11 oktober 2016

Bibliotheeklocatie in het centrum is helaas een brug te verIn de vorige blog hebben we wat oorzaken en achtergronden tegen het licht gehouden die er voor gezorgd hebben dat er in de gemeente Katwijk de afgelopen jaren teveel geld over de balk gesmeten is in allerlei grote projecten. En dan hebben we het niet alleen over de categorie domme fouten waarbij er door kwalitatief slecht werk af te leveren enorm veel geld is verkwist. Iets waarvoor trouwens nooit iemand de consequenties heeft hoeven te dragen. Ook erg is dat in sommige gevallen het belastinggeld besteed is aan de verkeerde doelen. Dat is natuurlijk een politieke mening en daar hoeft niet iedereen het mee eens te zijn. Gelukkig worden er daarnaast ook prima prestaties door het college en haar ambtenaren geleverd. Het valt echter op dat die zich voornamelijk concentreren in de portefeuilles van Klaas Jan van der Bent (CU) en Gerard Mostert sr. (CU).

Verkeerde besluiten

KiesKatwijk zit in elk geval niet te wachten op het volbouwen van het voormalig Vliegkamp Valkenburg, of op een Rijnlandroute die alleen ter hoogte van onze gemeente in de vorm van een bovengronds riool wordt uitgevoerd. Faciliteren van de huisvesting voor een enorme concentratie arbeidsmigranten op een industrieterrein vinden wij niet verstandig. Ook een permanent AZC hoort niet in een gebied waar geen woonbestemming voorzien is. Dat is jammer voor een burgemeester die punten wil scoren, maar de gemeenteraad is volgens ons ingezworen op het algemeen belang.

Alternatieven

Het gebied op de Willem van de Berghstichting, waar vroeger de huisvesting van verzorgend personeel stond, is vele malen beter geschikt voor een AZC. En de voormalige gebouwen van de Marine kunnen veel beter benut worden voor Unmanned Valley Valkenburg. Het zwembad hadden we liever in het geografische centrum gehad. Daar had de bouw ook vele miljoenen goedkoper kunnen plaatsvinden. En ja, wat ons betreft zou de nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek prima in de centrum van het zeedorp kunnen. Maar helaas moeten we constateren dat daar geen ruimte is en dat de verbouw van bestaande panden veel te duur is en veel te veel risico’s met zich meebrengt. Dan moet je wijsheid tonen en een plan B uit de kast trekken.


Visserijschool als plan B

KiesKatwijk heeft voor dat plan B altijd de locatie Visserijschool als eerste voorkeur gehad. Daar waren drie motieven voor: het gebouw is prima en relatief eenvoudig geschikt te maken, zeker ook voor het multifunctioneel gebruik met andere partners. En daarnaast is het ook op voorhand de goedkoopste oplossing in vergelijking met elke andere vestigingsplaats in het centrum. Tenslotte vinden we het van groot belang dat de Visserijschool een maatschappelijke functie krijgt. Een aantal argumenten voor dat laatste zijn recent nog naar voren gebracht in een petitie vanuit de bevolking.

Je kunt niet altijd je zin krijgen

Wij geven dus toe dat voor de bibliotheek een locatie in het centrum het meest wenselijk is, maar niet tegen elke prijs. Dit wil bovendien niet zeggen dat een locatie die net buiten het centrum ligt niet ook uitermate bruikbaar kan zijn. Ook buiten het winkelcentrum kan er veel synergie ontstaan in combinatie met partners c.q. deels met andere partners dan nu voorzien is in de Noordzeepassage. De Visserijschool kan een educatief centrum worden in samenwerking met wijkverenigingen, inburgeringsinstanties, K&O en onderwijsinstellingen. Een zaaltje kan door de muziekschool en ook voor culturele uitvoeringen worden gebruikt. Voor de muziekschool is de locatie Visserijschool om meerdere redenen echt verre te prefereren boven een vestiging in het winkelcentrum.


Buikpijn

Maar zoals de VVD wel eens eerder opgemerkt heeft “het college jengelt als een verwend kind door”. Men wil dus letterlijk koste wat het kost een Noordzeepassage snoepje scoren. Dat wordt vast buikpijn straks.

Een langlopende soap

Het is verstandig in deze langlopende soap hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Het gaat er primair om een locatie te vinden voor de bibliotheek “nieuwe stijl”. De muziekschool is alleen maar in beeld gekomen omdat de Noordzeepassage teveel meters heeft voor een bieb alleen. Het beschikbare budget is ook niet bedoeld voor ondersteuning van de middenstand of om een boekenzaak of lunchroom van de grond te krijgen. Als dat zo uitkomt en er ontstaat een win-win situatie, des te beter. Maar de opgave bestaat er in de eerste plaats uit om een bibliotheekgebouw te realiseren.


Geen bibliotheekgeld naar een vastgoedexploitant

De locatiekeuze is een afwegingsproces waarbij men verschillend kan denken over wat het zwaarste moet wegen. Het college geeft de indruk hiermee vooral de leegstand in het centrum te willen aanpakken. Het bibliotheekbudget is echter niet bedoeld om de problemen van vastgoed exploitanten op te lossen. Het is bovendien aannemelijk dat deze leegstand op enige termijn op normale wijze (marktmechanisme, lagere huren, aantrekkende economie) wordt opgelost. Nogmaals het belang voor de bibliotheek moet voorop staan.

Gebouw Noordzeepassage moeilijk geschikt te maken

Verder is het centrum qua locatie misschien te prefereren, maar het voorgestelde gebouw is absoluut niet voor die functie ontworpen. Achteraf ombouwen leidt tot onoverkomelijke bezwaren van allerlei aard, tot enorm hoge kosten en geeft meestal een suboptimaal resultaat. Het geeft te denken dat er geen financiële vergelijking is gemaakt tussen de Visserijschool en de centrumlocatie. KiesKatwijk heeft daarom gevraagd maar het college van B&W weigert hier op in te gaan.

Slecht onderhandelingsresultaat

We zijn bovendien van mening dat de gemeente veel teveel betaalt voor de Noordzeepassage. De prijs is bepaald op een mogelijke commerciële waarde in een uiterst gunstig economisch klimaat. Dat is de werkelijkheid niet, de prijs voor maatschappelijk vastgoed zou hier leidend moeten zijn. Het feit dat de eigenaar graag van de locatie af wil spreekt boekdelen. De eigenaar heeft een probleem met de verhuur en dat probleem lost de gemeente nu voor hem op. Dat voordeel komt echter niet terug in een lagere aankoopprijs. Hier heeft de gemeente dus niet het onderste uit de kan gehaald. Er is heel erg slecht onderhandeld. Jammer ! In de tijd van Koos van Dijk zou dat niet gebeurd zijn. Je moet nooit gaan winkelen als je hongerig bent want dan kom je met te dure dingen thuis.


Een sprong in het duister

Daarnaast zijn er zoveel risico’s en open eindjes dat het volkomen onverantwoord is om op basis van de huidige informatie een stap te zetten waarvan geen terugkeer meer mogelijk is. Als we nu ja zeggen wordt stoppen straks (nog) duurder dan doorgaan.

Conclusie: te duur, teveel risico’s, geen plan B

De handelswijze van het college om op dit moment, zonder voldoende informatie te hebben, een poging te doen een doorbraak te forceren voor een project dat alles in zich heeft om een ramp te worden wordt door ons afgewezen als volkomen onverantwoord en zelfs amateuristisch.

We gaan geen traject in waarbij het net als bij het s.s. Rotterdam destijds “straks duurder is om te stoppen dan om door te gaan”. De verlate poging om ons via een budget van 2 ton te binden en de fuik in te duwen is doorzichtig.

Het kost teveel, er zijn nog teveel onbekende variabelen en er kleven teveel en te grote risico’s aan. Dat is het niet waard. Er wordt bewust geen vergelijkingsmateriaal of benchmark gepresenteerd. Voor de aankoopprijs van de Noordzeepassage kun je vier of vijf Visserijscholen kopen. En de verbouw daarvan is ook nog eens eenvoudiger.

Er is momenteel niets te kiezen. Terwijl het op voorhand duidelijk is dat elk plan B aantrekkelijker zal zijn. De voorgestelde route is een brug te ver. Laten we leren van Montgomery en de Slag om Arnhem. En als dat verhaal bij u een beetje weggezakt is dan kan er ook geleerd worden van het recente vastgoeddrama bij ROC Leiden. Laten we de voetjes op de vloer houden. Deze tunnelvisie heeft alles in zich om tot een grootse mislukking te leiden, met enorm veel schade en mogelijk zelfs (politieke) slachtoffers. Waarom zouden we dat risico willen aangaan ?

Anna Marie van der Plas
Jacco van Duijn
Jaap Haasnoot1 opmerking:

  1. Er is toch,veel dichter bij het centrum,nog een school,ik meen de volksuniversiteit,pak hem beet 100 meter van het centrum af.

    BeantwoordenVerwijderen

Social Icons


Featured Posts