16 juli 2016

Naïviteit is verleden tijdGemeentepolitiek in verwarrende tijden

Met de regelmaat van de klok worden we opgeschrikt door soms bizarre gebeurtenissen en uitingen van gewelddadigheid. Zeer recent weer de aanslag in Nice en de staatsgreep in Turkije. Het lijkt er op dat we in een tijdsgewricht zijn aangeland waarin tegenstellingen van allerlei aard, en tussen allerlei groepen en ook op allerlei onverwachte plekken, tot uiting komen in gewelddadigheden. Het betreft wereldwijde ontwikkelingen maar het is zeker interessant en zelfs noodzakelijk om na te denken over mogelijke consequenties voor de lokale politiek.

Love en peace

Dit soort conflicten, en de gewelddadige uitingen er van, zijn natuurlijk van alle tijden, alleen in West-Europa hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog blijkbaar in een soort vreedzame luchtbel geleefd. Serieuze sociale onrust was iets dat zich vooral in ontwikkelingslanden of in het Midden-Oosten afspeelde. In Nederland ging sociale onrust hooguit over koopkrachtplaatjes en misschien over een demonstratie op het Malieveld. Verder was er vooral veel love en peace.

Zevenklapper

Toegegeven, we hebben in Duitsland even de Rote Armee Fraktion gehad. En in ons land zaten rond Eindhoven een halve man en een paardenkop in de Rode Jeugd. Maar dat was het wel zo’n beetje. Ja er is eens een zevenklapper afgegaan onder het venster van staatssecretaris Aad Kosto en we hebben twee politieke moorden gehad. Maar die daden leken toch vooral het werk van eenlingen die we kunnen karakteriseren als “verwarde mannen”. Ideologie speelde hier overigens wel een belangrijke rol. Dat was voor zover wij weten niet het geval bij de aanslag met een personenauto destijds te Apeldoorn.


Verwarde mensen

Uit de eerste berichtgeving lijkt ook bij de aanslag te Nice de oorzaak eerder te liggen bij de geestelijke gezondheid van de dader en is er geen sprake van een georganiseerde vorm van terrorisme. Daar hebben we meteen een eerste linkje naar de (lokale) politiek. Google maar eens op “verwarde man” en je schrikt van het aantal incidenten.

Inmiddels hebben het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het “Aanjaagteam verwarde personen” geïnstalleerd. Er is dus echt iets aan de hand want de overheid begint meestal pas met nadenken als de problemen al uit de hand zijn gelopen. Het probleem heeft natuurlijk heel veel te maken met bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg en met de terugtredende overheid.


Verwarde politici

De gemeenten (lees VNG, lees beroepspolitici) hebben met graagte, en vooral op grond van machtsmotieven, een aantal taken op het sociale domein van het Rijk overgenomen. Het dealtje was natuurlijk bedoeld als leuke bezuiniging maar werd heel anders geframed en verkocht. Ik herinner me nog het sleutelwoord “keukentafelgesprek” uit de reclamecampagne. “Dichter bij de mensen” was de slogan. Ik heb er nooit in geloofd maar sommige partijen hadden er baat bij om naïef te zijn en dus kregen we van hen weer de gebruikelijke zalvende verhalen vol met gemeenplaatsen en clichés. 


Maar hebben de gemeenten ook voldoende instrumenten om werkelijk iets te kunnen betekenen in het sociale domein ? Verwarde mannen en bejaarden met een natte luier of onvoldoende huishoudelijke hulp zijn de symptomen dat er hier soms iets mis is.

Ziet u de link met de lokale politiek ? En ook met de Katwijkse politiek ? Hierover later in een volgende blog meer. De terugtredende overheid is dus onderdeel van het probleem. Daarom moet je ook niet vreemd opkijken als er zaken soms flink uit de hand lopen.

Gaat de wal het schip keren ?

De overheid is onderdeel van de problemen maar natuurlijk niet de hoofdoorzaak. Hoofdoorzaken van sociaal-maatschappelijke problemen zijn o.a. te vinden in de economische crisis, de enorme transformaties en stille revoluties die plaatsvinden als gevolg van technologische ontwikkelingen, de massale migratiestromen en de enorme uitbuiting en scheve welvaartsverdeling. De 62 rijkste mensen op onze planeet bezitten evenveel als de 3,5 miljard armste mensen van de wereld. Daar komt kort samengevat dus rotzooi van. Uiteindelijk ook in Katwijk.

De overheden vormen op zichzelf een probleem in die gevallen dat er niet adequaat wordt opgetreden tegen de problemen en uitdagingen van de veranderende werkelijkheid. Dat geldt zowel voor de VN, voor de EU, voor de Staat der Nederlanden als voor de gemeente Katwijk.


Investeren in mensen

Om die reden hebben we in Katwijk, samen met anderen, sterk aangedrongen op een effectief integratie programma. Om dezelfde reden hebben we in het verleden ook sterk aangedrongen op het verhogen van het opleidingspeil in Katwijk. Allemaal investeringen in mensen die zich op termijn terugbetalen of die bij mislukking zullen leiden tot grote maatschappelijke problemen.

De ontwikkelingen rond de recente staatsgreep in Turkije laten op gemeentelijk niveau zien dat we leven tussen mensen die soms weinig begrip hebben van democratisch waarden. Dat komt omdat ze er niet mee opgegroeid zijn, en soms zelfs nooit buiten hun beperkte subcultuur zijn getreden. De opvoedingspraktijk, satelliettelevisie en de woonsituatie in getto’s zijn zeer bepalend. Ook uitsluiting en discriminatie vanuit de samenleving vervullen een negatieve rol. Soms beheerst men niet eens de Nederlandse taal en het is dan ook niet gek dat men met die achtergrond vervolgens heel andere waarden en opvattingen tussen de oren heeft dan de gemiddelde autochtoon. 

Daar moeten we dus iets mee in de gemeentepolitiek. Ik neem aan dat de relevantie en urgentie hiervan geen uitleg behoeft.

Omdat we dit zo’n belangrijk onderwerp vinden hebben we verleden jaar al onze opvattingen in de nota “Gelijke monniken, gelijke kappen” neergelegd. Helemaal geen moeilijk stuk. Gewoon gezond verstand politiek, zoals u van KiesKatwijk gewend bent.

Jaap Haasnoot


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts