29 mei 2017

Katwijk gooit miljoenen over de balkHet kan stukken goedkoper

Donderdag staan er twee voorstellen op de agenda van de gemeenteraad die vele miljoenen euro’s kosten. In dit geval gaat het over de huisvesting van ambtenaren en over de huisvesting van een nieuwe bibliotheek. KiesKatwijk is van mening dat hier miljoenen over de balk worden gesmeten. Niet omdat die huisvesting onnodig is, maar omdat het op een verkeerde manier wordt aangepakt. Het kan allemaal stukken goedkoper. En als het bij de serieus grote investeringen al fout gaat wat dan te denken over de minder opvallende zaken. 


De gemeente heeft een gat in haar hand en de belastingbetaler mag het betalen. Dat klinkt nogal zwaarmoedig maar ik zal u uitleggen hoe het werkt.

Eerst doen, en dan pas nadenken

Het gaat net als bij uw buurman. Als die weer eens een nieuw speeltje (I-pad of auto) denkt nodig te hebben wordt er eerst besloten om te kopen. Pas daarna worden de argumenten verzameld om zichzelf en anderen te overtuigen van de noodzaak van die aankoop. Dat is een vorm van emotiepolitiek. Ten eerste wordt niet onderzocht of die impulsaankoop echt noodzakelijk was en vervolgens wordt ook geen objectieve vergelijking gemaakt tussen alternatieven. Er wordt ook niet gekeken naar consequenties. Die grotere auto blijkt veel duurder in het gebruik en past ook niet in de garage.


Het speeltje van de wethouder

Zo gaat het bij de gemeente ook. Een zwembad ergens in de wei is veel goedkoper. Maar dan heeft de toerismelobby geen zwemparadijs voor haar klanten. Maar zijn die extra kosten afgewogen tegen het extra nut voor de inwoners ? En is er wel extra nut ? Stel dat je samen met de regio Leiden een megazwemparadijs in combinatie met een grote ijsbaan had kunnen realiseren ? Qua energiebesparing een prachtige uitdaging. Of waarom het zwembad niet in Valkenburg gebouwd en de bestaande zwembadlocatie herontwikkeld ? Allemaal niet onderzocht, en misschien hebben we daardoor enorme kansen gemist.

Maatschappelijke kosten

Zowel bij het zwembad als bij de verbouwing van het gemeentehuis is er niet gekeken naar de maatschappelijke kosten. Wat zijn de consequenties in termen van parkeren en verkeersbewegingen ? Dat kost veel extra geld maar het levert ook maatschappelijke kosten op, b.v. verminderde leefbaarheid of gezondheidsschade door fijnstof. Je verwacht bij een gemeente met meer dan 60.000 inwoners een rationele benadering die uitstijgt boven het niveau van het aankoopbeleid van uw buurman. Maar niets is minder waar.

Impulsaankoop

Zowel bij de huisvesting van de bibliotheek als bij de huisvesting van ambtenaren is er in feite sprake van een soort impulsaankoop. Vervolgens zitten we met de peperdure consequenties van die emotiepolitiek. Natuurlijk willen we de hoofdvestiging van de bibliotheek graag in het centrum van het zeedorp. Maar toch niet tegen elke prijs ? Als het te duur wordt dan moet je inleveren op je eisenpakket, dat zal zelfs uw buurman snappen. De gemeente snapt dat niet.

Gekke capriolen

Keer op keer verft het gemeentebestuur zichzelf in de hoek. De gekste capriolen zijn vervolgens nodig om de wensdroom van het college van B&W toch nog mogelijk te maken. En kosten zijn natuurlijk geen bezwaar. Het aankoopbedrag voor de totaal ongeschikte Noordzeepassage is al vele miljoenen te hoog. Alleen KiesKatwijk heeft hier vraagtekens bij gezet. En dan begint het verbouwcircus pas met tal van risco's en problemen. Jarenlange en peperdure onderzoeken zijn nodig om een bochtig pad te bewandelen waarvan eigenlijk tevoren al duidelijk is dat dit in een moeras gaat eindigen.

 Drijfzand

Weet je wat we trekken de muziekschool bij de bibliotheek. Een paar ton aan onderzoek verder: nee we doen toch maar een halve muziekschool. Maar het ging toch over een bibliotheek met een zaaltje ? En zo gaat het dan steeds verder de tunnel of de fuik in. Een meerderheid in de gemeenteraad loopt er braaf achteraan en komt daardoor steeds verder in het drijfzand. Want we gaan het winkelcentrum redden met een bieb. Geld speelt geen rol, aldus wethouder Dagobert Duck.

Waanzinnige overkapping

Bij de voorgenomen verbouwing van het gemeentehuis zie je een zelfde proces. Eerst al een waanzinnige overkapping voorstellen tussen oudbouw en nieuwbouw. Meteen nadat een professional naar dit armzalige idee gekeken had kon het de prullenbak in. Het trieste is dat men in het gemeentehuis er gewoon serieus in geloofde. De veiligheidskleppen en correctiemechanismen om dit soort gekkigheid onderweg uit te schakelen zijn dus buiten werking. En nu weer de fietsonderdoorgang opheffen. Er is bovendien in de buurt geen ruimte om te parkeren. Weet je wat, we gaan de handhaving verscherpen. Je gelooft het niet maar ook hier dus weer dezelfde gekke capriolen als bij de bibliotheek. Ondertussen wordt de kassa steeds leger. 


Amateurisme

KiesKatwijk is dit amateurisme meer dan zat. We zullen dus niet meer instemmen met investeringen waarbij geen alternatieven worden gepresenteerd. We willen een fatsoenlijke afweging kunnen maken tussen extra kosten en de eventuele voor- en nadelen daarvan. We werken niet meer mee aan het realiseren van tunnelvisies.

Als het aannemelijk is dat een bibliotheekvestiging in het centrum niet tegen aanvaardbare financiële en maatschappelijke kosten en risico's te realiseren is moet je op het juiste moment een plan B uit de kast trekken. Bij de huisvesting van RTVKatwijk worden alternatieven betrokken. Waarom niet bij de huisvesting van ambtenaren ? Kan dat echt maar op één manier ? De Nieuwe Soberheid van KiesKatwijk is helaas nog steeds actueel.

Het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur is een van de belangrijke zaken die hier op het spel staan. Hou dus op met knoeien en doormodderen heren burgemeester en wethouders. We hebben recht op professioneel bestuur. En nee, dat impliceert niet dat er weer een blik ambtenaren moet worden opgetrokken. Het gaat hier vooral om gezond verstand bij bestuurders.


9 mei 2017

Seniorenhuisvesting moet meer aandacht krijgen in Katwijk

KiesKatwijk heeft het initiatief genomen om op 21 september 2017 een hoorzitting te laten organiseren door de Katwijkse gemeenteraad over seniorenhuisvesting. Dit is een onderwerp waarmee iedereen, direct of indirect, in zijn leven geconfronteerd gaat worden. Er liggen hier voor de gemeente Katwijk en bijvoorbeeld ook voor Dunavie grote uitdagingen. Wij komen daar later op terug maar hier alvast een link naar een filmpje om te laten zien waarover het gaat:

http://gezondheid.eenvandaag.nl/standalone-player/113413


Toekomstgericht denken is noodzaak

Alleen al in de Hoornes staat een hele verzameling oude flats zonder lift. Denk eens na waar de huidige bewoners mee te maken krijgen als ze straks zo oud zijn dat ze bijvoorbeeld aan een scootmobiel moeten en de trappen niet meer goed op- en afkomen. Daar moeten die bewoners zelf over nadenken, maar ook de gemeentepolitiek en de woningbouwcorporatie moeten er tijdig op inspelen. Realiseren van huisvesting vergt meestal doorlooptijden van een groot aantal jaren en tussen de droom en de daad zit een stuwmeer van bureaucratische en financiële barrières.

Er komt beweging

De opgave om wijken en woningen meer toekomstbestendig en ook duurzamer qua energieverbruik te maken speelt natuurlijk ook buiten Katwijk op dezelfde manier. Daar kunnen we van leren. Elders zijn al concepten bedacht die we hier goed zouden kunnen toepassen.


Een ontwerp van architecte Francine Houben voor Sittard-Geleen
Staatssecretaris Van Rijn heeft vanmiddag de winnaars bekend gemaakt van de eerste ronde van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, selecteerde vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Deze twintig multidisciplinaire teams, die onder andere bestaan uit ontwerpers en zorgprofessionals, krijgen tot september 2017 de tijd om hun ideeën verder uit te werken. De winnaars van de prijsvraag worden eind oktober bekend gemaakt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Lees er hier meer over: LINK naar website

Woningbouw, wijkinrichting en voorzieningen

Het probleem is dat het verzorgingshuis destijds is afgeschaft maar dat er niets voor in de plaats gekomen is behalve het mantra "iedereen wil langer thuis blijven wonen". Maar dan moet dat wel mogelijk gemaakt wonen door toekomstbestendige huisvesting en een goede inrichting van de wijken en voldoende voorzieningen in die wijken. De gemeente heeft met een flutonderzoekje vastgesteld dat er geen gemeenschapshuis in de Hoornes nodig zou zijn. KiesKatwijk denkt dat we toekomstgericht moeten denken en dat we in het kader van de vergrijzing daar wel degelijk ruimte nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld door in samenwerking met de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever iets op poten te zetten. En zo moet er ook naar andere wijken worden gekeken.


Het gaat dus om de inrichting van wijken, de aanwezigheid van voorzieningen maar vooral ook om passende huisvesting voor alle doelgroepen. Jongerenhuisvesting is trouwens in dat verband een witte vlek in Katwijk. Behalve dan als het arbeidsmigranten betreft. Wij vinden die eenzijdige belangstelling een schande. Maar op dat onderwerp komen we een andere keer terug.

Wake up call van KiesKatwijk

KiesKatwijk wil dat er op korte termijn meer aandacht komt voor vormen van groepswonen die nu nog onbekend zijn in Katwijk. Bijvoorbeeld in de vorm van een hofje. Maar ook in de vorm van een soort "studentenhuis voor ouderen". Om die reden hebben we het initiatief genomen voor de hoorzitting op 21 september. Zet die datum alvast in uw agenda, iedereen is welkom !

Er is inmiddels o.l.v. Clara van Rijn ook een burgerinitiatief gestart dat mensen bij elkaar wil brengen om dit soort vormen van groepswonen te gaan stimuleren in Katwijk. Meld je hier aan voor meer informatie: samenoudzijnkatwijk@gmail.com

Social Icons


Featured Posts