groene schoolpleinen en het CDA wil leuke omheinde speeltuinen. Prima, niks mis mee. 

Daarnaast hadden ze ook nog aandacht voor een belangrijk maatschappelijk thema: eenzaamheid. Dat is zeker een onderwerp dat meer bestuurlijke aandacht verdient en dus heeft KiesKatwijk de coalitiepartijen daarin volop gesteund. 

Het CDA heeft dacht ik als enige een helder standpunt op het financiële beleid gegeven. Men wil geen belastingverhoging en men wil niet bezuinigen op de punten die in het coalitieprogramma zijn opgenomen. Ook daar kan KiesKatwijk het wel mee eens zijn. Dat programma hebben we destijds op hoofdlijnen onderschreven en ook wij zijn tegenstander van belastingverhoging. Ik mag er overigens van uitgaan dat alle partijen in de raad tegen belastingverhoging zijn.
 

De "extreme" oppositie

De meeste oppositiepartijen hadden helaas nauwelijks iets te melden dat leek op een afgewogen visie. De vraag is waar we het geld de komende jaren vandaan gaan halen, en ten tweede wat we er mee gaan doen. Bij de kadernota zou je van hen iets verwachten over waar de prioriteiten liggen in het kader van het sluitend maken van het begrotingsplaatje van de gemeente. 

Gemiddeld besteedde men 3 minuten spreektijd. Hart voor Katwijk was een uitzondering, die besteedde maar 59 seconden spreektijd om het beleid te beïnvloeden. Het betoog was “we praten toch tegen dovemansoren, dus we zeggen niks”. 

Ook de PvdA had maar één puntje. Niet besteed WMO geld wordt door de gemeente technisch overgeheveld van de ene reserve naar de andere reserve. Hierover werd drie minuten gelamenteerd en verder hoorden we helemaal nul komma niks van de socialisten. 

De VVD liet ons weten dat ze tegen de hondenbelasting en tegen de bibliotheek zijn. Wat een armoede bij deze partijen die zich aan de uiteinden van het politieke spectrum bevinden ! Ik ben benieuwd of ze ook ergens voor zijn. Vast wel, maar we hoorden er niets over.


De "redelijke" oppositie

Vooralsnog reken ik hiertoe D66, GB, de Lokalen en ons eigen partijtje. D66 koos voor het uiteenzetten van een inhoudelijk standpunt op twee onderwerpen: parkeren en duurzaamheid. GB deed hetzelfde het werd een mix van parkeren, hondenbelasting, Westerbaan, hondenpoep en paardenpoep. Gerard Bol had duidelijk zijn huiswerk niet gedaan. Hij reageerde alleen op anderen, in dit geval het parkeren van D66 en de groene schoolpleinen van de CU. Zo kan het natuurlijk ook.

KiesKatwijk heeft er voor gekozen om een visie op hoofdlijnen te presenteren. Ik ga die in de volgende blog publiceren. Dat past natuurlijk niet in een flutbijdrage van 59 seconden tot ruim drie minuten die de andere oppositiepartijen op de mat hebben gelegd. De kadernota gaat over de volle breedte van het gemeentelijke beleid. De consequenties van de keuzen die je doet hebben enorm veel gevolgen voor de burgers. De burgers hebben er recht op om de visies van de partijen te vernemen. Daar is nu nauwelijks iets van terecht gekomen.

Democratie is lastig

Misschien met één uitzondering. KiesKatwijk heeft ongeveer tien minuten zuivere spreektijd opgesoupeerd om ons verhaal te vertellen. Daar komt nog ongeveer vier tot 6 minuten zendtijd bij van interrupties. Politiek, dat is toch debatteren in het openbaar ?

De voorzitter werd het snel zat en begon over spreektijden te zeuren die we immers in het najaar bij de begrotingen ook hanteren. Het valt op dat er altijd problemen met de spanningsboog van de aanwezigen ontstaan als er ongemakkelijke zaken over het voetlicht worden gebracht die men liever niet hoort. Op de haar bekende nogal pinnige wijze kopte de fractievoorzitter van de PVDA het voorzetje van de voorzitter gedienstig in. Wat is dat toch ? En dat van de partij die het zo graag over tolerantie heeft ? Die irritatie, die emotie, een betere zaak waardig zou ik denken.

Flauwekul

Bij een eerder agendapunt, het gemeentelijke programma over integratiebevordering zag je ook zoiets. Zowel de ChristenUnie als KiesKatwijk wilden de verantwoordelijkheid voor dit programma bij de gemeenteraad leggen. Burgemeester Wienen die het programma trekt wilde graag zijn handen vrij houden en heeft blijkbaar geen behoefte aan pottenkijkers. Hij  stelde besluitvorming door de Raad gelijk aan bureaucratie, niet aan de slag kunnen en niet kunnen doorwerken op de werkvloer. Flauwekul ! Dat is democratie. Hoezo de nieuwe bestuursstijl en hoezo transparantie ?


De meeste partijen, waaronder de usual suspects gingen akkoord bij het buitenspel zetten van de raad. Pffffffffffff. Sorry, maar ik kon het niet nalaten om dat later tijdens de raadsvergadering te bestempelen als een vorm van zelfhaat van het gekozen democratische orgaan, de gemeenteraad, dat zich er in meerderheid weer eens met een Jantje van Leiden van afmaakte. En dan straks maar weer zeuren als er niemand naar de stembus komt of als de burgers zo negatief doen.

Jaap Haasnoot 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts