6 juli 2016

KiesKatwijk ziet een mooie toekomstSpaarpot


Het is begrijpelijk dat de gemeentefinanciën in het centrum van de belangstelling staan bij de lokale politiek. Toch ben ik erg blij dat sommige partijen, die zich vooral onderscheiden door populistische praatjes of door wegkijken, niet aan het roer van de gemeente staan. Een voorbeeld is de vorige collegeperiode waarin veel verpest is en veel kansen verloren zijn gegaan. In die periode hebben we miljoenen naar de regio gebracht (Regionaal Investeringfonds) om o.a. de Rijnlandroute (RLR) en zaken in de Bollenstreek te financieren. Van de NUON miljoenen zit inmiddels nog maar 30% in de gemeentelijke spaarpot.

Wegkijken

Die RLR is een prima zaak maar het feit dat de Katwijker meer betaalt dan alle andere regiobewoners voor een rondweg om de gemeente Leiden is onbegrijpelijk. Zo’n beetje de complete gemeenteraad is in die periode ook akkoord gegaan met een bovengrondse uitvoering van die snelweg langs Valkenburg. Een partijtje wegkijken van de bovenste plank. Ook de toenmalige nogal vreselijke plannen voor Duinvallei zijn maar ternauwernood niet doorgegaan. Een ondertunneling van de N206 werd destijds niet als noodzakelijk beschouwd maar werd blijkbaar gezien als een overbodige luxe. Om tegenwicht te bieden tegen deze denkwereld en tegen deze labbekakkerige praktijk is KiesKatwijk opgericht. De vraag is of het vandaag de dag veel beter is.

Zonder geschiedenis geen toekomst

De kadernota halverwege de huidige collegeperiode is een mooi moment om te evalueren. In de vorige blog heeft u kunnen lezen hoe onze poging om iets zinnigs te zeggen werd gesaboteerd doordat onze spreektijd werd beperkt. Ik kon het niet nalaten om de PvdA die daarvoor zorgde vervolgens een kat te geven. Het ergert mij trouwens dat de socialisten woningbouw op het vliegveld nooit principieel hebben afgewezen. Er staat me ook niks bij van effectief verzet tegen de bovengrondse RLR langs Valkenburg. Maar misschien beïnvloedt een emotionele blokkade mijn geheugen.

Het vergrootglas op de PvdA is trouwens niet helemaal eerlijk want de rest van de gemeenteraad heeft het in het verleden niet veel beter of slechter gedaan. De bijdragen van VVD-gedeputeerde de Bondt en VVD-wethouder Udo zijn voor Katwijk overigens ronduit vernietigend geweest. Maar goed dat is allemaal vergeten en vergeven want inmiddels zijn de verhoudingen en de personele bezettingen een stuk beter. Wethouder van der Bent heeft kort geleden Duinvallei geliquideerd en binnenkort doen we hetzelfde met het Masterplan Valkenburg.

Masterplan Valkenburg heeft geen meerderheid meer

Bij de stemming (juli 2013) viel de schade nogal mee. Het hielp dat de verkiezingen zich al aan de horizon aandienden. Uiteindelijk hebben alleen de toenmalige coalitiepartijen, CDA, VVD en CU het Masterplan Valkenburg goedgekeurd. De CU heeft nog een nuttige motie ingediend. De stemverhouding was aan het eind van het verhaal 17/14, dus een nipte meerderheid van de toenmalige coalitie minus de SGP. Op dit moment hebben de drie partijen die het Masterplan destijds steunden nog maar 15 van de 33 zetels. Misschien kunnen we er maar beter per direct mee stoppen. Vooral nu de door ons in het verre verleden reeds gepropageerde combi van werkgelegenheid, recreatie en groen zich daadwerkelijk heeft gematerialiseerd in de vorm van Unmanned Valley Valkenburg.Kwinkslag

De gebruikelijke politieke praktijk in de huidige collegeperiode is dat de coalitiepartijen zich vooral als applausmachine gedragen en dat daarnaast alle partijen zich graag uitleven op microbengeneuzel. De hondenpoep komt inmiddels mijn oren uit, als u mij deze kwinkslag veroorlooft geachte lezer. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat KiesKatwijk in alle gevallen achteraf zo tevreden is over haar eigen optreden. Ook wij maken uiteraard wel eens een inschattingsfout. Zo was de Motie van Wantrouwen, eigenlijk een tegenhanger van de constante aanhankelijkheidsbetuigingen van de coalitiepartijen, bij nader inzien een veel te zwaar middel. Dat had een motie van afkeuring of treurnis moeten zijn. Maar ik overweeg echter nog wel een motie van afkeuring in te dienen tegen al die uitingen van gekwetste trots en demonstraties van slachtofferdenken die vervolgens door de coalitiepartijen werden afgescheiden.

Nieuwe Soberheid

Waar KiesKatwijk de nadruk op legt is dat we niet net als in de vorige collegeperiode het geld aan de verkeerde dingen moeten besteden. Daarnaast verzetten we ons tegen hobbyprojecten en zaken die vooral ten goede komen aan “bevriende” groeperingen zoals de centrum- en toerismelobby. KiesKatwijk wil vooral kijken naar het “algemeen belang”. Bij elke mega-investering stellen we de vraag wat het nut hiervan voor de gemiddelde burger is. Dat geldt trouwens ook voor (relatief) kleine bedragen zoals de stiekeme subsidiëring van de actiegroep tegen windmolens langs de kust.


Praktijkvoorbeelden

Ons standpunt kan het makkelijkst worden uitgelegd aan de hand van dit soort concrete voorbeelden. Die hebben we ook genoemd in de discussie rond de kadernota. Het nieuwe zwembad zou op een andere plaats veel goedkoper zijn geweest, geen inpassings- en verkeersproblemen hebben opgeleverd en het zou ook beter bereikbaar zijn geweest voor mensen uit Valkenburg en Rijnsburg. 

Er zijn inmiddels gedurende een lange reeks van jaren vele miljoenen verspeeld aan de verlengde Laan van Nieuw Zuid. Besteed dat geld liever aan de noordelijke randweg rond Rijnsburg en hou wat geld in de tas voor de ondertunneling van de N206 bij Katwijk aan den Rijn.


Apekool


Op deze standpunten kregen we alleen maar geïrriteerde reacties, apekool en pogingen om ons de mond te snoeren retour, ook van de collega-fracties. Wat we er mee duidelijk hebben gemaakt is dat KiesKatwijk er voor past om belastingverhogingen door te voeren. Verder moet de gemeente wat ons betreft roeien met de riemen die het heeft. Dat betekent dat we ons verzetten tegen de gebruikelijke “kosten zijn geen bezwaar benadering”, zoals recent weer gedemonstreerd bij de verbouwing van het gemeentehuis. Er werd botweg geweigerd om onderzoek te doen naar goedkopere huisvestingsalternatieven. 

Als de burger de tering naar de nering moet zetten dan zal de gemeente dat volgens ons ook moeten doen. “Je kunt niet alles hebben” hielden we de coalitie voor. De VVD ging trouwens nog verder en sprak van “verwende kinderen”.

Bibliotheek

In september komt de kwestie van de nieuwe bibliotheeklocatie weer eens op de agenda. Ook hier gelden voor ons dezelfde afwegingen als bij andere grote investeringen. Ten eerste kijken naar het nut en de noodzaak, vervolgens kijken naar de diverse alternatieven. En daarna kijken of de extra kosten van de duurdere oplossingen opwegen tegen het extra nut dat het mogelijk oplevert.

Ook bij dit onderwerp blijkt er trouwens weer weinig te kiezen te zijn. KiesKatwijk heeft destijds zelf een alternatief op tafel gelegd, de Visserijschool. Geen enkele andere partij in de gemeenteraad had destijds behoefte om onze motie te steunen om deze locatie in het vooronderzoek mee te nemen. Dus straks niet zeuren over weinig keuzemogelijkheden jongelui ! 

We kunnen er van uitgaan dat onze oplossing een stuk goedkoper zal zijn. De vraag is of de extra miljoenen die gepaard gaan met de keuze voor de Noordzeepassage opwegen tegen het extra nut die deze locatie mogelijk oplevert. 

Gelukkig hebben we de hele vakantieperiode nog om daar over na te denken. KiesKatwijk hoeft zich dus voorlopig niet te vervelen. Bovendien zijn wij optimistisch over de toekomst want er doen zich momenteel tal van kansen voor om een (nog) betere toekomst voor Katwijk en haar inwoners naderbij te brengen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts