9 januari 2017

KiesKatwijk wil overheidssteun voor Leidsch DagbladKiesKatwijk gaat donderdag 12 januari een motie indienen in de gemeenteraad van Katwijk als reactie op de grote bezuinigingen die ophanden zijn bij de regionale kranten van het TMG concern. Bij het Leidsch Dagblad krijgt een kwart van de redactie ontslag. En dat terwijl men al ettelijke afslankingen achter de rug heeft. 

Zonder de waakhond van de vrije pers wordt onze democratie een lege huls. Het eerste wat dictators doen na een staatsgreep is de vrije pers afschaffen. Dat is niet voor niks.

Als deze reorganisatie doorgaat wordt de krant hooguit een doorgeefluik van persberichten net zoals sommige huis aan huis bladen dat doen om de lege ruimte tussen advertenties te kunnen opvullen. Denkt u dat er dan nog kritische geluiden zoals het onderstaande in de krant zullen verschijnen ?Een betrouwbare informatievoorziening wordt steeds belangrijker in een complexe maatschappij waarbij beïnvloeding en manipulatie via nepnieuws of via desinformatie steeds vaker voorkomt. Mensen moeten voor het nieuws en de duiding daarvan niet afhankelijk worden van Facebook om het maar eenvoudig te zeggen.Steun aan het bedrijfsleven is geen nieuw fenomeen. Via het economisch beleid steunen gemeenten het bedrijfsleven op allerlei manieren. Net zoals we in dat verband enorme bedragen in de fysieke infrastructuur investeren kan het ook zinvol zijn om in de informatie-infrastructuur te investeren als dat zoals hier een maatschappelijk doel dient. Om dezelfde reden zijn gemeenten ook bereid om miljoenen te investeren in bibliotheken.

Uiteraard kan directe of indirecte steun alleen plaatsvinden als er waterdichte garanties en voorwaarden zijn dat we niet aan staatssteun van bedrijven doen. Ook moeten we voorkomen dat de vrijheid of onafhankelijkheid van de pers in het geding zou komen. KiesKatwijk wijst er op dat de lokale pers al zonder problemen gesteund wordt via inkoop van advertentieruimte voor gemeentepagina’s. Ook de lokale en regionale omroepen ontvangen forse subsidies.

Om de mogelijkheden voor steun aan de regionale pers te onderzoeken is nader onderzoek noodzakelijk. Omdat eventuele ondersteuning van de regionale schrijvende pers ook op die schaal zou moeten plaatsvinden zouden we dat onderzoek graag bij het samenwerkingsverband Holland-Rijnland willen neerleggen. KiesKatwijk vraagt daarom via onderstaande motie aan het college van B&W om dit verzoek in dat samenwerkingsverband te bespreken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts