15 juni 2017

Denken in oplossingen: afvalinzamelingZuurpruimen

Afgelopen week werd ik op straat aangesproken: “Jac, ik zie dat KiesKatwijk op veel punten andere ideeën verdedigt dan B&W en de meerderheid in de gemeenteraad. Jullie zijn toch geen zuurpruimen ?”. Dat zou je misschien kunnen denken omdat er de laatste tijd een aantal voorstellen passeerden die naar ons idee gewoon onverstandig zijn. 

Dat laten we in die gevallen dan ook weten aan B&W en de collega’s in de raad, want dat is onze taak. KiesKatwijk  probeert zaken beter geregeld te krijgen of tegen lagere kosten. En als we ergens enthousiast over zijn laten we dat trouwens ook weten. De nieuwste beleidsdoelen van wethouder Klaas Jan van der Bent rond de inrichting van de Tjalmaweg, het promoten van de Pioniersbaan (rondweg Rijnsburg) en het aanpassen van het Masterplan voor het Vliegkamp Valkenburg worden door ons voluit gesteund. Binnenkort meer hierover.

Oplossingsgericht en constructief

Het kan dus op een aantal fronten stukken beter. We zijn dan ook niet “teuge omdat we teuge zijn”. We beargumenteren onze standpunten en komen vaak met alternatieve oplossingen. Oplossingen die misschien niet altijd worden gewaardeerd door “de concurrentie”, bijvoorbeeld omdat andere partijen de problemen (nog) niet onderkennen of ze gewoon niet (willen) snappen.


Operatie Steenbreek

Een oplossing voor een maatschappelijk probleem dat wij bijvoorbeeld recent hebben aangedragen heeft te maken met het ‘vergroenen’ van Katwijk. De gemeente Katwijk en vooral Katwijk aan Zee is nogal volgebouwd. Het gebrek aan groen is slecht voor de leefbaarheid van mens en dier. Daarnaast kan het regenwater nergens heen wat in de toekomst nog veel problemen gaat opleveren. Anna Marie van der Plas, raadslid voor KiesKatwijk, heeft de wethouder overtuigd om mee te doen met Operatie Steenbreek. Bij Operatie Steenbreek worden mensen bewust gemaakt van het belang om zelf ook wat te doen en om stenen uit de tuin te halen en meer groen te realiseren.

Omgekeerd inzamelen

Een oplossing die ik zelf binnenkort ga aandragen heeft te maken met de afvalinzameling in de gemeente Katwijk. De gemeente Katwijk wil “omgekeerd afval inzamelen”, wat betekent dat bijna iedereen meer afvalbakken in de tuin krijgt en daarnaast voortaan gaat betalen voor restafval. Het doel is dat 80% van het afval gescheiden wordt aangeleverd door de burgers. Als je veel restafval weg gooit word je dus door de gemeente gestraft met hoge kosten. Vooral in Rijnsburg stuitte dit idee op veel weerstand, omdat er op dit moment in Rijnsburg ondergrondse containers en milieuparkjes zijn, een oplossing die daar zeer goed werkt.

Het kan beter

KiesKatwijk vindt omgekeerd afval inzamelen een risicovol idee, o.a. omdat hiervoor onvoldoende draagvlak is onder de burgers. Het idee is bovendien niet getest in de praktijk. Daarnaast is bij omgekeerd afval inzamelen de kans groot dat het restafval gedumpt wordt op straat of in de natuur. Verder moeten alle ondergrondse containers en milieuparkjes uit de grond en krijgt iedereen nieuwe afvalbakken. Dit gaat veel geld kosten. Gaan we dit voorstel alleen maar afkraken ? Nee, KiesKatwijk komt ook met een oplossing.

Een wortel voorhouden

Ons idee bestaat uit het verbeteren van het huidige beleid. Iedereen met ondergrondse afvalcontainers behoudt deze.  En omdat dit systeem als prettig wordt ervaren zullen de ondergrondse containers en milieuparkjes voor zover mogelijk uitgebreid worden naar de gehele gemeente Katwijk. Het idee is om mensen niet te straffen als ze teveel restafval weggooien, maar om ze juist te belonen als ze minder restafval weggooien. Liever de wortel voorhouden dan slaan met de stok. Als onze inwoners rond de 80% afval scheiden en er geen enorme hoeveelheden zwerfafval worden gevonden in de natuur hoeven burgers minder reinigingsheffing te betalen. Het principe van een collectieve korting is duidelijk en eerlijk. Er is dus een financiële prikkel en er verandert qua gebruiksgemak niets voor de burgers.


Soms moet je de minst slechte oplossing kiezen

Natuurlijk kleven er aan deze oplossing ook wel nadelen. Maar wat is het alternatief ? Een systeem waar burgers niet blij mee zijn ? En gaat dat ongemotiveerd afval scheiden in de praktijk werken ? Dat gaat naar ons idee in ieder geval tot nieuwe problemen en tot hoge kosten leiden. Precies hetzelfde patroon als bij de plannen voor bibliotheek en verbouw gemeentehuis.

Heeft u misschien zelf een (nog) beter idee of heeft u na het lezen van dit stuk opmerkingen, dan kunt u mij bereiken via  jacco_vanduijn@hotmail.com of telefonisch via 06-30661111. Hieronder kunt u natuurlijk ook uw commentaar intikken.

Jacco van Duijn
burgerraadslid KiesKatwijkGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts