27 januari 2017

Unmanned Valley Valkenburg gaat van startDonderdag 26 januari 2016 was een historische dag want in de raadsvergadering van de Katwijkse gemeenteraad werd het besluit genomen om te gaan starten met de ontwikkeling van Unmanned Valley Valkenburg (UVV). 

Dit is mogelijk geworden omdat wethouder Klaas Jan van der Bent met een hele reeks partijen die een vinger in de pap hebben een compromis had bereikt. Katwijk mocht met UVV beginnen als er maar niet gemorreld werd aan “oude afspraken” om in dit gebied ook 5000 woningen te realiseren. De gemeente Leiden speelde nog eenmaal de Judas door in een provinciale vergadering op 18 januari jl. met een treurig stemmend reactionair en in zekere zin ook immoreel verhaal te komen. Men wil de samenleving UVV onthouden op grond van verkeerd begrepen en nogal plat eigenbelang. Het is een oud spelletje van Leiden.


Wat er aan vooraf ging

Deze casus kent een lange en ingewikkelde voorgeschiedenis. Nadat in 2006 de Marine Luchtvaardienst was wegbezuinigd (heel erg dom met de kennis van nu) en het terrein in handen kwam van de voorganger van het Rijksvastgoedbedrijf ontstond er een interessante dynamiek. Allerlei figuren, instanties en groeperingen sprongen gretig op deze interessante kluif. Zoals gebruikelijk stonden vooral geld (hebzucht), aanzien (ijdelheid), macht en carrières (narcisme) centraal. En zoals dat gaat werden die gecamoufleerd met maatschappelijk en sociaal aanvaardbare doelen, of zeg maar alibi’s of rookgordijnen.

Dealtjes

Er werden kongsi’s en bondgenootschappen gesmeed. Plannetjes en strategieën werden in elkaar gedraaid. Deals werden gesloten in de trant van: “als jij hieraan meewerkt dan zorg ik dat project X door ons wordt gesteund en betaald”. De slagzin was “eerst bewegen, dan bouwen”. Er werd subtiel gechanteerd en wie niet meewerkte werd buitenspel gezet. Heel veel dure bureaus gingen een goede boterham verdienen om de plannetjes van een vertrouwenwekkende onderbouwing te voorzien. De bevolking die de rekeningen betaalde werd uiteraard van dat alles onkundig gehouden.

Soap

Het gebeuren speelde zich af in dure restaurants, in de wandelgangen van vergaderingen van Holland-Rijnland en in de werkkamers van de hoofdrolspelers. De volksvertegenwoordiging met het CDA in het centrum liet zich in meerderheid graag buitenspel zetten en conformeerde zich met overgave aan hun leidsmannen. Het hoogtepunt van deze activiteiten vond plaats in de vorige collegeperiode waarin een onbekwame VVD wethouder als een soort trekpop functioneerde in een soap waarbij Katwijk veel schade werd toegebracht.

Regisseurs

Maar in het centrum van deze soap waren er drie hoofdpersonen die aan de touwtjes trokken. Dat waren de burgemeesters van Katwijk en Leiden en de directeur van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Maar ook gedeputeerden van de provincie en hun paladijnen moeten hier niet uitgevlakt worden. Daarnaast waren er natuurlijk lobbygroepen als Bouwend Nederland met hun sterke CDA verwantschap.

De rol van de gemeente Leiden

En qua politieke partijen speelt ook de PvdA, die provinciaal gedomineerd wordt door een Leidse Lobby, hier een opvallende rol. Lang geleden al werd die rol ingevuld door de regent Tjeerd van Rij, de man die later als dominant toezichthouder ROC Leiden naar de ondergang zou leiden. Het Leidse bestuur heeft last van ambitieverslaving, men wil zo graag een echt grote stad zijn. Bestuurders zijn vaak ijdeltuiten en macht is verslavend. Ach het ziektebeeld is wel duidelijk. 


Na Tjeerd van Rij heeft zijn paladijn Ron Hillebrand zijn rol in Valkenburg-gate overgenomen. Inmiddels is hij statenlid en konden we in de eerder genoemde provinciale vergadering genieten van leugenachtige interventies van zijn kant, in relatie met één-tweetjes met de Leidse VVD wethouder Laudy. Deze was op pad gestuurd om het verhaal van zijn baas af te steken. En nee, die baas is niet de Leidse gemeenteraad. Die wil springende koeien in een groene Oostvlietpolder. Dus we mogen aannemen dat ze dezelfde viervoeters ook in de groene Valkenburgse Polders gymnastische oefeningen willen laten doen. De Tjeerd van Rij van deze tijd heet sinds 2003 Henri Lenferink. Als voormalig wethouder wil hij geen lintenknipper zijn en hij stuurde Laudy het veld in om het vuile werk te doen.

“People ain’t no good” zingt Nick Cave geheel toevallig door de luidsprekers van mijn computer. Ik ben geneigd hem gelijk te geven.

Hoe het in Katwijk verder ging

Na alle voorbereidende beschietingen werd in Katwijk uiteindelijk een Masterplan goedgekeurd waarin 5000 woningen waren ingetekend. Een droombeeld dat natuurlijk in zuivere vorm nooit werkelijkheid zou kunnen worden. Dit omdat de min of meer onzichtbare hand van de markt bepaalt wat er gebouwd gaat worden. Met de manier waarop het hele geval in elkaar gestoken was zou een ordinaire Vinexwijk de meeste kans op succes hebben gehad.

Ondernemertje spelen

De Stuurgroep PLV, een geheimzinnig genootschap waarin de hoofdrolspelers ver weg van de volksvertegenwoordiging hun plannetjes uitbroedden, zou een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) in elkaar draaien waarin alle relevante zaken zouden worden geregeld om het Masterplan de gaan uitvoeren. Saillant detail was dat twee overheidspartijen, de gemeente Katwijk en het RVB, in een bepaalde formule met elkaar als risicodragende partners en als projectontwikkelaar zouden optreden. Dat heet in de volksmond “ondernemertje spelen met belastinggeld”.

 Onhaalbaar

Een paar jaar geleden sprak ik een voormalige commandant van het Vliegkamp Valkenburg. Hij vertelde mij dat hij de woningbouwplannen altijd als onhaalbaar had beschouwd vanwege de enorme kosten die je zou moeten maken om dit moerasgebied woonrijp te maken. Met terugwerkende kracht heeft hij gelijk gekregen. De stuurgroep PLV is er niet uit gekomen. De plannen die ze hadden gemaakt zijn ondanks de peperdure adviezen van bureaus door het Rijk in de prullenmand gedeponeerd. Een afgang van jewelste.

Het bleek helemaal niet toegestaan dat het Rijk hier risicodragend de hobbyplannetjes van het RVB gaat uitvoeren. De immorele opzet om belastingen via ingenieuze constructies te ontwijken en om de volksvertegenwoordiging opzij te zetten via louche bv’tjes bleek niet levensvatbaar. Het plan heeft de gemeenteraad van Katwijk nooit meer bereikt.

Inmiddels zijn er wel al vele miljoenen aan overheidsgeld in de onhaalbare droom van de sleutelspelers van deze soap gestopt. Een parlementaire enquête is hier zeker op zijn plaats. De zaak zat na deze ontwikkeling muurvast. Het is dus niet de gemeente Katwijk die heeft getraineerd maar het is de stuurgroep PLV die er niet in geslaagd is om een haalbaar uitvoeringsscenario voor het masterplan te maken. Aan wie of aan welke omstandigheden dat te wijten is zal nader onderzoek moeten uitwijzen.


Unmanned Valley

Parallel aan deze ontwikkelingen kwam recent het initiatief van Unmanned Valley steeds nadrukkelijker in beeld. KiesKatwijk heeft in het verleden al gepleit voor luchtvaartgebonden industrie op het Vliegkamp. Dit in combinatie met recreatie c.q. een groene buffer en mogelijk de functie van een zakenvliegveld. Uiteraard past hierin ook het zweefvliegen heel prima. Het spreekt vanzelf dat wij vol hebben ingezet op steun aan het Unmanned Valley initiatief. Lees dat bijvoorbeeld HIER.

Het RVB heeft actief geprobeerd om die route te saboteren door het hele nagenoeg nieuwe vliegveld te slopen op een moment dat de toekomst van het gebied nog helemaal niet uitgekristalliseerd was. Woningbouw was lucratiever. Hoezo maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ? Dit is gewoon vandalisme en er zijn miljoenen mee het afvoerputje in gegaan. 

In nagelnieuwe hangaars werd jarenlang wegenzout opgeslagen door het RVB: alles kaputt !


Wordt vervolgd

Omdat het hier een ingewikkelde zaak betreft die veel aspecten heeft en het verhaal niet te lang mag worden leg ik in de volgende blog precies uit wat onze motieven waren om op 26 januari het voorstel van het college te steunen. In dit voorstel wordt aangestuurd op een combinatie van 5000 woningen en Unmanned Valley in het betrokken gebiedGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts