27 december 2016

Eerste mijlpaal voor Unmanned Valley ValkenburgEen van de belangrijkste speerpunten voor KiesKatwijk is vanaf het begin aan het voorkomen van de snode plannen met het voormalige Vliegkamp Valkenburg geweest. Onder de valse vlag van het zogenaamd oplossen van een huisvestingsprobleem is een zeer klein gezelschap van hotemetoten jarenlang bezig geweest hun ego, ambitieverslaving en andere persoonlijk gekleurde belangen te bevredigen. Ik geef u een tip, met name burgemeesters die vroeger wethouder zijn geweest zijn figuren om in de gaten te houden.

Koekhapperij

Uiteindelijk draait het natuurlijk vooral om geld, carrières  en commerciële belangen. Opmerkelijk daarbij is hoe weinig de bevolking betrokken is, of anders gezegd hoeveel van de koekhapperij achter gesloten deuren plaatsvond en plaatsvindt. Zeer recent weer is er in de regio Leiden een complete regionale omgevingsvisie  (“Hart van Holland”)  in elkaar gedraaid zonder dat de betrokken gemeenteraden er ook maar enige invloed op hebben kunnen uitoefenen. En o wat een verrassing, Unmanned Valley Valkenburg wordt hierin niet eens genoemd. De gemeenteraden mogen aan het einde van het proces bij het kruisje tekenen. Het doel is om de politieke doelstellingen van enkele hotemetoten van een democratisch gekleurd vernisje te voorzien. Overigens grappig en tevens bemoedigend dat UnmannedValley wel in de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is opgenomen.


Hotemetoten

Ondanks dat we in Nederland in naam een democratie hebben is het zo dat sommigen oneindig veel meer macht en invloed hebben dan gezond is voor de samenleving. De lijstjes van meest invloedrijke of machtigste mensen van Nederland of in de regio die traditiegetrouw aan het einde van het jaar worden gepubliceerd bevestigen dat. Sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Het zijn daarbij niet zozeer de kwaliteiten van de betrokken personen die de doorslag geven maar vooral de positie die men heeft is bepalend. Verschil in (machts)positie is op zichzelf geen probleem maar wordt wel een probleem als er sprake is van onvoldoende correctiemechanismen of gebrek aan tegenmacht. De organisatie Economie071 die is opgericht om de economische positie van onze regio te versterken presteert het om Unmanned Valley Valkenburg bewust dood te zwijgen. De hotemetoten zijn dus effectief. Treurig is dat.

Charlatans en domoren

Tegenwoordig wordt de groep van meer invloedrijke mensen ook wel aangeduid als “de elite”. Er zijn helaas oneindig veel voorbeelden te geven van mensen in deze categorie die de verleiding niet konden weerstaan en die zichzelf en/of hun relaties verrijkt hebben of op oneerlijke wijze van voordelen hebben voorzien. Alles in psychologie, en het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Die sterke schouders worden zeldzamer en dat is een buitengewoon ongewenste situatie want het resulterende maatschappelijke klimaat schept de ruimte voor allerlei gevaarlijke charlatans, van de kwaadaardige Wilders en Plasmans tot de goedwillende domoren van code Oranje.

Pluimstrijkerij

Met name burgemeesters zijn kwetsbaar, ze worden door mensen op een voetstuk gezet en krijgen weinig kritiek maar wel veel pluimstrijkerij te verduren. Raadsleden en wethouders komen en gaan, maar de burgemeester blijft meestal wat langer op zijn post. Dat levert een kennisvoorsprong op. Blijf dan maar eens met de voetjes op de vloer. En juist in die positie van burgemeester is er sprake van onvoldoende tegenmacht. Een wethouder kun je wegsturen of niet voor een nieuwe periode benoemen. Een burgemeester wordt niet door de inwoners gekozen maar aangewezen door een Koninklijk Besluit.

Knipmesgedrag

In situaties waarin gemeenteraden zich kenmerken door knipmesgedrag en wethouders door slappe knieën kan een burgemeester enorm veel regelen en ritselen. Dat is zeker het geval wanneer er in colleges sprake is van een intellectueel overwicht van een burgemeester. En als er dan coalities kunnen worden gesloten met soortgenoten in de regio of bij de provincie dan zijn de rapen gaar of beter gezegd dan wordt het volk een kool gestoofd. En dat is precies wat er gebeurd is in de casus van het Vliegkamp Valkenburg. Het Katwijks belang is bij voorbaat ondergeschikt gemaakt aan andere belangen.

Dit geeft de burger moed

Na een langdurige impasse, waarin de Projectlocatie Valkenburg er niet in geslaagd is om met een houdbare businesscase te komen voor het door de gemeenteraad van Katwijk in de vorige collegeperiode aangenomen Masterplan, is er nu een doorbraak. Op 12 januari gaat de gemeenteraad van Katwijk praten over het opstarten van Unmanned Valley Valkenburg. Dat is een bijzonder heuglijk moment voor de b.v. Nederland waarvan wij allen aandeelhouder zijn. Het is ook een belangrijk moment voor Katwijk en de regio. Maar het meest verheugend vind ik dat een minderheid van hotemetoten die hun eigen (groeps)belang boven het algemeen belang stellen dit niet hebben kunnen tegenhouden, ondanks alle verwoede pogingen die daartoe in het werk zijn gesteld. Dat geeft de burger moed.

KiesKatwijk gaat daarom vol vertrouwen het nieuwe politieke jaar 2017 in. Wij wensen u en de uwen al het goede.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts