16 februari 2017

Dorpspolitiek in KatwijkDominee, notaris en burgemeester

Katwijk is te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet zei iemand laatst in mijn omgeving. Er is hier nog teveel dorpspolitiek hoorde ik, terwijl we meer behoefte hebben aan professionaliteit en aan modern bestuur met een strategische blik. We zitten in Katwijk dus blijkbaar nog iets teveel in de primitieve heikneuterige sferen en culturen van vroeguh. Vroeger regelden de dominee, de notaris en de burgemeester de zaakjes in de gemeente onder het genot van een goed glas en een bolknak. 

Tegenwoordig is alleen de ambiance een beetje veranderd, er zijn nu politieke partijen en voetbalverenigingen die een businessclub of skybox hebben. Op deze plaatsen wordt het nuttige met het aangename verenigd. Als de politiek zich daarmee teveel vermengt komen we op een hellend vlak.


Bord in het gezichtsveld

Zo mochten we laatst meemaken dat een volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad zijn stinkende best aan het doen was om een verkeersrotonde bij een plaatselijke neringdoende in beheer te geven. Deze ondernemer had grootse ideeën om op deze rotonde met de nodige bebording goedkoop reclame te kunnen maken voor zijn producten. Als tegenprestatie zou hij wat onverkoopbare plantjes en bloemen inzaaien op de locatie. Het lijkt een onschuldige actie van dit raadslid maar over het onderliggende principe is het nodige te zeggen. Deze bordjes dienen in ieder geval geen algemeen belang, in tegendeel ik vind het een vorm van horizon- en normenvervuiling.

Kleine krabbelaar en klein bier

Nu zult u zeggen dat dit een gevalletje klein bier is. Dat zal zo zijn want meer als een biertje zal er niet in dit opzetje geïnvesteerd zijn. Maar zoiets kan van kwaad tot erger gaan. Een gemeenteraadslid is natuurlijk in het algemeen een kleine krabbelaar, maar voor een wethouder of burgemeester geldt dat minder. Zij hebben aanzienlijke bedragen of privileges te vergeven. Daarom is het als wethouder of burgemeester niet zo moeilijk om bevriend te raken met bouwers of andere neringdoenden die afhankelijk zijn of voordeel kunnen hebben van de goedgunstigheid van een lokale machthebber.


Arbeidsmigranten een gratis conciërge

Zo heeft “de gemeente” er alles aan gedaan om in op het industriegebied Katwijkerbroek woongelegenheid voor arbeidsmigranten te scheppen. Men heeft de wetgeving creatief omzeild, alle bewoners tegen zich in het harnas gejaagd en een gratis conciërge aangeboden aan de commerciële ondernemer die het wooncomplex neerzet en gaat exploiteren. Een lokale ondernemer die zijn grondbezit hier lucratief kan inzetten spon hier garen bij. En de lokale ondernemers die liever een goedkope arbeidsmigrant inzetten dan een lokale inwoner werden hiermee prima bediend. Het ondernemershuis is een hoofdstuk dat ik nog even gesloten laat maar ook hier kun je je afvragen of de investeringen voldoende maatschappelijk rendement zullen opleveren.

Scholen geen gratis conciërge

Hoe dat bij de huisvesting van arbeidsmigranten zit mag u zelf zeggen. De gemeenschap betaalt in ieder geval de uitkeringen van de mensen die anders het ongeschoolde werk van de arbeidsmigranten hadden kunnen doen. Jongerenhuisvesting is een onbekend begrip in Katwijk maar voor arbeidsmigranten wordt qua huisvesting wel goed gezorgd. Landelijk gaan er nu stemmen op om de oneerlijke concurrentie van goedkopere buitenlandse arbeidskrachten aan banden te leggen. Een meerderheid van de gemeenteraad in Katwijk ging echter destijds gewillig mee met het voorstel dat zomaar in een businessclub ontstaan zou kunnen zijn. Waarom denkt u dat er straks zoveel mensen op de PVV gaan stemmen ?   Persoonlijk vind ik deze casus op zijn minst een vorm van eenzijdige belangenbehartiging.


Het onderwijspersoneel zit in de hoek waar de klappen vallen, ik heb ze onze frontsoldaten genoemd. Met veel te grote klassen, en met ongelooflijk veel diversiteit in de klas, moeten ze elke dag prestaties leveren met te weinig middelen en onvoldoende ondersteuning. KiesKatwijk heeft tweemaal een poging gedaan om ook (onder voorwaarden) gratis conciërges aan het basisonderwijs ter beschikking te stellen. Dat zou in ieder geval meer evenwicht in de zaak gebracht hebben. 

Geen enkele partij in de gemeenteraad zag hier brood in. Het smoezenboek werd vol opengetrokken. Voor elke oplossing werd een probleem bedacht, en er werden beschuldigingen geuit dat KiesKatwijk zijn huiswerk niet had gedaan. En dus hoefde de wethouder niet actief te worden. 

Men betaalt dus blijkbaar liever een uitkering aan een 45plusser dan dat men er wellicht iets bijlegt om daarmee een groot maatschappelijk probleem te tackelen. Vergelijk dat eens met de kwestie van de arbeidsmigranten.

Cliëntelisme

Je kunt het hierbij hebben over de inhoud van de zaak maar ook over de manier waarop dit soort voorstellen tot stand komt. Integriteit, cliëntelisme, besef wat het verschil is tussen algemeen belang en particulier belang, gevoel voor democratische verhoudingen en een open democratische bestuursstijl of –houding zijn elementen die je in de discussie over dit soort zaken kunt aanroeren. Je moet het ook hebben over het strategisch belang van de gemeente Katwijk en haar inwoners op de wat langere termijn. Ik ga dit nu even niet doen maar het is wel duidelijk dat de typische dorpspolitiek zo zijn tekortkomingen heeft op deze terreinen.

Democratisch besef

Wel wil ik in dit verband iets zeggen over het democratisch besef in onze gemeente. Het college van B&W heeft besloten dat een groepje burgers (het Q-team) mag beslissen over de tijdelijke invulling van het gebied Duinvallei in Katwijk. Er zijn wel wat spelregels en de belangrijkste is dat initiatiefnemers de zaak zelf moeten financieren. KiesKatwijk vond dat een leuk experiment. De gemeenteraad werd echter geheel buiten spel gezet. Het Q-team adviseert aan B&W en die laatste zeggen aan het eind van de rit ja of nee. Nogmaals geen bezwaar, maar vooral niet omdat het een tijdelijke invulling betreft en het budgetrecht van de raad niet wordt aangetast.

We see it through the fingers

De bestemming van het gebied Duinvallei was een van de speerpunten in het programma van KiesKatwijk. In 2014 hebben we al gezegd dat daar naar ons idee een permanent parklandschap (boven een ondertunnelde N206) moet komen met ruimte voor een evenemententerrein. Dat evenemententerrein schijnt trouwens al in het vorige college door een CDA-wethouder aan de Oranjevereniging beloofd te zijn hoorden wij laatst. Of die belofte in een businessclub is gedaan vermeldt het verhaal niet. En nu is het allemaal weer anders. Die geschiedenis is dus ook dorpspolitiek pur sang, maar KiesKatwijk sees it through the fingers. Waar we even op willen inzoomen is het volgende.

Warhoofden en vrije meningsuiting

Enkele warhoofden hebben ons kwalijk genomen dat we in deze blog en in de Katwijksche Post hebben laten weten dat ons standpunt nog steeds is dat er een permanent park in Duinvallei zou moeten komen. Wij meenden dat advies onder de aandacht van alle betrokkenen te moeten brengen nu er binnenkort over geadviseerd en beslist gaat worden. De kern van democratie is transparantie en het open maatschappelijk debat. Daarom is een onafhankelijke pers ook zo belangrijk. 

KiesKatwijk rijdt het Q-team hiermee op geen enkele manier in de wielen. Ze kunnen ons advies serieus bekijken of het terzijde leggen. Die vrijheid is er uiteraard. Net zoals KiesKatwijk de vrijheid heeft om haar mening onder de aandacht van hen of van andere medeburgers te brengen. Vrije meningsuiting staat in de grondwet en er is geen besluit genomen om die in de kwestie Duinvallei even af te schaffen.

Corporatisme

Als ik er goed naar kijk dan is het leggen van een advies- of beslisbevoegdheid in handen van een niet op democratische wijze samengesteld gezelschap burgers strikt genomen ondemocratisch. Het klinkt op het eerste gezicht wel lekker modern “de bevolking mag het zeggen”. Maar de praktijk is dat een onduidelijk gezelschap de dienst gaat uitmaken. Ik kan een lijstje namen zien maar ik weet niet op welke grond die mensen zijn benoemd. Ik weet ook niet in hoeverre ze representatief zijn voor de “volkswil”, hoe er contact wordt onderhouden met de omliggende wijken, of de wijkbewoners ook wat mogen zeggen en op welke wijze er verantwoording wordt afgelegd aan de medeburgers.

Strikt genomen is het een achterkamertjesgebeuren. Historici moeten voor de grap eens kijken naar het corporatisme dat bijvoorbeeld door Mussolini werd omarmd. Maar ik heb al gezegd dat ik daar niet zo zwaar aan til in dit geval. Maar als er vervolgens mensen met concurrerende ideeën of mensen zonder ideeën ons de mond willen snoeren dan is er toch iets grondig mis met hun democratisch besef. In zo’n omgeving kan dorpspolitiek van de slechte soort dus prima blijven functioneren.

Fatsoen

Als er dan ook nog bij gezegd wordt dat het “onfatsoenlijk” zou zijn om een mening te ventileren dan is er ernstig reden om deze mensen terug te sturen naar de schoolbanken. Ten eerste zouden ze er een verplicht programma burgerschapsvorming moeten volgen. Vervolgens mogen ze van mij 1000 strafregels schrijven: “Het is onfatsoenlijk om de vrije meningsuiting te willen frustreren”. Inleveren bij de schoolconciërge.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts