10 september 2016

Christelijke politiek, bestaat dat ?Een ingezonden brief
Het lezen van ingezonden brieven vind ik altijd interessant. Het geeft een inzicht in hoe de mensen het gemeentelijk bestuur ervaren. Helaas maar ook begrijpelijk reageren burgers vooral als er in hun ogen iets niet goed is gegaan. En dus worden reacties vaak begeleid door bij die stemming passende emoties. Zo was dit ook het geval bij de brief van een Katwijker aan de gemeente, specifiek gericht op de Christelijke partijen.


Feelgoodpolitiek

Deze burger is blijkbaar ontevreden over hoe de Christelijke partijen op dit moment handelen met het oog op “rentmeesterschap” en het behoud van de kwaliteit van leven. Zaken die wat de briefschrijver betreft onderdeel zijn van het Christelijk geloof. Ik ben altijd voorzichtig met het beoordelen van stukken die geschreven zijn vanuit pure emotie. Vanuit die gedachte proberen we bij KiesKatwijk zelf ook de in Katwijk veel voorkomende emotiepolitiek of feelgoodpolitiek te vermijden. Het moet wat ons betreft gaan om principiële of waarden gedreven politiek en om goed beargumenteerde en op rationele gronden onderbouwde voorstellen.

Rentmeesterschap

Met onze principes en uitgangspunten blijken we overigens vaak op precies dezelfde besluiten uit te komen als de Christelijke partijen. Zo hebben de Christelijke partijen er voor gezorgd dat de zondagsrust in ere wordt gehouden door koopzondagen te weigeren. Onze principes waren niet van religieuze aard. Ons principiële punt was o.a. dat een rustpunt in de week om allerlei redenen gewenst was en het feit dat we tegenstander zijn van overdreven consumentisme. Ook als het gaat om zaken als rentmeesterschap en zorg voor onze omgeving zitten we eigenlijk altijd op precies dezelfde lijn als partijen zoals de ChristenUnie. Met de windmolens op zee was dat overigens niet het geval. Om het over de windmolens langs het Valkenburgse Meer maar niet te hebben.

Orthodoxe christenen

Het is overigens vreemd om te zien dat de orthodoxe Christenen via de SGP nu een wethouder hebben die zijn uiterste best doet om waar mogelijk als verlengstuk van de commerciële toerismelobby te functioneren. Van hanging baskets, via het Andresplein met het viskiosk debacle, tot en met de directe subsidiëring van bedrijfskosten (marketing) van de middenstand, tot en met een protestactie op een schandpaal aan de kust tegen de plaatsing van windmolens dicht langs de kust, onze SGP wethouder loopt voorop. De ingezonden brief is een duidelijk signaal dat zijn achterban daar niet zo blij mee is. Wij denken dat deze wethouder veel te aardig en te meegaand is en daardoor een speelbal wordt van mensen en groeperingen die minder bescheiden en minder onzelfzuchtig zijn.


Autofetisjisme

De ingezonden brief lezende kon ik het eigenlijk niet oneens zijn met deze briefschrijver. De briefschrijver protesteert in feite tegen de mammon, het geld gedreven motief dat de politiek zo vaak in zijn macht heeft. Op dezelfde wijze ziet hij of zij dat de auto nogal centraal staat in het beleid, ten koste van de zwakkere verkeersdeelnemers. En tenslotte hekelt de schrijver de actieve steun aan de “verzet-de-windmolens-lobby”. Hij koppelt dit aan het hiermee veronachtzamen van de bijbelse rentmeesterfunctie, de plicht om goed te zorgen voor onze planeet.

In principe kunnen we dus prima meevoelen met de briefschrijver. Er zijn veel voorbeelden te noemen naast het windmolengedoe die zijn bezwaren begrijpelijk maken, bijvoorbeeld de al genoemde actieve en eenzijdige steun aan de toerisme- en middenstandslobby. Maar ook het autofetisjisme dat overal terugkomt, van verlengde Laan van Nieuw Zuid tot het weigeren om over adequate fietsvoorzieningen na te denken in het centrum kunnen genoemd worden. Fietstunnels onder de Hoorneslaan vallen buiten het voorstellingsvermogen van de beleidsmakers. Het ultieme beleidsdoel schijnt te zijn om zoveel mogelijk verkeer aan te trekken richting het centrum van Katwijk, zodat de bezoeker aldaar door neringdoenden verlost kan worden van zijn centjes. 

Dat is zo goed gelukt dat nu zelfs de rotondes in het dorp gaan vastlopen. Dezelfde partijen die er naar streven om de verkeersintensiteit te verhogen lopen nu te hoop tegen de gevolgen die ze zelf veroorzaakt hebben.

Commerciële belangen

Het zijn dus vaak de commerciële belangen die de boventoon voeren. Dat is natuurlijk ook heel goed te zien bij de besluiten die in het verleden gevallen zijn met als doel om het terrein van het Vliegkamp Valkenburg geheel dicht te metselen met woningbouw. De anti-windmolenlobby is duidelijk geïnitieerd door mensen die bang zijn voor omzetverlies. En de autolobby komt natuurlijk ook uit dezelfde hoek. Dit werd mij na enig nadenken opeens allemaal duidelijk bij het lezen van de brief van deze inwoner uit Katwijk. Ik maak daar echter wel tenminste één aantekening bij. Je kunt de Christelijke partijen niet allemaal over één kam scheren. Bovendien is de grootste schade aangericht door wethouder Udo die destijds door voormalig VVD’er Anita van Ginkel in het zadel is gehesen. En de complete gemeenteraad hobbelde in de vorige raadsperiode in grote meerderheid overal lijdzaam achteraan. De hoofdreden waarom KiesKatwijk destijds is opgericht.

Advies

Ik raad de briefschrijver aan om vooral de komende tijd eens te letten op de standpunten over Unmanned Valley Valkenburg. Dat wordt de ultieme toetssteen of partijen daadwerkelijk vanuit Christelijke waarden opereren of dat ze de Christelijke identiteit als een dekmantel gebruiken om commerciële belangen te dienen.

De enige reden om op het Vliegkamp Valkenburg woningbouw te willen plegen is geld. Woningen kunnen ook elders in de provincie worden gebouwd. De voorstanders willen zoveel mogelijk geld persen uit de bouwgrond. Het maatschappelijk belang (werk, recreatie, groen, natuur, horizonvervuiling) wordt hieraan volkomen ondergeschikt gemaakt. Een goede rentmeester maakt andere afwegingen.

KiesKatwijk afficheert zich niet als een Christelijke partij. De briefschrijver en de kiezer moeten echter maar eens goed zijn of haar knopen tellen. Een Christelijke partij is niet Christelijk omdat er Christelijk op staat. En een niet-Christelijke partij is niet onchristelijk omdat ze zich anders presenteert. Het gaat om het daadwerkelijke gedrag en niet om het etiket. Het lijkt mij dat de ingezonden briefschrijver hier een wake up call doet aan de Christelijke partijen.

Jacco van Duijn
Anna Marie van der Plas
Jaap Haasnoot


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts